Filmová produkce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

●Popis jednotlivých etap výroby filmu (seriálu).

●Development, průzkum, přípravné práce, natáčení, postprodukce

●Financování výroby

●Technologie, lokace, herci

●Technické listy, natáčecí plán

●Štáb, psychologie práce v týmu

●Administrativa

●Reklama, dokument, výstavy

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti výroby audiovizuálního díla formou předávání praktických zkušeností pedagoga.

Absolvent předmětu bude schopen samostatně zpracovat scénosled, technické listy a natáčecí plán k celovečernímu filmu, což bude ověřeno zadáním, aby student vypracoval tyto jednotlivé dokumenty k individuálnímu projektu.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

JURÁČEK, Pavel. Deník. Praha: Torst, 2017. ISBN 978-80-7215-544-6.

BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci: jak generace sexu, drog a rokenrolu zachránila Hollywood. Praha: Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2259-0.

KEZICH, Tullio. Federico: Fellini, život a filmy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-130-9.

Časopis Cinepur (dvouměsíčník)

Návštěvnost filmů via www.ufd.cz

Denní sledovanost TV stanic via www.tyden.cz/rubriky/media/

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování scénosledů, technických listů, složek, natáčecího plánu a závěrečný test.

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů