Přehled dějin světové kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK1 ZK 3 6PT česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Martin ČIHÁK, Vít JANEČEK, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti a studentky si osvojí základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do cca třicátých až čtyřicátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva apod.

Forma studia

Přednášky a projekce filmů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku. Vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla apod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn projekcemi filmů.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

SYLABUS - ZS 2122

 1. středa 6. 10. | Zrození technických obrazů

Přednášející: Tomáš Dvořák

Povinný film: Dreams Rewired (2015, Manu Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tode)

 1. středa 13. 10. | Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom) + Intolerance (David Wark Griffith, 1916, ukázka)

 1. film: Zrození národa (David Wark Griffith, 1915)
 2. středa 20. 10. | USA 20. léta, formování studiového systému

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim)

 1. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton)
 2. středa 27. 10. | PŘEDNÁŠKA I PROJEKCE PRO NEMOC PŘESUNUTY NA 22. 12.
 3. středa 3. 11. | Výmarský film

Přednášející: Tereza Czesany Dvořáková

Povinný film: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene)

 1. film: Poslední štace (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
 2. středa 10. 11. | Zavádění zvuku

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zpívání v dešti (Stanley Donen, 1952)

 1. středa 17. 11. | státní svátek
 2. středa 24. 11. | Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Občan Kane (1941, Orson Welles)

 1. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)
 2. středa 1. 12. | Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Přepadení (1939, John Ford)

 1. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)
 2. středa 8. 12. | Klasický muzikál (1927-1952)

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Gold Diggers of 1933 (Mervyn LeRoy, 1933)

 1. film: Svět valčíků (George Stevens, 1936)
 2. středa 15. 12. | Francie 20. let

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Nelidská (1924, Marcel L´Herbier)

 1. film: krátké filmy Jeana Epsteina
 2. středa 22. 12. | Sovětská montážní kinematografie 20. let - přesun z 27. 10.

Přednášející: Martin Čihák

Povinný film: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn)

 1. film: Matka (1926, Vsevolod Pudovkin)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 stran, [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2 nebo

DIXON, Wheeler Winston a FOSTER, Gwendolyn Audrey. A Short History of Film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2008. 492 stran, ISBN 978-0813542706.

(příslušné kapitoly)

Doplňková literatura:

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 stran, ISBN 978-0393955538.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 stran, ISBN 978-80-204-2042-8.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 stran, ISBN 978-80-7004-127-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů