Šíření audiovizuální tvorby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SAVT2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DANIELIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s činností distribuční organizace, procesem distribuce filmů a klíčovými rozhodovacími mechanismy.

Student získá informace o činnosti distribuční organizace a naučí se samostatně připravit strategii a rozpočet distribuce zahraničního i domácího filmu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

STRUKTURA PŘEDMĚTU

1)Ekonomika šíření AVT a členění výnosů a nákladů

2)Výnosy vlastní filmové distribuce, ostatních forem šíření a jiné zdroje

3)Estimace výnosu konkrétního filmu a její význam pro producenta i distributora

4)Ostatní výnosy spojené s filmovou distribucí - veřejné zdroje, marketingové aktivity

5)Stanovení distribuční strategie a její důsledky

6)Akvizice filmů - kalkulace ceny, minimální garancie, odvod licenčních poplatků

7)Různé ekonomické modely licenčních smluv, jejich zdůvodnění a vliv na vlastní distribuci

8)Příprava marketingové strategie a marketingové vstupy producenta

9)Podíl distributora na marketingu filmu a role provozovatele kin

10)Technické a produkční náklady distribuce filmů, jazyková úprava

11)Programování filmu ve vztahu k různým parametrům technického vybavení kin

12)Logistické zajištění průběhu filmové distribuce

13)Vlastní náklady distribuční organizace a způsob jejich predikce

14)Sestavení aproximativního rozpočtu distribuce filmu

Doporučená nebo povinná literatura

KULHÁNEK, Ondřej. Marketingová komunikace v kinodistribuci. Praha, 2010. Diplomová práce. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Katedra produkce. Vedoucí práce Ivan TOMEK.

HORÁK, Petr. Propagace a šíření krátkých hraných a animovaných filmů. Praha, 2011. Diplomová práce. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Katedra produkce. Vedoucí práce Aleš DANIELIS.

LÍSALOVÁ, Anna. Rozvoj publika a práce s ním z pohledu kinaře a distributora. Praha, 2016. Diplomová práce. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Katedra produkce. Vedoucí práce Zuzana KAMENÍKOVÁ.

Vzorový distribuční rozpočet – předáno pedagogem

www.ufd.cz

www.boxofficemojo.com

www.imdb.com

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečný test - estimace výsledků návštěvnosti vybraných filmů v českých kinech a zpracování rozpočtu distribuce zvoleného filmu se stanovením jeho marketingové a obchodní strategie.

V případě docházky menší 75 % bude závěrečný test doplněn ústním pohovorem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
DANIELIS A.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
začátek 2. týden ak. roku
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Aleš DANIELIS Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
začátek 2. týden ak. roku přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů