Šíření audiovizuální tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SAVT1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je poskytnout studentům základní orientaci v oboru a jeho souvislostech.

Studentům bude vysvětleno začlenění předmětu do kontextu filmového průmyslu a obchodu.

Pochopí základní vnější a vnitřní vztahy a okolí systému šíření audiovizuální tvorby.

Získají základní přehled historie oboru v návaznosti na historii filmu.

Absolventi předmětu se budou orientovat na současném světovém a českém trhu s filmem.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

 1. Úvod do předmětu, představení základních pojmů
 2. Vztah producenta a distributora v mezinárodním i českém kontextu
 3. Různé formy šíření audiovizuálních děl podle licenčních modelů
 4. Veřejné projekce filmů v kinech a mimo kina
 5. Obchod s AVZ a jeho perspektiva
 6. Televizní práva a typy šíření
 7. Online šíření AVD a jeho vztah k ostatním formám
 8. Zcizování obsahu a nelegální šíření AVD
 9. Komerční distribuce a arthouse, pojmy nezávislý a alternativní
 10. Počátky filmové distribuce v mezinárodním a českém kontextu
 11. Historický vývoj v českých zemích do znárodnění a fungování státního monopolu
 12. Od privatizace k digitalizaci, česká distribuce v mezinárodním kontextu
 13. Světový filmový trh – globální společnosti a nadnárodní studia
 14. Světový filmový trh – nezávislá produkce a distribuce a specifika evropského trhu
 15. Český filmový trh současnost a perspektiva

Doporučená nebo povinná literatura

BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-85933-09-8.

BARTOŠEK, Luboš. Náš film: kapitoly z dějin, 1896-1945. Prague: Mladá fronta, 1985.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus. ISBN 80-00-01410-6.

SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy: počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Hot, 2009. ISBN 8072943162.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce ze tří stanovených okruhů v množství vyplývajícím z účasti na přednáškách:

Docházka 75% - 1 seminární práce

Docházka 50% - 2 seminární práce

Docházka 25% - 3 seminární práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů