Metodologický seminář pro bakaláře

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SMS zkouška 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ, Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Petra DOMINKOVÁ, Václav MORAVEC

Obsah

Společná témata sedmi dvouhodinových setkání:

-Co je to výzkum a jak se definuje. Jak vypadá vědecká práce a co je to odborný text.

-Podpora studentského výzkumu na FAMU a jak na vědecké rešerše – ve spolupráci s Knihovnou FAMU.

-Jak neobjevit Ameriku. Rešerše jako základní podmínka výzkumu. Kde najít odborné texty na dané téma.

-Nejběžnější metody výzkumu na uměleckých školách a jak vybrat tu správnou.

-Vhodné typy struktury VŠKP. Co je to výzkumná otázka a výzkumné hypotéza a k čemu je potřebujeme.

-Vědecká etika a jak se vyhnout plagiování a autoplagiování.

-Jak správně citovat a parafrázovat. Pomocníci pro efektivní práci se zdroji. Citační normy a styly. Formální úprava a přehlednost práce jako jeden z předpokladů úspěchu.

-Individualizované konzultace nad dílčími úkoly a uvažovanými tématy VŠKP.

Konkrétní pořadí, důraz a rozšiřující témata jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících.

Výsledky učení

Motto: Absolvent FAMU není zpravidla výzkumník a badatel. Ve vysokoškolské kvalifikační práci by měl však postupovat vědecky, aniž by potlačil múzy.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tím, co je to výzkum a jaké jsou typické postupy ve výzkumné práci. Posluchači se dále seznámí se zásadami psaní odborného textu a v neposlední řadě jim seminář může pomoci vymezit téma jejich budoucí vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP).

Předpoklady a další požadavky

Seminář je určen pro všechny studenty druhého ročníku FAMU napříč obory. Zpravidla na něj navazují oborové metodologické semináře na jednotlivých katedrách.

Podmínkami pro získání atestu v předmětu je:

-minimálně 70% účast na semináři (maximálně dvě absence),

-aktivní práce v hodinách,

-včasné odevzdání domácích úkolů.

Literatura

Základní literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997. (Vybrané kapitoly, dostupná v knihovně FAMU).

GREETHAM, Bryan. How to write your undergraduate dissertation. London: Red Globe Press, 2019. (Dostupná v knihovně FAMU).

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma 2008, 2022.

RICCIARDELLI, Lucia – SHANAHAN, Jenny Olin – YOUNG, Gregory. Undergraduate Research in Film: A Guide for Students. New York – London: Routledge, 2020. (Dostupná v online verzi v knihovně FAMU).

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. (Dostupná v knihovně FAMU).

Základní online zdroje:

VŠKP – základní pravidla AMU. https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

Tvorba a odevzdání VŠKP – na webu AMU. https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/jak-psat-text/

Vše k závěrečným pracím – knihovna FAMU. https://famu.cz/cs/fakulta/knihovna/vse-o-vskp/

Online zdroje knihovny FAMU. https://famu.cz/cs/fakulta/knihovna/online-zdroje/

Repozitář VŠKP AMU. https://dspace.amu.cz/jspui/handle/10318/19

Katalog knihovny FAMU. https://tritius.amu.cz/library/famu/

Další rozšiřující literatura a zdroje:

Dle rozhodnutí konkrétního vyučujícího.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě své dostatečné (minimálně 70%) a aktivní práce v hodině a dle kvality odevzdaných úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
DOMINKOVÁ P.
14:00–15:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 3)
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BLÁHOVÁ J.
16:30–18:05
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MORAVEC V.
19:00–20:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 19:00–20:35 Václav MORAVEC Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Po 16:30–18:05 Jindřiška BLÁHOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 2
Po 14:00–15:35 Petra DOMINKOVÁ Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů