Tisk

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
301FS Aktuální tendence audiovizuální tvorby česky
Učebna KSD 432
Z 1 20CS zimní
301AT Audioteka: Psaní pro audio česky St
18:10–20:00
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 24SS zimní i letní
301DRTR1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1
 
anglicky, česky ZK 5 3ST zimní Předmět není vypsán
301DRAT1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 anglicky, česky ZK 4 3ST zimní
301DRTR2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 anglicky, česky St
10:40–13:55
Učebna 4 (FAMU)
ZK 5 3ST letní
301DRAT2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 anglicky, česky St
10:40–13:55
Učebna 4 (FAMU)
ZK 4 3ST letní
301DSE1 Dramaturgický seminář 1 česky ZK 3 2ST zimní
301DSE2 Dramaturgický seminář 2 česky Po
10:40–12:15
Učebna 4 (FAMU)
ZK 3 2ST letní
301DSE3 Dramaturgický seminář 3 česky ZK 3 2ST zimní
301DSE4 Dramaturgický seminář 4 česky Út
14:00–16:25
Učebna KSD 434
ZK 3 2ST letní
301DSE5 Dramaturgický seminář 5 česky ZK 3 2ST zimní
301DSE6 Dramaturgický seminář 6 česky St
14:50–18:05
Učebna KSD 434
ZK 3 2ST letní
301MDAP Dramaturgie audio podcastu
 
česky Z 1 30P zimní i letní Předmět není vypsán
301DR Dramaturgie v rozhlasové tvorbě česky St
14:00–15:35
Učebna KSD 432
Z 1 2ST letní
301MEFR Elis Freeman: Kreativní psaní scénáře anglicky, česky Z 2 4PS zimní
301MEF Elis Freeman: Kreativní psaní scénáře
 
česky Z 1 4PS zimní Předmět není vypsán
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
 
česky Z 1 2ST letní Předmět není vypsán
301FR Fotoromán česky ZK 2 40S letní
301MGM Grantové možnosti pro magistry
 
česky Z 1 30P zimní i letní Předmět není vypsán
301JK1 Jazyk komiksu 1 česky Z 2 2ST zimní
301JK2 Jazyk komiksu 2 česky Po
11:30–13:05
Učebna KSD 432
Z 2 2ST letní
301KLZK1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 letní
301KLZK2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 letní
301MK Komedie
 
česky Z 1 3PS letní Předmět není vypsán
301KD Koncept diplomové práce česky Z 5 letní
301KOD Koncept diplomové práce
 
česky Z 3 50P letní Předmět není vypsán
301KD1 Konzultační dílna KSD 1
 
česky Z 1 9S zimní Předmět není vypsán
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S letní Předmět není vypsán
301KRS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení česky Z 3 80S zimní
301KRAS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení česky Z 5 80CS zimní
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1
 
česky Z 3 80S zimní Předmět není vypsán
301KRS2 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 2 česky Z 2 60S letní
301KRAD Krátká adaptace česky ZK 3 50S zimní
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3ST zimní
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3ST letní
301LTT Literatura: témata a trendy česky ZK 2 2ST zimní
301MAT Malé texty česky Z 2 2ST zimní
301MMS Masterclass Michaely Sabo
 
anglicky, česky Z 1 4PS zimní Předmět není vypsán
301MS1 Mezioborová spolupráce 1 česky Z 2 40CS zimní
301MS2 Mezioborová spolupráce 2 česky Z 4 80CS zimní
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
09:00–10:35
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2ST letní
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2ST zimní
301MMVF Myslet a vidět jako filmař/ka česky 10:00–17:00
Z 2 letní
301NV1 Narace ve výtvarném umění 1
 
česky Z 1 21S zimní Předmět není vypsán
301NV2 Narace ve výtvarném umění 2 česky Z 1 21S letní
301NDIS Námět diplomového scénáře
 
česky ZK 3 letní Předmět není vypsán
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 1 4SO zimní
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4SO letní
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4SO letní
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 1 4SO zimní
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4SO letní
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 1 4SO zimní
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4SO letní
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 1 4SO zimní
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 4SO letní
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 1 4SO zimní
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut česky Čt
14:00–15:35
Učebna B KK
Z 2 letní
301PEAP Pedagogická asistence KSD česky Z 4 80P zimní i letní
301PP Pedagogická praxe KSD česky Z 5 80P zimní i letní
301PEP Pedagogická praxe KSD
 
česky Z 4 80P zimní i letní Předmět není vypsán
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
 
česky Z 1 8CS zimní Předmět není vypsán
301PAZ Prezentace adaptačního záměru česky Z 1 zimní
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře česky Z 1 zimní
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce česky Z 1 20PS zimní
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře česky Z 1 20PS zimní
301PRDR Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 3 2ST letní
301PROD Producentská dramaturgie
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
301PRP1 Profesní praxe 1 česky Z 2 50P zimní
301PRP2 Profesní praxe 2 česky Z 4 100P zimní
301MPZ Profesní zlozvyky česky Z 1 4S zimní
301PNS3 Práce na Sborníku KSD 3
 
česky Z 3 90CS zimní i letní Předmět není vypsán
301PNS1 Práce na Sborníku KSD 1
 
Z 1 30CS zimní i letní Předmět není vypsán
301PNS2 Práce na Sborníku KSD 2
 
česky Z 2 60CS zimní i letní Předmět není vypsán
301MPL Pět let česky Z 1 4S zimní
301MEK Příběhy Ester Krumbachové
 
česky Z 1 8S letní Předmět není vypsán
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1 česky Z 1 2ST zimní
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2 česky St
15:40–17:15
Učebna KSD 434
Z 1 2ST letní
301MRC Realizační cvičení KSD
 
česky Z 2 35CS letní Předmět není vypsán
301ROFI1 Rozbory filmů 1 česky Z 1 8SS zimní
301ROFI2 Rozbory filmů 2 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSD 432
ZK 1 8SS letní
301ROFI3 Rozbory filmů 3 česky ZK 2 8SS zimní
301ROFI4 Rozbory filmů 4 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSD 432
ZK 2 8SS letní
301SCDL1 Scenáristická dílna 1
 
česky ZK 5 3T zimní Předmět není vypsán
301SCDI1 Scenáristická dílna 1 česky ZK 5 3DT zimní
301SCD2 Scenáristická dílna 2 česky ZK 5 3T letní
301SCDI2 Scenáristická dílna 2 česky ZK 5 3DT letní
301SCDL3 Scenáristická dílna 3 česky ZK 5 3T zimní
301SCDI3 Scenáristická dílna 3
 
česky ZK 6 3DT zimní Předmět není vypsán
301SCD4 Scenáristická dílna 4 česky ZK 5 3DT letní
301SCDI4 Scenáristická dílna 4
 
česky ZK 6 3DT letní Předmět není vypsán
301SSD1 Scenáristický seminář 1 česky ZK 4 4ST zimní
301SSD2 Scenáristický seminář 2 česky viz detail ZK 5 4ST letní
301SSD3 Scenáristický seminář 3 česky ZK 4 4ST zimní
301SSD4 Scenáristický seminář 4 česky viz detail ZK 5 4ST letní
301SSD5 Scenáristický seminář 5 česky ZK 4 4ST zimní
301SSD6 Scenáristický seminář 6 česky viz detail ZK 5 4ST letní
301MST Science of Storytelling
 
česky Z 1 4PS zimní Předmět není vypsán
301SKO1 Scénář komiksu 1 česky Z 2 2DT zimní
301SKO2 Scénář komiksu 2 česky Čt

Z 4 2DT letní
301SAR Scénář pro ateliérové cvičení KR česky Z 1 30CS zimní
301TBP1 Seminář k teoretické bakalářské práci 1 česky Z 1 1ST zimní
301TBP2 Seminář k teoretické bakalářské práci 2 česky Z 1 1ST letní
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1 česky Z 3 14SS zimní
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2 česky St
10:40–13:55
Učebna 4 (FAMU)
Z 3 14SS letní
301SUK Seminář umělecké kritiky česky Út
18:10–19:45
Učebna KSD 432
Z 1 2ST zimní i letní
301SOBS1 Soustředění bakalářského stupně 1 česky Z 3 48P zimní
301SOBS2 Soustředění bakalářského stupně 2 česky Z 3 48P zimní
301SOBS3 Soustředění bakalářského stupně 3 česky Z 3 48P zimní
301SF Současné TV formáty česky Út
14:50–18:05
Učebna 4 (FAMU)
Z 3 2ST letní
301SRC1 Spolupráce při realizaci cvičení 1 česky Z 2 zimní i letní
301SRC2 Spolupráce při realizaci cvičení 2 česky Z 4 zimní i letní
301SRC3 Spolupráce při realizaci cvičení 3 česky Z 6 zimní i letní
301SRC4 Spolupráce při realizaci cvičení 4 česky Z 2 zimní i letní
301SRC5 Spolupráce při realizaci cvičení 5 česky Z 4 zimní i letní
301SRC6 Spolupráce při realizaci cvičení 6 česky Z 6 zimní i letní
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2ST zimní
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
11:30–13:05
Učebna 4 (FAMU)
ZK 2 2ST letní
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2ST zimní
301SVL4 Světová literatura 4 česky St
15:40–17:15
Učebna KSD 432
ZK 2 2ST letní
301TTS Tvorba technického scénáře česky Z 1 2CT zimní
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky Út
18:10–19:45
Učebna KSD 432
Z 1 2ST zimní i letní
301MSK Téma stalkingu v kinematografii
 
česky Z 1 letní Předmět není vypsán
301VDIP Verze diplomové práce
 
česky Z 4 70P letní Předmět není vypsán
301VDS Verze diplomového scénáře česky ZK 12 letní
301VES Verze diplomového scénáře
 
česky ZK 9 160P letní Předmět není vypsán
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 3 2ST zimní
301VTV Vývoj a dramaturgie TV forem
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301MVRS Vývoj a rozpracování scénáře pro patnáctiminutové realizační cvičení KSD
 
česky Z 2 zimní Předmět není vypsán
301MWR Writers’ Room česky Z 2 32S zimní
301WIR1 Writer’s Room 1 česky Z 4 2ST zimní
301WIR2 Writer’s Room 2 česky Čt
14:50–18:05
Učebna 4 (FAMU)
Z 4 26SS letní
301WIR3 Writer’s Room 3 česky Z 4 2ST zimní
301WIR4 Writer’s Room 4 česky Čt
14:50–18:05
Učebna 4 (FAMU)
Z 4 26SS letní
301ZDP1 Základní dramaturgické pojmy 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
301ZDP2 Základní dramaturgické pojmy 2
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
301ZKP Základy kameramanské praxe česky Čt
14:00–15:35
Učebna B KK
Z 1 2CT letní
301MZR Základy režie s Olmem Omerzu česky Z 3 40S zimní
301ZSM1 Závěrečné soustředění pro magistry 1 česky Z 4 100P letní
301ZSM2 Závěrečné soustředění pro magistry 2
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán
301ZSPM1 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 1 česky Z 5 100P letní
301ZSPM2 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 2 česky Z 5 100P letní
301ZASP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 česky Z 4 100P letní
301ZASP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 česky Z 4 100P letní
301ZASP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 česky Z 4 100P letní

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
LAZ-234 Seminární místnost 234