Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZK1 ZK 1 1 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 24 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška ověřuje kvalitu dosažených vědomostí v rámci prvního roku dílenské výuky, kvality práce na společných praktických cvičeních a prověřuje samostatné aktivity v rámci rozšíření kulturního rozhledu.

Student naprosto samostatně realizuje jednotlivé položky potřebné k získání klauzurní zkoušky. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace.

Student musí mít odpovídající znalost výroby AVD, kterou získal během studia prvního ročníku a osobní zkušenost z návštěv filmových a divadelních představení, významných uměleckých výstav a přečtení literárních děl.

Klauzurní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Hodnocení závěrečné klauzurní/ teoretické a hodnocení práce na společných praktických cvičeních – doložená splněním povinností ve Studiu FAMU (student prezentuje a doloží komisi svoji práci na praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku). Je přihlíženo i k celoroční práci v rámci ročníku v hodině dílen (aktivita v hodinách dílen, kde vytvářené projekty konzultujeme).
  2. Mimoškolní činnost v průběhu uplynulého akademického roku (doložená podrobným soupisem činnosti) a kulturní rozhled studenta, prezentující jeho praktický zájem o umění obecně v průběhu akademického roku. Student KP se musí výborně orientovat v současném dění v audiovizi (znát jména a charakteristiky tvůrců a producentů, vidět premiérové české filmy, znát nové televizní formáty a trendy v audiovizi). Musí mít dobré znalosti ze současné divadelní tvorby (vidět současná divadelní představení, znát jejich tvůrce). Musí mít dobré znalosti ze současné literární tvorby s důrazem na českou literaturu . U zkoušky bude požadována dobrá orientace v dalších oblastech současného kulturního života (výtvarné umění, hudba, klubový život, kulturní časopisy atd.).

Klauzurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucího dílny 1.ročníku, zástupce Studia FAMU a z vedoucího KP.

Získání klauzurní zkoušky předpokládá aktivní účast studenta na hodinách dílny.

Doporučená nebo povinná literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

Státní fond kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Česká filmová a televizní akademie (www.filmovaakademie.cz)

České filmové centrum (www.filmcenter.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní zkouška před komisí. Splnění zkoušky je podmínkou pro postup do dalšího ročníku studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů