Dramaturgický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DSE1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dramaturgický seminář 1 se věnuje základním dramaturgickým pojmům. Pokrývá následující témata: Místo reprodukčních umění mezi ostatními uměleckými disciplínami. Starší a současné modely. Vztahy v procesu tvorby: Autor – dílo – recipient. Rovina tvorby a rovina vnímání.

Determinanty vzniku uměleckého díla. Funkce díla a z ní vyplývající kritický systém.

Jazyk filmu – film je kontinuum. Prostor a čas. Mise-en-scene a montáž. Vývoj od minulosti k současnému filmu. Reálný a filmový čas. Chronologie. Práce s časem. Hlavní postava. Protagonista – antagonista. Vztahy mezi postavami a jejich proměna jako základ příběhu.

Syžet a fabule. Příprava a motivace. Asociace a kauzalita. Filmová metafora.

Scénář jako první fáze filmového díla. Funkce scénáře v průběhu tvorby.

Námět, synopse, treatment. „Boďák“ a storyboard jako pomocné formy. Rozsah a funkce.

Dramaturgická explikace. Úloha dramaturga v tvůrčím týmu, vztah k producentovi a k autorovi. Některé archetypální funkce uplatněné ve filmech podle výběru a interpretace studentů (komentované vybrané ukázky).

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Do závěrečného hodnocení studenta se počítá:

  1. docházka (minimálně 70%)
  2. aktivní práce v semináři (schopnost reflexe a analýzy, kreativita, nasazení)
  3. závěrečná zkouška (zpětná reflexe probraných témat)

-

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)

10:40–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů