Seminář k diplomové práci 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SD5 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

Forma studia

seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Konzultace a semináře jsou zacíleny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání, pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle DP. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu a pochopení jeho pravidel, jimiž se odlišuje od jiných druhů textů, např. eseje nebo časopiseckých příspěvků.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění dílčích úkolů a závěrečný projekt diplomové práce ve fázi:

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů