Filmová technika a technologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FITE ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět si klade za cíl přehledně seznámit studenty s technickými prostředky a technologiemi (klasickými, hybridními i digitálními), které jsou využívané ve filmové praxi.

Forma studia

Formou výuky jsou přednášky (kontaktní výuka), doplněné vizuální prezentací.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti středoškolské fyziky a chemie.

Obsah kurzu

Předmět je kombinací výkladu a informací o technických prostředcích a technologiích, souvisejících s výrobou a předváděním kinematografických děl.

V úvodu předmět navazuje na znalosti středoškolské fyziky /fyzikální podstata světla, optika atd./ a v dalších lekcích se zabývá popisem a použitím jednotlivých technických prostředků a technologiemi při výrobě kinematografických děl a jejich předvádění.

Klade si za cíl přehledně seznámit posluchače s technickými prostředky a technologiemi (klasickými, hybridními propojujícími filmový fotochemický záznam s digitálními postupy) i čistě digitálními, využívanými ve filmové praxi.

Obsah jednotlivých kapitol:

 1. Úvod - vznik kinematografie

Historické předpoklady vzniku kinematografie, camera obscura, laterna magica, stroboskop, záznamová média, filmová kamera, projektor, první veřejné kinematografické představení.

 1. Princip záznamu pohybu v kinematografii

Fyziologické a psychologické základy kinematografie, technické základy záznamu pohybu, stroboskopické jevy při snímku a promítání.

 1. Světlo

Fyzikální podstata světla, jeho šíření, ohyb, lom, odraz; teplotní zdroje světelného záření, výbojkové zdroje světel. záření. Kvalitativní a kvantitativní parametry světla,

měřiče světelných veličin, teplota chromatičnosti, její měření, konverzní a korekční filtry.

 1. Světelné technika

Technické a výtvarné světlo, druhy světelných zdrojů a jejich charakteristika, geometrický charakter světla, typy svítidel, CRLS - Cine Reflect Lighting System

 1. Filmová kamera, digitální kamera kategorie DC

Části mechanické - závěrkové zařízení, zařízení pro pohyb filmu, zásobníky filmu, převodové zařízeni, obal kamery, pomocná kontrolní zařízení. Části optické a optickomechanické - objektivy, transfokátory, zařízení k pozorování snímaného obrazu /hledáčky/. Zdroje pohonu kamery - klička /ruční pohon/, pérový pohon, pohon elektromotorem.

Cesta filmu v kameře; rozdělení filmových kamer /podle formátu použitého materiálu, podle konstrukce, podle účelu použití/.

Digitální kamera – konstrukce kamery, obrazové senzory, základní požadavky na kvalitativní parametry, současné kamery s rozlišením 2K, 4K a vyšším

 1. Optika

Základy optického zobrazování. Objektivy, transfokátory – geometrické a fotometrické parametry, zvláštní optická zařízení.

 1. Obrazový snímek v kinematografii, formáty

Klasický formát 35mm, maskované formáty, širokoúhlé formáty, panoramatické formáty, cinemascope, 70mm film, l6mm film, druhy perforace, filmové atrakce.

 1. Filmový materiál

Filmový podklad, citlivá vrstva, kritéria hodnocení filmových materiálů – základy senzitometrie, druhy filmových materiálů /podle účelu/ podle obecné citlivosti/ podle spektrální citlivosti/ podle rozměrů/, manipulace s filmovou surovinou.

 1. Principy barevného zobrazení v kinematografii

Barevné vlastnosti světla, aditivní a subtraktivní míchání barev, uspořádání barev.

Historie vzniku barevného film. materiálu, různé způsoby vytvoření barevné reprodukce, současné druhy vícevrstvých materiálů.

 1. Digitální kinematografie

Vznik digitálního obrazu, 3 kroky digitalizace, Bayerova interpolace, Barevna (bitová) hloubka, Dynamický a tonální rozsah obrazu, Technologie hybridní a čistě digitální, digitální projekce, Digital Cinema Initiatives – specifikace, Digital Source Master, Digital Cinema Distribution Master, Digital Cinema Package, Super Hi-Vision 8K

 1. Přepis filmu na video

Filmové snímače, skenery – princip, užití, kalibrace, postprodukční pracoviště, rozlišení a poměr stran obrazu, snímková frekvence, hardwarové a softwarové řešení

 1. Zvláštní efekty a triky

Triky scénické a kamerové

Triky optické, fotografické, laboratorní /kopírovací/, trikový ateliér.

Technologie výroby některých triků.

Digitální trikové technologie 2D, 3D

13. 3D kinematografie

Binokulární vidění, diplopie, horopter, stereoskopická paralaxa.

Princip stereoskopického snímání, báze a konvergence optických os objektivů, zero rovina

3D systémy – anaglyf, polarizační, eclipse method, auto-stereoskopický

 1. Promítací technika, předváděcí technika

Psychofyziologické a fyzikální principy promítání, promítací stroj, filmová kopie, promítací plochy, projekční sál - požadavky na technické vybavení podle účelu využití, víceúčelové sály.

Problematika perspektivního zobrazení, iluze prostoru.

Digitální projekce – projektory, kvalitativní parametry dle DCI specifikace

 1. Technické prostředky pro pohyb kamery

Rozdělení pohybu podle směru a charakteru, kamerová jízda, jeřáby, stabilizační zařízení, FlyCam, SkyCam

 1. Shrnutí, diskuse

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Myslík

Doporučená nebo povinná literatura

Prof. Jiří Myslík: Základy filmové techniky a technologie /CD ROM v knihovně FAMU/

Filmové technické minimum. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1982. 256 s.

BOUČEK, Vojtěch. Filmová technika I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1972. 280 s. : il.

/kapitoly z výše uvedených témat/

BOUČEK, Vojtěch. Filmová technika II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1974. 330 s. : il.

/kapitoly z výše uvedených témat/

LEVINSKÝ, Otto. Film a filmová technika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1974. 353 s. : fot.

ŠMOK, Ján. Barevná fotografie. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1978. 277 s. : fot.

URBAN, Miroslav. Filmová laboratoř. Praha: H+H, 1991. 56 s.: kres. a tab. ISBN 80-85467-11-9.

WILSON, Anton. Anton Wilson's cinem workshop. 4th ed. Hollywood: ASC Holding Corp, 1983. 295 s. :. ISBN 0-935578-26-9 fot.

The EDCF Guide to DIGITAL CINEMA MASTERING https://www.yumpu.com/en/document/read/8548003/the-edcf-guide-to-digital-cinema-mastering

Kodak: REFERENCE GUIDE FOR FILMMAKERS

https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/kodak-essential-reference-guide-for-filmmakers.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška skládající se z písemné přípravy (20%) a ústního pohovoru (80%).

Posluchač obdrží při zkoušce dvě témata, vypracuje stručnou písemnou přípravu a v diskusi prokáže své znalosti.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MYSLÍK J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Jiří MYSLÍK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů