Seminář kameramanské tvorby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je příprava oborového cvičení Metro

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Teoretická část rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti atributů tvorby filmového obrazu v oblasti kompozice obrazu, osvětlování, obrazové a střihové skladby obrazu, exponometrie, dynamiky obrazu, stylového řešení filmového obrazu. V obecnější rovině pak tvorbu technického scénáře či využití technických prostředků používaných pro tvorbu filmového obrazu.

Součástí semináře jsou i ukázky různých stylů obrazových řešení s využitím promítaných filmů v oboru dokumentární i inscenované, hrané kinematografie.

Důležitou součástí semináře jsou rozbory filmových prací formou ústní i písemnou. Dále jsou rozebírány praktické práce samotných posluchačů i konzultační činnost na náměty posluchačů nad problémy, které řeší při jiných praktických cvičeních.

Úkoly

Seminární výuka je zaměřena i na konzultace, přípravu a realizaci cvičení METRO, které posluchači realizují samostatně jako oborové cvičení. Náročná profesní technická realizace i nutnost kompletní samostatné autorské práce klade na posluchače vysoké požadavky a ověřuje všechny dosud nabyté znalosti z tvorby filmového obrazu i schopnosti filmové univerzality v oblasti filmové tvorby.

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Hlavně se jedná o konzultace ke společným cvičení s katedrou hrané režie.

Obsah seminářů

Seznámení s obsahem semináře. Vysvětlení cíle cvičení METRO. Zadání a příprava scénářů na toto oborové cvičení. Zadání expoziční zkoušky filmového materiálu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

Práce na scénářích METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce

Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvního ročníku. Vyhodnocení kamerové a expoziční zkoušky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

Konzultace scénářů METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce.

Konzultace scénářů METRO. Rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Konzultace scénářů METRO. Obraz v hraném a dokumentárním filmu ve vztahu k námětu. Stylová jednota obrazového řešení, ukázky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací METRO, event. ještě konzultace scénářů. Styly obrazového řešení. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Styly obrazového řešení filmů s rozbory ukázek. Nestandardní frekvence snímání, ostrost a neostrost jako stylové řešení. Styly obrazového řešení, diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Promítnutí filmové či TV ukázky k písemnému rozboru, který je zadán do dalšího semináře. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Stylové řešení filmového obrazu na základě projekce filmové práce dodané posluchači. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace denních prací METRO. Subjektivní a objektivní kamera ve vztahu k hranému a dokumentárnímu filmu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO. Konzultace nad jinými oborovými či společnými cvičeními. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Doporučená nebo povinná literatura

Cinematographer´s manual

kolektiv autorů - Film a filmová technika: SNTL 1974, 356 stran

J. Kališ - Filmové dramatické formy II: 1967, 327 stran, S:6814

K. Fuxjager: Vztah mezi filmovým žánrem a jeho obrazovým řešením - dipl. práce 1999

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při přípravě filmového cvičení, dodržování termínů v přípravě i realizaci cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů