Přehled dějin světové kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK1 ZK 3 6PT česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti a studentky si osvojí základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva apod.

Forma studia

Přednášky a projekce filmů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku. Vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla apod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů. Přednášky a projekce jsou základem znalostí nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

SYLABUS - ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

středa 7. 10. | Raný film (1895-1907) a historie médií

Přednášející: Vít Janeček

Povinný film: Werner Nekes: Media Magica díl I., IV. a V, filmy bratří Lumiérů a Georgese Méliése, filmy Brightonské školy (dvd)

 1. středa 14. 10. | Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom) + Intolerance (David Wark Griffith, 1916, ukázka)

 1. film: Zrození národa (David Wark Griffith, 1915)
 2. středa 21. 10. | USA 20. léta, formování studiového systému

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim)

 1. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton)
 2. středa 28. 10. | státní svátek
 3. středa 4. 11. | Sovětská montážní kinematografie 20. let

Přednášející: Martin Čihák

Povinný film: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn)

 1. film: Matka (1926, Vsevolod Pudovkin)
 2. středa 11. 11. | Německo 20. let

Přednášející: Zdeněk Hudec

Povinný film: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene)

 1. film: Poslední štace (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
 2. středa 18. 11. | Dokumentární film do r. 1940

Přednášející: Vít Janeček

Povinný film: Člověk s kinoaparátem (1929, Dziga Vertov)

 1. film: Pád dynastie Romanovců (1927, Esfir Šubová)
 2. středa 25. 11. | Avantgarda 20. – 30. let

Přednášející: Martin Čihák

Povinné filmy: 1.-7. film: Walther Ruttmann: Opus 1, Hans Richter: Rhythmus 21, Hans Richter: Vormittagsspuk, Oskar Fischinger: Studie 7, Oskar Fischinger: Komposition in Blau, Man Ray: Le Retour à la Raison , Fernand Léger: Ballet Mécanique , René Clair: Entr’acte. Walter Ruttmann: Opus-Hra světel Opus III(němá verze, 1min,čb), Oskar Fischinger: Studie č.8 (čb,verze zvuková,5min)., Len Lye: Colour Box, Len Lye: Trade Tattoo.

 1. středa 2. 12. | Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Občan Kane (1941, Orson Welles)

 1. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)
 2. středa 9. 12. | Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Přepadení (1939, John Ford)

 1. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)
 2. středa 16. 12. | Francie 20. let

Přednášející: Vít Janeček

Povinný film: Slaměný klobouk (1927, René Clair)

 1. film: Ménilmontant (Dimitrij Kirsanoff, 1926) + krátké filmy Jeana Epsteina

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 stran, [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2 nebo

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
Distanční výuka
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Distanční výuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů