Jazyk komiksu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301JK1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš REZEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REZEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámit s historickými východisky a vývojem fenoménu/žánru komiks. Podrobněji prostudovat základní principy komiksu a zorientevat se v jednotlivých stylech a směrech vývoje současného komiksu. Identifikovat společné prvky a rozdíly mezi filmovým a komikovým scénářem. Představit komiks jako monosenzorické sekvenční umění založené

na zrakovém vnímání, jehož vyjadřovacím prostředkem je vizuální ikonografie a které využívá psychologické procesy ucelení, nevizuálního sebeuvědomění, univerzálního ztotožnění a karikaturizace.

Forma studia

Seminář, praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Historické, kulturně-umělecké a společensko-historické východiska, teoretická kritéria hodnocení a typologii komiksu. Komiks je zde chápán jako synkretický umělecký žánr, využívající aspektů nejméně čtyř druhů umění: výtvarného, literárního, filmového a dramatického.

Seminář se zaměří na představení svébytné komiksové sémiotiky a žánrového systému. Komiks je zde chápán jako synkretický umělecký žánr, využívající aspektů nejméně čtyř druhů umění: výtvarného, literárního, filmového a dramatického. Za pomoci praktických cvičení odhalí základní prvky žánrové osnovy komiksu (zřetězení vizuálních a

dějově nasycených sekvencí na principu střihu a montáže). Umožní vytvářet, ve spolupráci s ilustrátory, vlastní komiksové scénáře, které budou finalizovány. Studentům se tak nabídne autentická zkušenost s realizací komiksového scénáře.

Seminář se skládá z pedagogova teoretického a historického výkladu, praktických cvičení a interaktivní realizace.

Doporučená nebo povinná literatura

BENDOVÁ, Eva a VÁŠA, Ondřej. Proměny Willia a Hogartha. Národní galerie, Praha 2013. 199 s. ISBN 978-80-7035-543-5

BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. Portál, Praha 2017. 416 s. ISBN 978-80-262-1172-3

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Host, Brno 2005. 218 s. ISBN 80-7294-141-0

KRUML, Milan. Comics: stručné dějiny.Comics Centrum, Praha 2007. 320 s. ISBN 80-86839-12-5

MAZUR, Dan a DANNER, Alexander. Komiks od roku 1968 do současnosti. Knižní klub, Praha 2015. 320 s. ISBN 978-80-242-4856-1

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o., Praha 2008. 224 s. ISBN 978-80-7381-419-9

McCLOUD, Scott. Making Comics. HarperCollins, New York 2006. 264 s. ISBN 0060780940

McCLOUD, Scott. Reinventing Comics. HarperCollins, New York 2000. 256 s. ISBN 9780060953508

McLUHAN, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Jota, Brno 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-6

PROKŮPEK, Tomáš a FORET, Martin. Před komiksem. Akropolis, Praha 2016. 366 s. ISBN 978-80-7470-145-0

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: účast a aktivita na seminářích, vypracování a prezentace čtyř praktických cvičení

(stripgenarator, “Mé ráno” fotostrip, “začátek/konec” a “komiks”)

Poznámka

Žádné zvláštní poznámky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
REZEK T.
11:30–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Tomáš REZEK Učebna KSD 432
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů