Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Bakalářské studium - 2023

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-1S
ZK-1-1S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305DUC* Daně a účetnictví
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305DIP* Dílna produkce
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
ZK-3-3DT
12
305DR* Dílna 1. ročníku
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
305FTS* Filmová a televizní scénografie
Z-1-12S
Z-1-14S
2
305FPR* Filmová produkce
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
12
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
305FVP Fondy a veřejná podpora kinematografie
ZK-2-2T
2
305MEP Mediální právo
ZK-2-8S
2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
305ME Mikroekonomie
ZK-2-2T
2
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3
Z-1-2T
1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce
Z-1-2T
1
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
9
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
3
305BP Příprava teoretické bakalářské práce
Z-2-12S
2
305SAVT* Šíření audiovizuální tvorby
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305TVS* TV seminář: výroba, vysílání, řízení
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-3-2T
5
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 99
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300PVBD_2020 Dějiny kultury V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
300PVBS_2020 Spektrum audiovize V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
305FIBA Film Industry Bc. V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
305PCBCO Praktická cvičení Bc. - oborová s možnou účastí KP V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
5
305PCBC Praktická cvičení Bc. - společná a KP V této skupině musíte získat alespoň 17 kreditů (maximálně 0)
17
305PCBFI Praktická cvičení Bc. - společná s FI V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
305DCJ Druhý cizí jazyk V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
305PVBC Povinně volitelné předměty KP BC V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 58
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
305MKP Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 305KPBA

② Praktická cvičení Bc. - společná a KP [305PCBC]

305PCBA #

① Praktická cvičení Bc. - oborová s možnou účastí KP [305PCBCO]

305PCBA #

③ Praktická cvičení Bc. - společná s FI [305PCBFI]

305PCBAA #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů