Vývoj a dramaturgie TV forem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301VDTV Z 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se zorientuje v oblasti televizních žánrů a formátů a seznámí se s nejnovějšími trendy vývoje televizních programů u nás i v zahraničí.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem předmětu je orientace studentů/ek v oblasti televizních žánrů a formátů a seznámení s nejnovějšími trendy vývoje televizních programů u nás i v zahraničí. Záměrem je přiblížit studentům/kám moderní televizní formy. Studenti/ky se seznámí s tím, jak probíhá development televizních programů.

Doporučená nebo povinná literatura

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. vyd. Praha: AMU 2012. 228 s. ISBN 978-80-7331-246-6

CREEBER, Glen ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001.

Doporučené webové stránky českých i zahraničních televizních pořadů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je uděleny na základě aktivní účasti na semináři a vypracování zadané písemné práce v rozsahu nejméně 2 normostran, obsahující námět televizního formátu seriálu, sitkomu nebo reality TV (po dohodě je možno zvolit i jiný formát).

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů