Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Mg

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
301SCDI* Scenáristická dílna
ZK-5-3DT
ZK-5-3DT
ZK-6-3DT
ZK-6-3DT
22
Minimální počet kreditů 22
Povinné předměty
301FS Aktuální tendence audiovizuální tvorby
Z-1-20CS
1
301DRTR* Dramaturgické trendy, postupy a praxe
ZK-5-3ST
ZK-5-3ST
10
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
Z-1-2ST
1
301KOD Koncept diplomové práce
Z-3-50P
3
301KRAS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
Z-5-80CS
Z-5-80CS
5
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2ST
2
301PEAP Pedagogická asistence KSD
Z-4-80P
Z-4-80P
Z-4-80P
Z-4-80P
4
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce
Z-1-20PS
1
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře
Z-1-20PS
1
301PROD Producentská dramaturgie
Z-2-2ST
2
301TDP* Seminář k teoretické diplomové práci
Z-3-14SS
Z-3-14SS
6
301VDIP Verze diplomové práce
Z-4-70P
4
301VES Verze diplomového scénáře
ZK-9-160P
9
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem
Z-3-2ST
3
301WIR* Writer’s Room
Z-4-2ST
Z-4-26SS
Z-4-2ST
Z-4-26SS
16
301ZSM* Závěrečné soustředění pro magistry
Z-4-100P
Z-4-100P
8
Minimální počet kreditů 76
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
301PVBMS Mezioborová spolupráce a praxe V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
301PVBRK Rozšiřující kompetence V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
301VPM_2021 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
301MOD_2020 Moduly KSD
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120
① Rozšiřující kompetence [301PVBRK]

301PVB_M #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Prezentace záměru diplomové práce (301PZDP) ZT Diplomovou prací
Prezentace záměru diplomového scénáře (301PZDS) PZ Absolventským výkonem
Seminář k teoretické diplomové práci 1 (301TDP1) ZT Diplomovou prací
Seminář k teoretické diplomové práci 2 (301TDP2) ZT Diplomovou prací
Verze diplomové práce (301VDIP) ZT Diplomovou prací
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 (301DRTR1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 (301DRTR2) PZ Absolventským výkonem
Koncept diplomové práce (301KOD) ZT Diplomovou prací
Scenáristická dílna 1 (301SCDI1) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 2 (301SCDI2) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 3 (301SCDI3) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 4 (301SCDI4) PZ Absolventským výkonem
Verze diplomového scénáře (301VES) PZ Absolventským výkonem
Aktuální tendence audiovizuální tvorby (301FS) ZT Teoretické aspekty literární a filmové narace (S301MFSFV)
Literatura: témata a trendy (301LTT) ZT