TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TVS3 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět, který je rozvržen do 3 semestrů seznamuje posluchače se základními normami televizního vysílání v České republice, pravidly vysílání, vnitřní strukturou a chodem televizí a s televizní produkcí jako takovou.

Výuka probíhá formou kombinace přednášek, návštěv reálných natáčení a prohlídek nejtypičtějších výrobních pracovišť ČT.

Rozsah probírané látky na semináři TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3:

-Zákony ovlivňující televizní vysílání v ČR

-Zákoník práce a jeho aplikace v televizní praxi. Ochranné a profesní organizace

-Televizní ekonomika

-Organizační struktura televizní organizace

-Spolupráce televizních společností s nezávislými producenty

-Vysílací schéma, výrobní úkol

Výsledky učení

Cílem a smyslem tohoto předmětu je praktické seznámení s televizním prostředím v ČR a osvojení si produkčních dovedností při výrobě televizních pořadů všech žánrů.

Po absolvování všech předmětů TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 – 3 je posluchač připraven na výkon v pozicích středního managementu v oblasti audiovize (vedoucí produkce, výkonný producent), či jiných kulturních odvětvích.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

-Zákony vztahující se k mediálnímu a televiznímu prostředí v ČR (Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, Zákon o České televizi, Zákon o televizních a rozhlasových poplatcích, ostatní související legislativa)

-Internetové stránky soukromých TV vysílatelů v ČR

-Internetové stránky veřejnoprávního TV vysílatele v ČR: www.ceskatelevize.cz (zákony, kodex, spolupráce s tvůrci a nezávislými producenty, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, Rada ČT, atd.)

-Internetové stránky ochranných a profesních organizací působících v oblasti audiovize

-Internetové stránky Státního fondu kinematografie

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška – ústní, v rozsahu probrané látky v průběhu 3 semestrů (odpovídá rozsahu látky obsažené v bakalářských otázkách).

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů