Rozbory filmů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ROFI4 zkouška 2 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Podstatu předmětu tvoří individuální analytický a interpretační výkon (písemný) účastníka semináře, konzultovaný s pedagogem. Několikrát za semestr se konají kolokviální rozpravy na téma vybraných filmů, řízené tak, aby se pozornost věnovala postupně všem složkám a aspektům filmového díla (nejen tematickým, ale také výstavbě a obrazovému ztvárnění) a aby byly probrány pokud možno kontinuálně a důsledně. Program seminářů vychází namnoze ze zájmů a návrhů účastníků, preferují se tituly, ktré dokládají nejsoučasnější trendy světové kinematografie.

Výsledky učení

Zkvalitňování myšlení a psaní o filmu (o jeho obsahu i stylu); kladení relevantních otázek, promýšlení vhodného analytického postupu, volba adekvátních subtémat rozboru (tvar) a interpretace (významy a smysl), formulování vlastního názoru na základě profesionální a doložitelné argumentace - nikoliv dojmologie.

Předpoklady a další požadavky

Žádoucí je schopnost využít procesu profesionalizace na odborné filmové škole (poznání technických možností filmové řeči), to znamená zasvěcení do dílčích profesních disciplin.

Literatura

Filmy na nosičích. Recenze a články v odborných časopisech. Internetové informace o filmových tvůrcích a recepci (kritické) jejich děl, popřípadě o festivalových a jiných oceněních.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování rozboru filmového díla (rozsah nejméně 4 strany) vybraného samostatně ze světové kinematografie zhruba posledního desetiletí. Preferujeme režisérské osobnosti s osobitým stylem a náročnější sémantikou.

Poznámka

Seminář Rozbory filmů se odehrává 4x za semestr v předem avizovaných datech.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů