Šíření audiovizuální tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SAVT1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DANIELIS

Obsah

 1. Úvod do předmětu, představení základních pojmů
 2. Vztah producenta a distributora v mezinárodním i českém kontextu
 3. Různé formy šíření audiovizuálních děl podle licenčních modelů
 4. Veřejné projekce filmů v kinech a mimo kina
 5. Obchod s AVZ a jeho perspektiva
 6. Televizní práva a typy šíření
 7. Online šíření AVD a jeho vztah k ostatním formám
 8. Zcizování obsahu a nelegální šíření AVD
 9. Komerční distribuce a arthouse, pojmy nezávislý a alternativní
 10. Počátky filmové distribuce v mezinárodním a českém kontextu
 11. Historický vývoj v českých zemích do znárodnění a fungování státního monopolu
 12. Od privatizace k digitalizaci, česká distribuce v mezinárodním kontextu
 13. Světový filmový trh – globální společnosti a nadnárodní studia
 14. Světový filmový trh – nezávislá produkce a distribuce a specifika evropského trhu
 15. Český filmový trh současnost a perspektiva

Výsledky učení

Cílem přednášky je poskytnout studentům základní orientaci v oboru a jeho souvislostech.

Studentům bude vysvětleno začlenění předmětu do kontextu filmového průmyslu a obchodu.

Pochopí základní vnější a vnitřní vztahy a okolí systému šíření audiovizuální tvorby.

Získají základní přehled historie oboru v návaznosti na historii filmu.

Absolventi předmětu se budou orientovat na současném světovém a českém trhu s filmem.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-85933-09-8.

BARTOŠEK, Luboš. Náš film: kapitoly z dějin, 1896-1945. Prague: Mladá fronta, 1985.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus. ISBN 80-00-01410-6.

SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy: počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Hot, 2009. ISBN 8072943162.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce ze tří stanovených okruhů v množství vyplývajícím z účasti na přednáškách:

Docházka 75% - 1 seminární práce

Docházka 50% - 2 seminární práce

Docházka 25% - 3 seminární práce

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
DANIELIS A.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Aleš DANIELIS Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů