Dílna produkce 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DIP4 zkouška 3 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír KALLISTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Petr OUKROPEC, Ondřej ZIMA

Obsah

Dílna produkce je vyučována formou dialogu mezi studentem a vyučujícím. Dílna produkce slouží ke konzultacím praktických cvičení. Cílem předmětu je také rozvoj kulturního rozhledu studenta a získání teoretických znalostí a praktických zkušeností ve výrobě/produkci audiovizuálního díla.

Klíčové dovednosti a znalosti předmětu:

●rozbory aktuálních kulturních událostí

●rozbory praktických cvičení, analýza scénářů, tvorba rozpočtu, složek a harmonogramu výroby

●plánování a strategie výroby (time management), případné koprodukční a sponzorské vztahy

●kontrola výroby v hlavních fázích

●filmové a televizní technologie

●kontrola úplnosti administrativních požadavků

●společné konzultace a rozbory projektů v přítomnosti autora a režiséra

●konzultace ostatních projektů studentů

●definování a možnosti naplňování producentských záměrů

●výběr projektu

●definice developmentu filmového projektu (obsah, fáze a možnosti vývoje)

●definice cíle a strategie developmentu

●úloha a práce producenta v období developmentu

●finanční plán jako součást developmentu (odhad nákladů, strategie financování, varianty řešení)

●formální podoby projektu

●způsoby prezentace projektu

●příprava a prezentace vlastních projektů studentů

●rozbory a srovnání projektů z praxe vedoucího dílny

●komunikace s režisérem a tvůrčím štábem

●komunikace s obchodními partnery

●štáb produkce jako nástroj producenta

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi pre-production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi post-production

●finanční toky, práce s rozpočtem

●příklady a analýzy způsobů spolupráce a komunikace z praxe vedoucího dílny a hostů dílny

●definice a nástroje filmového marketingu (EU, ČR, Svět)

●stanovení distribuční a marketingové strategie a cíle (odhad potenciálu filmu)

●role a možnosti producenta pro optimální uvedení filmu v distribuci

●rozpočet na marketing a distribuci

●kreativita

●sales agent a distributor - definice, ukázky a analýzy smluv

●finanční toky a dlouhodobá práce s filmem

●distribuce a marketing krátkých a dokumentárních filmů

Student si na počátku nového (každého) akademického roku volí v rámci předmětu Dílna produkce 2 svého vedoucího dílny (tzv. dílnaře). Student si může každý rok vybrat stejného dílnaře, nebo naopak každý rok vedoucího díly změnit.

Dílna - Mgr. Jaromír Kallista:

Smysl této dílny je iniciace individuálních schopností posluchačů při tvorbě audiovizuálních, popřípadě jiných kulturních projektů.

Programová náplň se bude skládat z části teoretické a části praktické. Do některých hodin budou přizváni externisté z oboru podle probíraného tématu. Praktická část bude složena z přípravy, výběru, konzultací a podpory producentských projektů a praktických cvičení, a po dohodě i mimoškolních projektů.

Teoretickou část lze rozdělit zhruba do tří částí (které se navzájem prolínají a doplňují):

I. Producentský přístup k realizaci filmového projektu.

II. Orientace v možnostech financování a evropských podpůrných systémech.

III. Informace o evropských úmluvách a konvencích v kinematografické koprodukci.

Dílna – Petr Oukropec

Zaměření: Development filmových projektů. Realizace studentských filmů.

V zimním semestru studenti vyvíjejí ve stanovených krocích vlastní modelový filmový projekt. Studenti se učí hledat, iniciovat a definovat projekt. K vlastním projektům vytvářejí synopse, logliny a producentské strategie.

Paralelně probíhá přednáška o developmentu filmových projektů.

V letním semestru vytvářejí k vlastním projektům finanční plány, produkčně výrobní řešení a distribuční strategie.

Paralelně probíhá přednáška o financování filmů včetně případových studií k realizovaným českým filmům.

Realizace studentských filmů – studenti v LS i ZS obhajují své záměry a motivace, konkrétní produkční řešení a vlastní přínos ve společných projektech. Hlavní snahou je podnítit tvůrčí dialog mezi produkcí a režiséry i scénáristy, a také zpětné hodnocení této spolupráce.

Dílna – Ing. MgA. Ondřej Zima a MgA. Pavel Berčík

Hlavním zaměření této dílny je především motivační a konzultační. Dílna nabídne studentům pomoc při realizaci jejich vlastních (producentských) projektů a bude v nich hledat silná a slabá místa. Pomůže studentům zorientovat se v jejich vlastních motivacích, proč a jak ten či onen projekt realizovat. Skrze vzájemné debaty nad projekty studentů i vyučujících bude dílna rozvíjet talent studentů a rozšiřovat praktické informace o výrobě, financování a dalších aspektech filmových i nefilmových projektů.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

121/2000 Sb. Autorský zákon

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

PARDO, Alejandro; et al.The audiovisual management handbook: an in-dephth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002. ISBN 978-84-8877-309-8.

Webové stránky:

https://fondkinematografie.cz

https://www.filmcenter.cz

http://ufd.cz

www.borovan.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení kreditů (zkoušky) je:

●aktivní účast v jednotlivých hodinách (min. 75 %)

●kvalitní práce na společných praktických cvičeních

●splnění všech úkolů zadaných vedoucím dílny

●prezentace vlastních rozsáhlých kulturních aktivit (kino, divadlo, literatura atd. dle požadavků vedoucího dílny

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
KALLISTA J.
09:50–12:15
(paralelka 1)
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
OUKROPEC P.
09:50–12:15
(paralelka 2)
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERČÍK P.
ZIMA O.

09:50–12:15
(paralelka 3)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–12:15 Jaromír KALLISTA Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
paralelka 1
Po 09:50–12:15 Petr OUKROPEC Učebna KP 330
Lažanský palác
paralelka 2
Po 09:50–12:15 Pavel BERČÍK
Ondřej ZIMA
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů