Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - magistr_2021

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
306AFK Autorský magisterský film KSS
Z-10-220CS+40DS
10
306DSM* Dílna střihové skladby
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
12
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-26SS
ZK-3-26SS
4
306KLA3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-16SS
1
306SP* Společná cvičení
Z-5-140CS
Z-5-140CS
10
Minimální počet kreditů 37
Povinné předměty
306CPP* Character + psychology and personality profile
Z-1-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-1-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
3
306DFUČ* Dílna filmového učitelství
Z-2-20S
ZK-2-20S
4
306DAN* Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
4
306HPK4 Hostování na projekcích klauzur 4
Z-1-16CS
1
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
2
306KSO* Katederní soustředění v Poněšicích
Z-2-12PS+24SS
Z-2-12PS+24SS
4
306OSE* Oborový seminář
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
4
306PEV* Pedagogická asistence - výuka KSS
Z-3-26SS
Z-3-26SS
6
306VP Postava
Z-2-26PS
2
306PAF Příprava autorského magisterského filmu KSS
Z-1-16DS
1
306PZH Příprava záznamu na HAMU
Z-2-1ST
2
306PZD Příprava záznamu v DISKu
Z-2-1ST
2
306SD* Seminář k diplomové práci
Z-2-8PS+8SS
Z-2-8PS+8SS
Z-2-4PS+12SS
6
306SVE1 Světlozpyt 1
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
2
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-12PS+12SS
ZK-3-12PS+12SS
6
306ZD Záznam divadelního představení
Z-4-12PS+48CS
4
306ZKK Záznam koncertu klasické hudby
Z-4-12PS+48CS
4
Minimální počet kreditů 57
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
306PVA_M Povinně volitelné A Mg_KSS V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
8
306DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
306PVBSK Skladba_KSS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
306MOD_2021 Moduly KSS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci 4 (306SD4) ZT Diplomovou prací
Seminář k diplomové práci 5 (306SD5) ZT Diplomovou prací
Dílna střihové skladby 5 (306DSM5) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 6 (306DSM6) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 7 (306DSM7) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 8 (306DSM8) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 4 (306SP4) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 5 (306SP5) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (306KLA3) PZ Absolventským výkonem
Autorský magisterský film KSS (306AFK) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 6 (306SD6) ZT Diplomovou prací
Kapitoly z dějin střihové skladby (306KDSS) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306MDFS)
Gramatika filmového jazyka 3 (306GFJ3) PZ Praktická dramaturgie a naratologie (S306MPD)
Gramatika filmového jazyka 4 (306GFJ4) PZ
Character + psychology and personality profile 1 (306CPP1) ZT
Character + psychology and personality profile 2 (306CPP2) ZT
Character + psychology and personality profile 3 (306CPP3) ZT
Postava (306VP) ZT
Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1 (306DAN1) ZT Teorie střihové skladby (S306MTS)
Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 2 (306DAN2) ZT
Současná filosofie 1 (373SF1) ZT
Současná filosofie 2 (373SF2) ZT
Světlozpyt 1 (306SVE1) ZT
Světlozpyt 2 (306SVE2) ZT
Světlozpyt 3 (306SVE3) ZT
Teorie střihové skladby 4 (306TSS4) ZT
Teorie střihové skladby 5 (306TSS5) ZT