Dramaturgický seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DSE6 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Dramaturgický seminář 6 dále rozvíjí obě roviny nastavené v Dramaturgickém semináři 5. Ve výuce a praktickém zkoušení si dramaturgie studenti pracují s texty pozvaných hostů z jiných kateder; dalšími tématy jsou různé typy dramaturgické analýzy, posudku a explikace dle účelu a konkrétní role dramaturga v projektu. V teoretické části jsou tématy dramaturgie televizní minisérie, animovaného filmu, krátkometrážního filmu a zvláštní/extrémní případy práce se stavbou, postavou a dramaturgickými prvky v současné kinematografii.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Do závěrečného hodnocení studenta se počítá:

  1. docházka (minimálně 70%)
  2. aktivní práce v semináři (schopnost reflexe a analýzy, kreativita, nasazení)
  3. závěrečná zkouška (zpětná reflexe probraných témat)

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů