Kamera v dokumentárním filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Petr KOBLOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KOBLOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvědomnění si neohraničitelnostižánrů ve filmové tvorbě, reciprocita využití výrazových prostředků v hraném a dokumentárním filmu.

Rozvoj vztahu kameraman - režisér.

Osvojení si principů základů osvětlování a využívání reálného světla v dok. žánrech.

Diskuze nad projekty - pojmenování základních myšlenek a motivací. Jejich projekce vůči spolupracovníkům.

Forma studia

Systematická příprava studentů katedry kamery pro funkci kameramana dokumentárních filmů a jejich interakce s režiséry.

Diskuse, analýzy, projekce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování základů kameramanské práce v rámci výuky 1.ročníku na katedře kamery.

Obsah kurzu

Příprava a analýza studentských filmů.

Konfrontace s pozvanými dok. kameramany a režiséry.

Pojednání nad českými i světovými dokumentárními filmy.

Světlo a světelné zdroje, umělé - přirozené.

Barva a její precepce ve filmu.

Pohyb kamery v dokumentárním filmu.

Ruční kamera a nácviky dovedností s ní.

Kompoziční aspekty v rámu.

Etické kodexy při extrémních společenských situacích.

Teplotní extrémy a jejich dopad na techniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Prokop - Současné filmové kamery

Petr Prokop - Zakládání filmových kamer

Rudolf Adler - Cesta k filmovému dokumentu

Béla Balázs - Film. Vývoj a podstata nového umenia.

Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958

Film je umění - Sborník statí Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu

Anton Wilson´s - Cinema Workshop

Kodak - Student Filmmaker´s Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, případně doplněných esejí na dané téma.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
KOBLOVSKÝ P.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Petr KOBLOVSKÝ Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů