Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Bc

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
301KLZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-
ZK-1-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
301DSE* Dramaturgický seminář
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
18
301FR Fotoromán
ZK-2-40S
2
301JK* Jazyk komiksu
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
301KRAD Krátká adaptace
ZK-3-50S
3
302LVF Literární vývoj filmu druhého ročníku KR
Z-2-16S
2
301LF* Literatura ve filmu
Z-1-3ST
ZK-2-3ST
3
301MAT Malé texty
Z-2-2ST
2
301OSKSD* Oborový seminář KSD
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
6
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut
Z-2-
2
305P1 Pitching 1 - KP
Z-2-2SO
2
301PAZ Prezentace adaptačního záměru
Z-1-
1
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře
Z-1-
1
301RS* Radikální strategie ve scenáristice
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
301ROFI* Rozbory filmů
Z-1-8SS
ZK-1-8SS
ZK-2-8SS
ZK-2-8SS
6
301SSD* Scenáristický seminář
ZK-4-4ST
ZK-5-4ST
ZK-4-4ST
ZK-5-4ST
ZK-4-4ST
ZK-5-4ST
27
301SFR Scénář filmu pro studenty režie
Z-5-
5
301TBP* Seminář k teoretické bakalářské práci
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
301SF Současné TV formáty
Z-3-2ST
3
301SOBS* Soustředění bakalářského stupně
Z-3-48P
Z-3-48P
Z-3-48P
9
301SVEL* Světová literatura
Z-1-2ST
Z-2-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
6
301TTS Tvorba technického scénáře
Z-1-2CT
1
301ZKP Základy kameramanské praxe
Z-1-2CT
1
301ZASP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-4-100P
Z-4-100P
Z-4-100P
12
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 145
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
301PVBD Dějiny kultury_KSD V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
301PVBS Spektrum audiovize_KSD V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2022 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
2
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
301VPB_2020 Volitelné předměty Bc_KSD
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
301MOD_2020 Moduly KSD
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

① Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů