Rozbory filmů 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ROFI3 ZK 2 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marie MRAVCOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie MRAVCOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zkvalitňování myšlení a psaní o filmu (o jeho obsahu i stylu); kladení relevantních otázek, promýšlení vhodného analytického postupu, volba adekvátních subtémat rozboru (tvar) a interpretace (významy a smysl), formulování vlastního názoru na základě profesionální a doložitelné argumentace - nikoliv dojmologie.

Forma studia

Analytický seminář

Předpoklady a další požadavky

Žádoucí je schopnost využít procesu profesionalizace na odborné filmové škole (poznání technických možností filmové řeči), to znamená zasvěcení do dílčích profesních disciplin.

Obsah kurzu

Podstatu předmětu tvoří individuální analytický a interpretační výkon (písemný) účastníka semináře, konzultovaný s pedagogem. Několikrát za semestr se konají kolokviální rozpravy na téma vybraných filmů, řízené tak, aby se pozornost věnovala postupně všem složkám a aspektům filmového díla (nejen tematickým, ale také výstavbě a obrazovému ztvárnění) a aby byly probrány pokud možno kontinuálně a důsledně. Program seminářů vychází namnoze ze zájmů a návrhů účastníků, preferují se tituly, ktré dokládají nejsoučasnější trendy světové kinematografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmy na nosičích. Recenze a články v odborných časopisech. Internetové informace o filmových tvůrcích a recepci (kritické) jejich děl, popřípadě o festivalových a jiných oceněních.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení seminární práce

Poznámka

Seminář Rozbory filmů se odehrává 4x za semestr v předem avizovaných datech.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
18:10–19:45
(paralelka 1)
4x v semestru, data budou upřesněna

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:10–19:45 Marie MRAVCOVÁ Učebna KSD 432
Lažanský palác
4x v semestru, data budou upřesněna paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů