Seminář kameramanské tvorby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Teoretická část rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti atributů tvorby filmového obrazu v oblasti kompozice obrazu, osvětlování, obrazové a střihové skladby obrazu, exponometrie, dynamiky obrazu, stylového řešení filmového obrazu. V obecnější rovině pak tvorbu technického scénáře či využití technických prostředků používaných pro tvorbu filmového obrazu.

Součástí semináře jsou i ukázky různých stylů obrazových řešení s využitím promítaných filmů v oboru dokumentární i inscenované, hrané kinematografie.

Důležitou součástí semináře jsou rozbory filmových prací formou ústní i písemnou. Dále jsou rozebírány praktické práce samotných posluchačů i konzultační činnost na náměty posluchačů nad problémy, které řeší při jiných praktických cvičeních.

Úkoly

Seminární výuka je zaměřena i na konzultace, přípravu a realizaci cvičení METRO, které posluchači realizují samostatně jako oborové cvičení. Náročná profesní technická realizace i nutnost kompletní samostatné autorské práce klade na posluchače vysoké požadavky a ověřuje všechny dosud nabyté znalosti z tvorby filmového obrazu i schopnosti filmové univerzality v oblasti filmové tvorby.

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Hlavně se jedná o konzultace ke společným cvičení s katedrou hrané režie.

Obsah seminářů

Seznámení s obsahem semináře. Vysvětlení cíle cvičení METRO. Zadání a příprava scénářů na toto oborové cvičení. Zadání expoziční zkoušky filmového materiálu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

Práce na scénářích METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce

Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvního ročníku. Vyhodnocení kamerové a expoziční zkoušky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

Konzultace scénářů METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce.

Konzultace scénářů METRO. Rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Konzultace scénářů METRO. Obraz v hraném a dokumentárním filmu ve vztahu k námětu. Stylová jednota obrazového řešení, ukázky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací METRO, event. ještě konzultace scénářů. Styly obrazového řešení. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Styly obrazového řešení filmů s rozbory ukázek. Nestandardní frekvence snímání, ostrost a neostrost jako stylové řešení. Styly obrazového řešení, diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Promítnutí filmové či TV ukázky k písemnému rozboru, který je zadán do dalšího semináře. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Stylové řešení filmového obrazu na základě projekce filmové práce dodané posluchači. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Subjektivní a objektivní kamera ve vztahu k hranému a dokumentárnímu filmu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO. Konzultace nad jinými oborovými či společnými cvičeními. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Výsledky učení

Cílem předmětu je příprava oborového cvičení Metro

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Cinematographer´s manual

kolektiv autorů - Film a filmová technika: SNTL 1974, 356 stran

J. Kališ - Filmové dramatické formy II: 1967, 327 stran, S:6814

K. Fuxjager: Vztah mezi filmovým žánrem a jeho obrazovým řešením - dipl. práce 1999

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při přípravě filmového cvičení, dodržování termínů v přípravě i realizaci cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů