Přehled dějin světové kinematografie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK1 ZK 3 6 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 21 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Martin ČIHÁK, Vít JANEČEK, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti a studentky si osvojí základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do cca třicátých až čtyřicátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva apod.

Forma studia

Přednášky a projekce filmů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku. Vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla apod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn projekcemi filmů.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

SYLABUS - ZS 2122

 1. středa 6. 10. | Zrození technických obrazů

Přednášející: Tomáš Dvořák

Povinný film: Dreams Rewired (2015, Manu Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tode)

 1. středa 13. 10. | Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom) + Intolerance (David Wark Griffith, 1916, ukázka)

 1. film: Zrození národa (David Wark Griffith, 1915)
 2. středa 20. 10. | USA 20. léta, formování studiového systému

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim)

 1. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton)
 2. středa 27. 10. | PŘEDNÁŠKA I PROJEKCE PRO NEMOC PŘESUNUTY NA 22. 12.
 3. středa 3. 11. | Výmarský film

Přednášející: Tereza Czesany Dvořáková

Povinný film: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene)

 1. film: Poslední štace (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
 2. středa 10. 11. | Zavádění zvuku

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zpívání v dešti (Stanley Donen, 1952)

 1. středa 17. 11. | státní svátek
 2. středa 24. 11. | Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Občan Kane (1941, Orson Welles)

 1. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)
 2. středa 1. 12. | Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Přepadení (1939, John Ford)

 1. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)
 2. středa 8. 12. | Klasický muzikál (1927-1952)

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Gold Diggers of 1933 (Mervyn LeRoy, 1933)

 1. film: Svět valčíků (George Stevens, 1936)
 2. středa 15. 12. | Francie 20. let

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Nelidská (1924, Marcel L´Herbier)

 1. film: krátké filmy Jeana Epsteina
 2. středa 22. 12. | Sovětská montážní kinematografie 20. let - přesun z 27. 10.

Přednášející: Martin Čihák

Povinný film: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn)

 1. film: Matka (1926, Vsevolod Pudovkin)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 stran, [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2 nebo

DIXON, Wheeler Winston a FOSTER, Gwendolyn Audrey. A Short History of Film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2008. 492 stran, ISBN 978-0813542706.

(příslušné kapitoly)

Doplňková literatura:

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 stran, ISBN 978-0393955538.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 stran, ISBN 978-80-204-2042-8.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 stran, ISBN 978-80-7004-127-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů