Přehled dějin světové kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK1 ZK 3 6T česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva apod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku. Vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla apod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

1.přečtení povinné literatury

2.zhlédnutí povinných filmů

Nedílnou součástí látky odpřednášené v rámci každé přednášky je zhlédnutí povinných filmů, přičemž alespoň jeden bude promítán ve škole v rámci přednášky, na další se pak musejí studenti podívat sami. S výjimkou některých filmů promítaných během přednášek jsou všechny povinné filmy přístupny na vhs či dvd ve videotéce FAMU.

Upozorňujeme, že součástí zkoušky je i prověření znalosti povinných filmů a jejich kontextuální interpretace.

 1. středa 2. 10. | Raný film (1895-1907) a historie médií

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Werner Nekes: Media Magica díl I., IV. a V, filmy bratří Lumiérů a Georgese Méliése, filmy Brightonské školy (dvd)

 1. středa 9. 10. | Sovětská montážní kinematografie 20. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn) film NFA

 1. film: Matka (1926, Vsevolod Pudovkin)
 2. středa 16. 10. | Dokumentární film do r. 1940

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Člověk s kinoaparátem (1929, Dziga Vertov) - DVD

 1. film: Pád dynastie Romanovců (1927, Esfir Šubová)
 2. středa 23. 10. | Německo 20. let

Přednášející: Tereza Czesany-Dvořáková

Projekce: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene, dvd)

 1. film: Poslední štace (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
 2. středa 30. 10. | Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom) + Zrození národa (David Wark Griffith, 1915, ukázka)

 1. film: Zrození národa (David Wark Griffith, 1915)
 2. středa 6. 11. | USA 20. léta, formování studiového systému

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim, dvd)

 1. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton)
 2. středa 13. 11. | Avantgarda 20. – 30. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: 1.-7. film: Walther Ruttmann: Opus 1, Hans Richter: Rhythmus 21, Hans Richter: Vormittagsspuk, Oskar Fischinger: Studie 7, Oskar Fischinger: Komposition in Blau, Man Ray: Le Retour à la Raison , Fernand Léger: Ballet Mécanique , René Clair: Entr’acte. Walter Ruttmann: Opus-Hra světel Opus III(němá verze, 1min,čb), Oskar Fischinger: Studie č.8 (čb,verze zvuková,5min)., Len Lye: Colour Box, Len Lye: Trade Tattoo. - DVD

 1. středa 20. 11. | Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinné filmy: Občan Kane (1941, Orson Welles)

 1. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)
 2. středa 27. 11. | Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Přepadení (1939, John Ford)

 1. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)
 2. středa 4. 12. | Prvky němé estetiky v současném filmu

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Umělec (Michel Hazanavicius, 2011)

 1. film: Juha (Aki Kaurismäki, 1999)
 2. středa 11. 12. | Přechod ke zvuku, barvě a stylu 30. let

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Zpívání v dešti (Stanley Donen, Gene Kelly, 1952)

 1. film: Pod střechami Paříže (René Clair, 1930)
 2. středa 18. 12. | Francie 20. let

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Slaměný klobouk (1927, René Clair) film z NFA

 1. film: Ménilmontant (Dimitrij Kirsanoff, 1926) + krátké filmy Jeana Epsteina

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

David Bordwell; Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. česky: Dějiny filmu, AMU-LN, Praha 2007 nebo

W.W.Dixon-G.A. Foster: A Short History of Film , Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2008

(příslušné kapitoly)

Co je fotografie, 150 let fotografie - katalog, Videopress, Praha 1989

Doplňková:

obecné dějiny kinematografie:

David Cook: A history of narrative film. New York 1990.

Gilles Deleuze: Film 1. Obraz-pohyb. Praha 2000.

Gilles Deleuze: Cinema 2. Time-image. London 1989.

Enno Patalas; Ulrich Gregor: Dejiny filmu. Bratislava 1968.

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror ( Historie hororu), 1998, 96´ ;; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith ? Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

? End of an Era (1995)

? Opportunity Lost (1995)

? The Music of Light (1995)

? The Unchained Camera (1995)

? Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Hodnoticí metody a kritéria

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Veronika KLUSÁKOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Veronika KLUSÁKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů