Filmová technika a technologie

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FITE ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět si klade za cíl přehledně seznámit studenty s technickými prostředky a technologiemi (klasickými i hybridními, propojujícími filmový fotochemický záznam s digitálními formáty), které jsou využívané ve filmové praxi.

Forma studia

Formou výuky jsou přednášky (kontaktní výuka), doplněné vizuální prezentací.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti středoškolské fyziky a chemie.

Obsah kurzu

 1. Úvod - vznik kinematografie

Historické předpoklady vzniku kinematografie, camera obscura, laterna magica, stroboskop, záznamová média, filmová kamera, projektor, první veřejné kinematografické představení.

 1. Princip záznamu pohybu v kinematografii

Fyziologické a psychologické základy kinematografie, technické základy záznamu pohybu, stroboskopické jevy při snímku a promítání.

 1. Světlo

Fyzikální podstata světla, jeho šíření, ohyb, lom, odraz; teplotní zdroje světelného záření, výbojkové zdroje světel. záření. Kvalitativní a kvantitativní parametry světla,

měřiče světelných veličin, teplota chromatičnosti, její měření, konverzní a korekční filtry.

 1. Světelné technika

Technické a výtvarné světlo, charakter světla, typy svítidel.

 1. Filmová kamera, digitální kamera kategorie Digital Cinema

Části mechanické - závěrkové zařízení, zařízení pro pohyb filmu, zásobníky filmu, převodové zařízeni, obal kamery, pomocná kontrolní zařízení. Části optické a optickomechanické - objektivy, transfokátory, zařízení k pozorování snímaného obrazu /hledáčky/. Zdroje pohonu kamery - klička /ruční pohon/, pérový pohon, pohon elektromotorem.

Cesta filmu v kameře; rozdělení filmových kamer /podle formátu použitého materiálu, podle konstrukce, podle účelu použití/.

Digitální kamera - základní požadavky na kvalitativní parametry, konstrukční řešení, současné kamery s rozlišením 2K, 4K

 1. Optika

Základy optického zobrazování. Objektivy, transfokátory - geometrické a fotometrické parametry, zvláštní optická zařízení.

 1. Obrazový snímek v kinematografii, formáty

Klasický formát 35mm, maskované formáty, širokoúhlé formáty, panoramatické formáty, cinemascope, 70mm film, l6mm film, druhy perforace, filmové atrakce.

 1. Filmový materiál

Filmový podklad, citlivá vrstva, kritéria hodnocení citlivých materiálů - základy senzitometrie, druhy filmových materiálů /podle účelu, podle obecné citlivosti, podle spektrální citlivosti, podle rozměrů/, manipulace s filmovou surovinou.

 1. Principy barevného zobrazení v kinematografii

Barevné vlastnosti světla, aditivní a subtraktivní míchání barev, uspořádání barev.

Historie vzniku barevného film. materiálu, různé způsoby vytvoření barevné reprodukce, současné druhy vícevrstvých materiálů.

 1. Fotolaboratorní zpracování filmů

Technologický postup zpracování černobílých materiálů - negativních, inverzních.

Technologický postup zpracování barevných materiálů -negativních, inverzních.

Kopírování - způsoby kopírování, druhy kopírek, určování filtrace, způsoby filtrace.

 1. Filmová laboratoř

Jednotlivá oddělení FL, technologický postup výroby kombinované kopie z originálního

negativu

 1. Digitální kinematografie

Vznik digitálního obrazu, 3 kroky digitalizace, Bayerova interpolace, Barevna (bitová) hloubka, Dynamický a tonální rozsah obrazu, Technologie hybridní a čisté digitální, digitální projekce, Digital Cinema Initiatives - specifikace, Digital Source Master, Digital Cinema Distribution Master, Digital Cinema Package, Super Hi-Vision 8K

 1. Přepis filmu na video

Filmové snímače, skenery - princip, užití, kalibrace, postprodukční pracoviště, rozlišení a poměr stran obrazu, snímková frekvence, hardwarové a softwarové řešení

 1. Zvláštní efekty a triky

Triky scénické a kamerové

Triky optické, fotografické, laboratorní /kopírovací/, trikový ateliér.

Technologie výroby některých triků.

Digitální trikové technologie

15. 3D kinematografie

Binokulární vidění, diplopie, horopter, stereoskopická paralaxa

Princip stereoskopického snímání, báze a konvergence optických os objektivů, zero rovina

3D systémy - anaglyph, polarizační, eclipse method, auto-stereoskopický

 1. Promítací technika, předváděcí technika

Psychofyziologické a fyzikální principy promítání, promítací stroj, filmová kopie, promítací plochy, projekční sál - požadavky na technické vybavení podle účelu využití, víceúčelové sály, problematika perspektivního zobrazení, iluze prostoru,

Digitální projekce

 1. Technické prostředky pro pohyb kamery

Rozdělení pohybu podle směru a charakteru, kamerová jízda, jeřáby, stabilizační zařízení, FlyCam, SkyCam

 1. Shrnutí, diskuse

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Myslík

Doporučená nebo povinná literatura

Prof. Jiří Myslík: Základy filmové techniky a technologie /CD ROM v knihovně FAMU/

Filmové technické minimum /Čs. filmový ústav, Praha 1965/

Ing. Vojtěch Bouček, CSc.: Filmová technika I,II /skripta ČVUT Praha, 1972/

/kapitoly z výše uvedených témat/,

Film a filmová technika - oborová encyklopedie /SNTL, Praha, 1974/

Šmok, Pecák, Tausk: Barevná fotografie /SNTL, Praha, 1972/

Doc. Miroslav Urban: Filmová laboratoř /skripta FAMU, Praha, 2001/

Anton Wilson´s: Cinema Workshop /Hollywood, 1983/

The EDCF Guide to DIGITAL CINEMA MASTERING (http://www.edcf.net/edcf_docs/edcf_mastering_guide.pdf)

Kodak: REFERENCE GUIDE FOR FILMMAKERS

http://www.kodak.com/motion/education/publications/essential_reference_guide/index.htm

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška skládající se z písemné přípravy (20%) a ústního pohovoru (80%).

Posluchač obdrží při zkoušce dvě témata, vypracuje stručnou písemnou přípravu a v diskusi prokáže své znalosti.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MYSLÍK J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Jiří MYSLÍK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů