Filmová technika a technologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FITE zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Obsah

Předmět je kombinací výkladu a informací o technických prostředcích a technologiích, souvisejících s výrobou a předváděním kinematografických děl.

V úvodu předmět navazuje na znalosti středoškolské fyziky /fyzikální podstata světla, optika atd./ a v dalších lekcích se zabývá popisem a použitím jednotlivých technických prostředků a technologiemi při výrobě kinematografických děl a jejich předvádění.

Klade si za cíl přehledně seznámit posluchače s technickými prostředky a technologiemi (klasickými, hybridními propojujícími filmový fotochemický záznam s digitálními postupy) i čistě digitálními, využívanými ve filmové praxi.

Obsah jednotlivých kapitol:

 1. Úvod - vznik kinematografie

Historické předpoklady vzniku kinematografie, camera obscura, laterna magica, stroboskop, záznamová média, filmová kamera, projektor, první veřejné kinematografické představení.

 1. Princip záznamu pohybu v kinematografii

Fyziologické a psychologické základy kinematografie, technické základy záznamu pohybu, stroboskopické jevy při snímku a promítání.

 1. Světlo

Fyzikální podstata světla, jeho šíření, ohyb, lom, odraz; teplotní zdroje světelného záření, výbojkové zdroje světel. záření. Kvalitativní a kvantitativní parametry světla,

měřiče světelných veličin, teplota chromatičnosti, její měření, konverzní a korekční filtry.

 1. Světelné technika

Technické a výtvarné světlo, druhy světelných zdrojů a jejich charakteristika, geometrický charakter světla, typy svítidel, CRLS - Cine Reflect Lighting System

 1. Filmová kamera, digitální kamera kategorie DC

Části mechanické - závěrkové zařízení, zařízení pro pohyb filmu, zásobníky filmu, převodové zařízeni, obal kamery, pomocná kontrolní zařízení. Části optické a optickomechanické - objektivy, transfokátory, zařízení k pozorování snímaného obrazu /hledáčky/. Zdroje pohonu kamery - klička /ruční pohon/, pérový pohon, pohon elektromotorem.

Cesta filmu v kameře; rozdělení filmových kamer /podle formátu použitého materiálu, podle konstrukce, podle účelu použití/.

Digitální kamera – konstrukce kamery, obrazové senzory, základní požadavky na kvalitativní parametry, současné kamery s rozlišením 2K, 4K a vyšším

 1. Optika

Základy optického zobrazování. Objektivy, transfokátory – geometrické a fotometrické parametry, zvláštní optická zařízení.

 1. Obrazový snímek v kinematografii, formáty

Klasický formát 35mm, maskované formáty, širokoúhlé formáty, panoramatické formáty, cinemascope, 70mm film, l6mm film, druhy perforace, filmové atrakce.

 1. Filmový materiál

Filmový podklad, citlivá vrstva, kritéria hodnocení filmových materiálů – základy senzitometrie, druhy filmových materiálů /podle účelu/ podle obecné citlivosti/ podle spektrální citlivosti/ podle rozměrů/, manipulace s filmovou surovinou.

 1. Principy barevného zobrazení v kinematografii

Barevné vlastnosti světla, aditivní a subtraktivní míchání barev, uspořádání barev.

Historie vzniku barevného film. materiálu, různé způsoby vytvoření barevné reprodukce, současné druhy vícevrstvých materiálů.

 1. Digitální kinematografie

Vznik digitálního obrazu, 3 kroky digitalizace, Bayerova interpolace, Barevna (bitová) hloubka, Dynamický a tonální rozsah obrazu, Technologie hybridní a čistě digitální, digitální projekce, Digital Cinema Initiatives – specifikace, Digital Source Master, Digital Cinema Distribution Master, Digital Cinema Package, Super Hi-Vision 8K

 1. Kodeky, formáty, kontejnery

Kontejnery – AVI, MP4, Matroska; multimediální framework QuickTime; formát x kodek – MPEG-2, MPEG-4, MPEG-H; ProRes; MXF - Material Exchange Format

 1. Zvláštní efekty a triky

Triky scénické a kamerové

Triky optické, fotografické, laboratorní /kopírovací/, trikový ateliér.

Technologie výroby některých triků.

Digitální trikové technologie 2D, 3D

13. 3D kinematografie

Binokulární vidění, diplopie, horopter, stereoskopická paralaxa.

Princip stereoskopického snímání, báze a konvergence optických os objektivů, zero rovina

3D systémy – anaglyf, polarizační, eclipse method, auto-stereoskopický

 1. Promítací technika, předváděcí technika

Psychofyziologické a fyzikální principy promítání, promítací stroj, filmová kopie, promítací plochy, projekční sál - požadavky na technické vybavení podle účelu využití, víceúčelové sály.

Problematika perspektivního zobrazení, iluze prostoru.

Digitální projekce – projektory, kvalitativní parametry dle DCI specifikace

 1. Technické prostředky pro pohyb kamery

Rozdělení pohybu podle směru a charakteru, kamerová jízda, jeřáby, stabilizační zařízení, FlyCam, SkyCam

 1. Shrnutí, diskuse

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Myslík

Výsledky učení

Předmět si klade za cíl přehledně seznámit studenty s technickými prostředky a technologiemi (klasickými, hybridními i digitálními), které jsou využívané ve filmové praxi.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti středoškolské fyziky a chemie.

Literatura

Prof. Jiří Myslík: Základy filmové techniky a technologie /CD ROM v knihovně FAMU/

Filmové technické minimum. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1982. 256 s.

BOUČEK, Vojtěch. Filmová technika I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1972. 280 s. : il.

/kapitoly z výše uvedených témat/

BOUČEK, Vojtěch. Filmová technika II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1974. 330 s. : il.

/kapitoly z výše uvedených témat/

LEVINSKÝ, Otto. Film a filmová technika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1974. 353 s. : fot.

ŠMOK, Ján. Barevná fotografie. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1978. 277 s. : fot.

URBAN, Miroslav. Filmová laboratoř. Praha: H+H, 1991. 56 s.: kres. a tab. ISBN 80-85467-11-9.

WILSON, Anton. Anton Wilson's cinem workshop. 4th ed. Hollywood: ASC Holding Corp, 1983. 295 s. :. ISBN 0-935578-26-9 fot.

The EDCF Guide to DIGITAL CINEMA MASTERING https://www.yumpu.com/en/document/read/8548003/the-edcf-guide-to-digital-cinema-mastering

Kodak: REFERENCE GUIDE FOR FILMMAKERS

https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/kodak-essential-reference-guide-for-filmmakers.pdf

DCI specifikace: https://www.dcimovies.com/specification/

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška skládající se z písemné přípravy (20%) a ústního pohovoru (80%).

Posluchač obdrží při zkoušce dvě témata, vypracuje stručnou písemnou přípravu a v diskusi prokáže své znalosti.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MYSLÍK J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Jiří MYSLÍK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů