Kamera v dokumentárním filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr KOBLOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KOBLOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Uvědomění si neohraničitelnosti žánrů ve filmové tvorbě, reciprocita využití výrazových prostředků v hraném a dokumentárním filmu. Rozvoj vztahu kameraman - režisér. Osvojení si principů základů osvětlování a využívání reálného světla v dok. žánrech.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Diskuze nad projekty - pojmenování základních myšlenek a motivací. Jejich projekce vůči spolupracovníkům.

Témata semináře:

Příprava a analýza studentských filmů.

Konfrontace s pozvanými dok. kameramany a režiséry.

Pojednání nad českými i světovými dokumentárními filmy.

Světlo a světelné zdroje, umělé - přirozené.

Barva a její precepce ve filmu.

Pohyb kamery v dokumentárním filmu.

Ruční kamera a nácviky dovedností s ní.

Kompoziční aspekty v rámu.

Etické kodexy při extrémních společenských situacích.

Teplotní extrémy a jejich dopad na techniku.

Cíl předmětu:

Uvědomění si neohraničitelnosti žánrů ve filmové tvorbě, reciprocita využití výrazových prostředků v hraném a dokumentárním filmu. Rozvoj vztahu kameraman - režisér. Osvojení si principů základů osvětlování a využívání reálného světla v dok. žánrech.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOP, Petr. Současné filmové kamery. 2.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

PROKOP, Petr. Zakládání filmových kamer. 1.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 1.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1.vydání Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004.

FLAHERTY, Robert. Materiály k dějinám dokumentárního filmu, 1.vydání Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1969.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, případně doplněných esejí na dané téma.

Poznámka

výuka hybridně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
KOBLOVSKÝ P.
18:10–21:25
(přednášková par. 1)
1x za 14 dní (lichý týden)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:10–21:25 Petr KOBLOVSKÝ
1x za 14 dní (lichý týden) přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů