Tisk

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
301FS Aktuální tendence audiovizuální tvorby
 
česky Z 1 20CS zimní Předmět není vypsán
301AT Audioteka: Psaní pro audio
 
česky Z 2 24SS zimní i letní Předmět není vypsán
301DRTR1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1
 
anglicky, česky ZK 5 3ST zimní Předmět není vypsán
301DRAT1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1
 
anglicky, česky ZK 4 3ST zimní Předmět není vypsán
301DRTR2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2
 
anglicky, česky ZK 5 3ST letní Předmět není vypsán
301DRAT2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2
 
anglicky, česky ZK 4 3ST letní Předmět není vypsán
301DSE1 Dramaturgický seminář 1
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
301DSE2 Dramaturgický seminář 2
 
česky ZK 3 2ST letní Předmět není vypsán
301DSE3 Dramaturgický seminář 3
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
301DSE4 Dramaturgický seminář 4
 
česky ZK 3 2ST letní Předmět není vypsán
301DSE5 Dramaturgický seminář 5
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
301DSE6 Dramaturgický seminář 6
 
česky ZK 3 2ST letní Předmět není vypsán
301MEFR Elis Freeman: Kreativní psaní scénáře
 
anglicky, česky Z 2 4PS zimní Předmět není vypsán
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
 
česky Z 1 2ST letní Předmět není vypsán
301FR Fotoromán
 
česky ZK 2 40S letní Předmět není vypsán
301JK1 Jazyk komiksu 1
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301JK2 Jazyk komiksu 2
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
301KLZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 letní Předmět není vypsán
301KLZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 letní Předmět není vypsán
301KD Koncept diplomové práce
 
česky Z 5 letní Předmět není vypsán
301KOD Koncept diplomové práce
 
česky Z 3 50P letní Předmět není vypsán
301KD1 Konzultační dílna KSD 1
 
česky Z 1 9S zimní Předmět není vypsán
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S letní Předmět není vypsán
301KRS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
 
česky Z 3 80S zimní Předmět není vypsán
301KRAS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
 
česky Z 5 80CS zimní Předmět není vypsán
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1
 
česky Z 3 80S zimní Předmět není vypsán
301KRS2 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 2
 
česky Z 2 60S letní Předmět není vypsán
301KRAD Krátká adaptace
 
česky ZK 3 50S zimní Předmět není vypsán
301MLSD Laboratoř scenáristiky a dramaturgie
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
301LF1 Literatura ve filmu 1
 
česky Z 1 3ST zimní Předmět není vypsán
301LF2 Literatura ve filmu 2
 
česky ZK 2 3ST letní Předmět není vypsán
301LTT Literatura: témata a trendy
 
česky ZK 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301LITT Literatura: témata a trendy
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301MAT Malé texty
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301MS1 Mezioborová spolupráce 1
 
česky Z 2 40CS zimní Předmět není vypsán
301MS2 Mezioborová spolupráce 2
 
česky Z 4 80CS zimní Předmět není vypsán
301NV1 Narace ve výtvarném umění 1
 
česky Z 1 21S zimní Předmět není vypsán
301NV2 Narace ve výtvarném umění 2
 
česky Z 1 21S letní Předmět není vypsán
301NDIS Námět diplomového scénáře
 
česky ZK 3 letní Předmět není vypsán
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9
 
česky Z 1 12SS zimní Předmět není vypsán
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
301PEAP Pedagogická asistence KSD
 
česky Z 4 80P zimní i letní Předmět není vypsán
301PP Pedagogická praxe KSD
 
česky Z 5 80P zimní i letní Předmět není vypsán
301PEP Pedagogická praxe KSD
 
česky Z 4 80P zimní i letní Předmět není vypsán
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
 
česky Z 1 8CS zimní Předmět není vypsán
301PAZ Prezentace adaptačního záměru
 
česky Z 1 zimní Předmět není vypsán
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře
 
česky Z 1 zimní Předmět není vypsán
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce
 
česky Z 1 20PS zimní Předmět není vypsán
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře
 
česky Z 1 20PS zimní i letní Předmět není vypsán
301PRDR Producentská dramaturgie
 
česky Z 3 2ST letní Předmět není vypsán
301PROD Producentská dramaturgie
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
301PRP1 Profesní praxe 1
 
česky Z 2 50P zimní Předmět není vypsán
301PRP2 Profesní praxe 2
 
česky Z 4 100P zimní Předmět není vypsán
301PNS3 Práce na Sborníku KSD 3
 
česky Z 3 90CS zimní i letní Předmět není vypsán
301PNS1 Práce na Sborníku KSD 1
 
Z 1 30CS zimní i letní Předmět není vypsán
301PNS2 Práce na Sborníku KSD 2
 
česky Z 2 60CS zimní i letní Předmět není vypsán
301MNGP Představení nové grantové příležitosti pro scenáristy
 
česky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
301RS Radikální strategie ve scenáristice
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1
 
česky Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2
 
česky Z 1 2ST letní Předmět není vypsán
301ROFI1 Rozbory filmů 1
 
česky Z 1 8SS zimní Předmět není vypsán
301ROFI2 Rozbory filmů 2
 
česky ZK 1 8SS letní Předmět není vypsán
301ROFI3 Rozbory filmů 3
 
česky ZK 2 8SS zimní Předmět není vypsán
301ROFI4 Rozbory filmů 4
 
česky ZK 2 8SS letní Předmět není vypsán
301SCDL1 Scenáristická dílna 1
 
česky ZK 5 3T zimní Předmět není vypsán
301SCDI1 Scenáristická dílna 1
 
česky ZK 5 3DT zimní Předmět není vypsán
301SCD2 Scenáristická dílna 2
 
česky ZK 5 3T letní Předmět není vypsán
301SCDI2 Scenáristická dílna 2
 
česky ZK 5 3DT letní Předmět není vypsán
301SCDL3 Scenáristická dílna 3
 
česky ZK 5 3T zimní Předmět není vypsán
301SCDI3 Scenáristická dílna 3
 
česky ZK 6 3DT zimní Předmět není vypsán
301SCD4 Scenáristická dílna 4
 
česky ZK 5 3DT letní Předmět není vypsán
301SCDI4 Scenáristická dílna 4
 
česky ZK 6 3DT letní Předmět není vypsán
301SSD1 Scenáristický seminář 1
 
česky ZK 4 4ST zimní Předmět není vypsán
301SSD2 Scenáristický seminář 2
 
česky ZK 5 4ST letní Předmět není vypsán
301SSD3 Scenáristický seminář 3
 
česky ZK 4 4ST zimní Předmět není vypsán
301SSD4 Scenáristický seminář 4
 
česky ZK 5 4ST letní Předmět není vypsán
301SSD5 Scenáristický seminář 5
 
česky ZK 4 4ST zimní Předmět není vypsán
301SSD6 Scenáristický seminář 6
 
česky ZK 5 4ST letní Předmět není vypsán
301SFR Scénář filmu pro studenty režie
 
česky Z 5 letní Předmět není vypsán
301SAR Scénář pro ateliérové cvičení KR
 
česky Z 1 30CS zimní Předmět není vypsán
301TBP Seminář k teoretické bakalářské práci
 
česky Z 2 1ST letní Předmět není vypsán
301TBP1 Seminář k teoretické bakalářské práci 1
 
česky Z 1 1ST zimní Předmět není vypsán
301TBP2 Seminář k teoretické bakalářské práci 2
 
česky Z 1 1ST letní Předmět není vypsán
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1
 
česky Z 3 14SS zimní Předmět není vypsán
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2
 
česky Z 3 14SS letní Předmět není vypsán
301SUK Seminář umělecké kritiky
 
česky Z 1 2ST zimní i letní Předmět není vypsán
301SOBS1 Soustředění bakalářského stupně 1
 
česky Z 3 48P zimní Předmět není vypsán
301SOBS2 Soustředění bakalářského stupně 2
 
česky Z 3 48P zimní Předmět není vypsán
301SOBS3 Soustředění bakalářského stupně 3
 
česky Z 3 48P zimní Předmět není vypsán
301SF Současné TV formáty
 
česky Z 3 2ST letní Předmět není vypsán
301SRC1 Spolupráce při realizaci cvičení 1
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
301SRC2 Spolupráce při realizaci cvičení 2
 
česky Z 4 zimní i letní Předmět není vypsán
301SRC3 Spolupráce při realizaci cvičení 3
 
česky Z 6 zimní i letní Předmět není vypsán
301SRC4 Spolupráce při realizaci cvičení 4
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
301SRC5 Spolupráce při realizaci cvičení 5
 
česky Z 4 zimní i letní Předmět není vypsán
301SRC6 Spolupráce při realizaci cvičení 6
 
česky Z 6 zimní i letní Předmět není vypsán
301SVEL1 Světová literatura 1
 
česky Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
301SVEL2 Světová literatura 2
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
301SVEL3 Světová literatura 3
 
česky Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
301SVEL4 Světová literatura 4
 
česky ZK 2 2ST letní Předmět není vypsán
301TTS Tvorba technického scénáře
 
česky Z 1 2CT zimní Předmět není vypsán
301TCP Tvůrčí čtení a psaní
 
česky Z 1 2ST zimní i letní Předmět není vypsán
301VDIP Verze diplomové práce
 
česky Z 4 70P letní Předmět není vypsán
301VDS Verze diplomového scénáře
 
česky ZK 12 letní Předmět není vypsán
301VES Verze diplomového scénáře
 
česky ZK 9 160P letní Předmět není vypsán
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem
 
česky Z 3 2ST zimní Předmět není vypsán
301VTV Vývoj a dramaturgie TV forem
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
301MVRS Vývoj a rozpracování scénáře pro patnáctiminutové realizační cvičení KSD
 
česky Z 2 zimní Předmět není vypsán
301MWR Writers’ Room
 
česky Z 2 32S zimní Předmět není vypsán
301WIR1 Writer’s Room 1
 
česky Z 4 2ST zimní Předmět není vypsán
301WIR2 Writer’s Room 2
 
česky Z 4 26SS letní Předmět není vypsán
301WIR3 Writer’s Room 3
 
česky Z 4 2ST zimní Předmět není vypsán
301WIR4 Writer’s Room 4
 
česky Z 4 26SS letní Předmět není vypsán
301ZDP1 Základní dramaturgické pojmy 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
301ZDP2 Základní dramaturgické pojmy 2
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
301MAU Základy autorského práva
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
301ZKP Základy kameramanské praxe
 
česky Z 1 2CT letní Předmět není vypsán
301ZSM1 Závěrečné soustředění pro magistry 1
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán
301ZSM2 Závěrečné soustředění pro magistry 2
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán
301ZSPM1 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 1
 
česky Z 5 100P letní Předmět není vypsán
301ZSPM2 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 2
 
česky Z 5 100P letní Předmět není vypsán
301ZASP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán
301ZASP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán
301ZASP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 4 100P letní Předmět není vypsán