Filmová produkce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti výroby audiovizuálního díla formou předávání praktických zkušeností pedagoga.

Absolvent předmětu bude schopen samostatně zpracovat scénosled, technické listy a natáčecí plán k celovečernímu filmu, což bude ověřeno zadáním, aby student vypracoval tyto jednotlivé dokumenty k individuálnímu projektu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

●Popis jednotlivých etap výroby filmu (seriálu).

●Development, průzkum, přípravné práce, natáčení, postprodukce

●Financování výroby

●Technologie, lokace, herci

●Technické listy, natáčecí plán

●Štáb, psychologie práce v týmu

●Administrativa

●Reklama, dokument, výstavy

Doporučená nebo povinná literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

JURÁČEK, Pavel. Deník. Praha: Torst, 2017. ISBN 978-80-7215-544-6.

BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci: jak generace sexu, drog a rokenrolu zachránila Hollywood. Praha: Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2259-0.

KEZICH, Tullio. Federico: Fellini, život a filmy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-130-9.

Časopis Cinepur (dvouměsíčník)

Návštěvnost filmů via www.ufd.cz

Denní sledovanost TV stanic via www.tyden.cz/rubriky/media/

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování scénosledů, technických listů, složek, natáčecího plánu a závěrečný test.

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů