Tisk

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
301ALS Adaptace literárního stylu
 
česky Předmět není vypsán
301MANZ Adaptace není zrada
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
301ADS Adaptační seminář
 
česky Předmět není vypsán
301AS Analýza scénáře česky Út
17:20–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T
301BSHF Bakalářský scénář pro středometrážní hraný film či TV inscenaci česky Z 8
301BG1 Biograf 1
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
301BG2 Biograf 2
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
301MCHN2 CHAOS NOIR 2 - noirová fascinace rozkladem
 
česky Z 1 2S Předmět není vypsán
301MCHN3 CHAOS NOIR 3 - noirová dezorientace
 
česky Z 1 2S Předmět není vypsán
301MD Dialog (z přednáškového cyklu Nebývalé problémy dramaturgické)
 
česky Z 1 4S Předmět není vypsán
301DK Dokumentární film
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301DOK1 Dokumentární film 1 česky Z 1 2T
301DOK2 Dokumentární film 2 česky Z 1 2T
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26S
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KSD 432
Z 2 26S
301DRS1 Dramaturgický seminář 1
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301DRS2 Dramaturgický seminář 2
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301DRS3 Dramaturgický seminář 3
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301DR Dramaturgie v rozhlasové tvorbě česky St
14:00–15:35
Učebna KSD 432
Z 1 2T
301FM Fakta, mýty, příběhy
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301FZ Filmové žánry česky Po
12:20–13:55
Učebna KSD 434
ZK 2 2T
301FZX Filmové žánry
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi česky Čt
15:40–17:15
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 2T
301JU1 Jak uchopit filmový příběh 1
 
česky Předmět není vypsán
301JU2 Jak uchopit filmový příběh 2
 
česky Předmět není vypsán
301JK Jazyk komiksu
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301JK1 Jazyk komiksu 1 česky Z 2 2T
301JK2 Jazyk komiksu 2 česky Po
09:50–11:25
Učebna KSD 434
Z 2 2T
301JSF Jazyk scénáře a jazyk filmu
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301KLZ1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
301KLAZ1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 3
301KLZ2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 5 Předmět není vypsán
301KLAZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 4
301KD Koncept diplomové práce česky Z 5
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
301KD2 Konzultační dílna KSD 2 česky Z 1 9S
301KSRC1 Krátkometrážní film pro realizační cvičení česky Z 2
301KSRC2 Krátkometrážní film pro realizační cvičení 2
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301KSC1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301KSC2 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 2 česky Z 2
301KRA Krátká adaptace česky Z 5
301KFCT Krátký film pro ČT
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3T
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky Čt
15:40–18:05
Učebna KSD 432
ZK 2 3T
301LTT Literatura: témata a trendy česky ZK 2 2T
301LPS Literatura: vývoj a žánry česky Út
15:40–17:15
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301MT Malé texty česky
301MMMG Masterclass: Mark Gatiss
 
anglicky Z 1 1/D Předmět není vypsán
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
301NV1 Narace ve výtvarném umění 1 česky Z 1 21S
301NV2 Narace ve výtvarném umění 2 česky Čt
12:20–14:45
Z 1 21S
301ND Námět diplomového scénáře česky Z 6
301OSSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 2 4T
301OSSD0 Oborový seminář KSD 10 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
301OSSD2 Oborový seminář KSD 2 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
301OSSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 2 4T
301OSSD4 Oborový seminář KSD 4 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
301OSSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 2 4T
301OSSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
301OSSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 2 4T
301OSSD8 Oborový seminář KSD 8 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
301OSSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 2 4T
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut česky Z 2
301PP Pedagogická praxe KSD česky Z 5 20S Z 5 20S
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie česky Z 1 8S
301PAS Prezentace adaptačního scénáře česky Z 1
301PAZ Prezentace adaptačního záměru česky Z 1
301PBS Prezentace bakalářského scénáře česky Z 1
301PDP Prezentace diplomové teoretické práce
 
česky Z 6 6/s Předmět není vypsán
301PDS Prezentace diplomového scénáře
 
česky
301PRDS Prezentace diplomového scénáře
 
česky Předmět není vypsán
301DSP Prezentace diplomového scénáře česky Z 4
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře česky Z 1
301PZD Prezentace záměru diplomové práce česky Z 3
301PD Producentská dramaturgie
 
česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2T
301PDF1 Proměny dramatických forem a žánrů 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301PRDF1 Proměny dramatických forem a žánrů 1 česky Po
14:00–15:35
Učebna KSD 434
Z 1 2T
301PDF2 Proměny dramatických forem a žánrů 2 česky ZK 2 2T
301PRDF2 Proměny dramatických forem a žánrů 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2 česky Z 1 2T
301MRC Realizační cvičení KSD česky Z 2 35S
301RF1 Rozbory filmů 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
301ROF1 Rozbory filmů 1 česky Z 1 8S
301RFI1 Rozbory filmů 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
301RF2 Rozbory filmů 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
301ROF2 Rozbory filmů 2
 
česky ZK 1 8S Předmět není vypsán
301RFI2 Rozbory filmů 2 česky ZK 1 8S
301RF3 Rozbory filmů 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
301ROF3 Rozbory filmů 3 česky Z 1 8S
301RFI3 Rozbory filmů 3
 
česky ZK 1 8S Předmět není vypsán
301RF4 Rozbory filmů 4
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
301ROF4 Rozbory filmů 4
 
česky ZK 1 8S Předmět není vypsán
301RFI4 Rozbory filmů 4 česky viz detail ZK 2 8S
301SD1 Scenáristická dílna 1
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
301SAD1 Scenáristická dílna 1 česky Z 2 3T
301SD10 Scenáristická dílna 10
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SAD10 Scenáristická dílna 10
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD2 Scenáristická dílna 2 česky Z 1 3T
301SAD2 Scenáristická dílna 2
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD3 Scenáristická dílna 3
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
301SAD3 Scenáristická dílna 3 česky Z 2 3T
301SD4 Scenáristická dílna 4 česky Z 2 3T
301SAD4 Scenáristická dílna 4
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD5 Scenáristická dílna 5
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SAD5 Scenáristická dílna 5
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD6 Scenáristická dílna 6
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SAD6 Scenáristická dílna 6
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD7 Scenáristická dílna 7
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD7A Scenáristická dílna 7
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD8 Scenáristická dílna 8
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SD8A Scenáristická dílna 8
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
301SCS1 Scenáristický seminář 1 česky Z 2 4T
301SCS2 Scenáristický seminář 2 česky viz detail Z 2 4T
301SCS3 Scenáristický seminář 3 česky Z 1 4T
301SCS4 Scenáristický seminář 4 česky viz detail Z 1 4T
301SCS5 Scenáristický seminář 5 česky Z 1 4T
301SCS6 Scenáristický seminář 6 česky viz detail Z 2 4T
301SK1 Scénář komiksu 1 česky Z 2 2T
301SKO1 Scénář komiksu 1 česky Z 2 2T
301SK2 Scénář komiksu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301SKO2 Scénář komiksu 2 česky Po
09:00–12:15
Z 4 2T
301SKF Scénář krátkého filmu česky ZK 5
301SDIP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1 česky Z 3 1T
301SDIP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KSD 432
Z 3 1T
301SDIP3 Seminář k teoretické diplomové práci 3
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
301SESS1 Seminář střihové skladby 1 česky Z 1 2T
301SESS2 Seminář střihové skladby 2 česky Z 1 2T
301SBS1 Soustředění bakalářského stupně 1 česky Z 1 2/D
301SBS2 Soustředění bakalářského stupně 2 česky Z 1 2/D
301SBS3 Soustředění bakalářského stupně 3 česky Z 1 2/D
301STVF Současné TV formáty
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301STF Současné TV formáty česky St
14:50–17:15
Učebna KSD 434
Z 2 2T
301SRC1 Spolupráce při realizaci cvičení 1 česky Z 2 Z 2
301SRC2 Spolupráce při realizaci cvičení 2 česky Z 4 Z 4
301SRC3 Spolupráce při realizaci cvičení 3 česky Z 6 Z 6
301SRC4 Spolupráce při realizaci cvičení 4 česky Z 2 Z 2
301SRC5 Spolupráce při realizaci cvičení 5 česky Z 4 Z 4
301SRC6 Spolupráce při realizaci cvičení 6 česky Z 6 Z 6
301ST Storytelling
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
ZK 2 2T
301SYDA Synopse dlouhé adaptace česky Z 2
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky 10:30–12:00
Učebna KSD 434
Z 1 2T
301VS Verze diplomového scénáře česky Z 12
301DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1 česky Z 2 2T
301DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2T
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky Z 2 2T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2T
301MVRS Vývoj a rozpracování scénáře pro patnáctiminutové realizační cvičení KSD česky Z 2
301MVRZ Vývoj a zpracování žánrového formátu televizní série
 
česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
301WS1 Webová scenáristika 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301WS2 Webová scenáristika 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301WRP Workshop redakční praxe
 
česky Z 1 2S Předmět není vypsán
301MWRU Writers’ Room česky Z 2 4/D
301MWR Writers’ Room česky Z 2 4/D
301WR1 Writers’ Room 1 česky Z 2 4/D
301WR2 Writers’ Room 2 česky viz detail Z 2 4/D
301ZDP1 Základní dramaturgické pojmy 1 česky Z 1 2T
301ZDP2 Základní dramaturgické pojmy 2 česky Po
16:30–18:05
Učebna KSD 434
Z 1 2T
301ZKP Základy kameramanské praxe česky Čt
13:10–14:45
Z 1 2T
301ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 česky Z 1 5/D
301ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 česky Z 1 5/D
301ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 česky Z 1 5/D
301ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 česky Z 2 5/D
301ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 česky Z 2 5/D
301ZL1 Žánrová laboratoř 1
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
301ZL2 Žánrová laboratoř 2
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán