Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KLZK2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit studentovi obhájit svou ročníkovou práci.

Forma studia

Klauzurní zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je včas a v domluveném termínu odevzdaná klauzurní práce.

Obsah kurzu

Komisionální zkouška s přihlédnutím ke kvalitě odevzdané práce a způsobu obhajoby.

Hodnocen je především dlouhometrážní scénář - adaptace literární předlohy. Komise bere v úvahu i průběžnou práci studenta během akademického roku a schopnost reflektovat a obhájit předložený text.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou třeba žádné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocen je především dlouhometrážní scénář - adaptace literární předlohy. Komise bere v úvahu i průběžnou práci studenta během akademického roku a schopnost reflektovat a obhájit předložený text.

Poznámka

Bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů