Tisk

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2
 
česky Z 2 26S Předmět není vypsán
301DTPP1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 anglicky, česky ZK 4 3T
301DTPP2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2
 
anglicky, česky ZK 4 3T Předmět není vypsán
301DTPP3 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 3 anglicky, česky ZK 4 3T
301DTPP4 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 4
 
anglicky, česky ZK 4 3T Předmět není vypsán
301DSE1 Dramaturgický seminář 1 česky ZK 3 2T
301DSE2 Dramaturgický seminář 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
301DSE3 Dramaturgický seminář 3 česky ZK 3 2T
301DSE4 Dramaturgický seminář 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
301DSE5 Dramaturgický seminář 5 česky ZK 3 2T
301DSE6 Dramaturgický seminář 6
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
301DR Dramaturgie v rozhlasové tvorbě
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301FR Fotoromán
 
česky ZK 2 40S Předmět není vypsán
301JK1 Jazyk komiksu 1 česky Z 2 2T
301JK2 Jazyk komiksu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301KLZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
301KLZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
301KD Koncept diplomové práce
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S Předmět není vypsán
301KRS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení česky Z 3 80S
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1 česky Z 3 80S
301KRS2 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 2
 
česky Z 2 60S Předmět není vypsán
301KRAD Krátká adaptace česky ZK 3 50S
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3T
301LF2 Literatura ve filmu 2
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
301LTT Literatura: témata a trendy česky ZK 2 2T
301MAT Malé texty česky Z 2 2T
301MCL1 Moderní literatura 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
301NV1 Narace ve výtvarném umění 1
 
česky Z 1 21S
301NV2 Narace ve výtvarném umění 2
 
česky Z 1 21S Předmět není vypsán
301NDIS Námět diplomového scénáře
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 1 4O
301OSKSD10 Oborový seminář KSD 10
 
česky Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2
 
česky Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 1 4O
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4
 
česky Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 1 4O
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6
 
česky Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 1 4O
301OSKSD8 Oborový seminář KSD 8
 
česky Z 1 4O Předmět není vypsán
301OSKSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 1 4O
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
301PP Pedagogická praxe KSD česky Z 5 20S Z 5 20S
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie česky Z 1 8S
301PAZ Prezentace adaptačního záměru česky Z 1
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře česky Z 1
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce česky Z 1
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře česky Z 1
301PD Producentská dramaturgie
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301PNS3 Práce na Sborníku KSD 3
 
česky Z 3 90CS Z 3 90CS Předmět není vypsán
301PNS1 Práce na Sborníku KSD 1
 
Z 1 30CS Z 1 30CS Předmět není vypsán
301PNS2 Práce na Sborníku KSD 2
 
česky Z 2 60CS Z 2 60CS Předmět není vypsán
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1 česky Z 1 2T
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2 česky Z 1 2T
301MRC Realizační cvičení KSD
 
česky Z 2 35S Předmět není vypsán
301ROFI1 Rozbory filmů 1 česky Z 1 8S
301ROFI2 Rozbory filmů 2
 
česky ZK 1 8S Předmět není vypsán
301ROFI3 Rozbory filmů 3 česky ZK 2 8S
301ROFI4 Rozbory filmů 4
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
301SCD1 Scenáristická dílna 1 česky ZK 4 3T
301SCD2 Scenáristická dílna 2
 
česky ZK 5 3T Předmět není vypsán
301SCD3 Scenáristická dílna 3 česky ZK 4 3T
301SCD4 Scenáristická dílna 4
 
česky ZK 5 3T Předmět není vypsán
301SSD1 Scenáristický seminář 1 česky ZK 4 4T
301SSD2 Scenáristický seminář 2
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
301SSD3 Scenáristický seminář 3 česky ZK 4 4T
301SSD4 Scenáristický seminář 4
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
301SSD5 Scenáristický seminář 5 česky ZK 4 4T
301SSD6 Scenáristický seminář 6
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
301SKO1 Scénář komiksu 1 česky Z 2 2T
301SKO2 Scénář komiksu 2
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
301TBP1 Seminář k teoretické bakalářské práci 1 česky Z 1 1T
301TBP2 Seminář k teoretické bakalářské práci 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1 česky Z 3 14S
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2
 
česky Z 3 14S Předmět není vypsán
301SOBS1 Soustředění bakalářského stupně 1 česky Z 3 48P
301SOBS2 Soustředění bakalářského stupně 2 česky Z 3 48P
301SOBS3 Soustředění bakalářského stupně 3 česky Z 3 48P
301SF Současné TV formáty
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
301SRC1 Spolupráce při realizaci cvičení 1 česky Z 2 Z 2
301SRC2 Spolupráce při realizaci cvičení 2 česky Z 4 Z 4
301SRC3 Spolupráce při realizaci cvičení 3 česky Z 6 Z 6
301SRC4 Spolupráce při realizaci cvičení 4 česky Z 2 Z 2
301SRC5 Spolupráce při realizaci cvičení 5 česky Z 4 Z 4
301SRC6 Spolupráce při realizaci cvičení 6 česky Z 6 Z 6
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
301TTS Tvorba technického scénáře česky Z 1 2T
301VDS Verze diplomového scénáře
 
česky ZK 12 Předmět není vypsán
301DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1 česky Z 2 2T
301DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2T
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2T
301MVRS Vývoj a rozpracování scénáře pro patnáctiminutové realizační cvičení KSD česky Z 2
301MVRZ Vývoj a zpracování žánrového formátu televizní série
 
česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
301MWR Writers’ Room česky Z 2 4/D
301WRR2 Writer´s Room 2
 
česky ZK 3 26S Předmět není vypsán
301WRR1 Writer’s Room 1
 
česky Z 2 2T
301WRR3 Writer’s Room 3
 
česky Z 2 2T
301WRR4 Writer’s Room 4
 
česky ZK 3 26S Předmět není vypsán
301ZDP1 Základní dramaturgické pojmy 1 česky Z 1 2T
301ZDP2 Základní dramaturgické pojmy 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301ZKP Základy kameramanské praxe
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
301ZASP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 4 100P Předmět není vypsán
301ZASP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 4 100P Předmět není vypsán
301ZASP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 4 100P Předmět není vypsán
301ZASP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 4 100P Předmět není vypsán
301ZASP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 4 100P Předmět není vypsán