Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář_2020 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
301KLZK2 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Dramaturgický seminář 301DSE3 ZK 3 2ST 301DSE4 ZK 3 2ST
Fotoromán
 
301FR ZK 2 40S
Jazyk komiksu 301JK1 Z 2 2ST 301JK2 Z 2 2ST
Krátká adaptace 301KRAD ZK 3 50S
Literatura ve filmu 301LF1 Z 1 3ST 301LF2 ZK 2 3ST
Malé texty 301MAT Z 2 2ST
Moderní literatura 2 301ML2 Z 2 2ST
Oborový seminář KSD 301OSKSD3 Z 1 4SO 301OSKSD4 Z 1 4SO
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
Prezentace adaptačního záměru 301PAZ Z 1
Rozbory filmů 301ROFI3 ZK 2 8SS 301ROFI4 ZK 2 8SS
Scenáristický seminář 301SSD3 ZK 4 4ST 301SSD4 ZK 5 4ST
Současné TV formáty
 
301SF Z 3 2ST
Soustředění bakalářského stupně 301SOBS2 Z 3 48P
Světová literatura 301SVL3 Z 1 2ST 301SVL4 ZK 2 2ST
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
301ZASP2 Z 4 100P
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 30 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KSD
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 33 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #