Tisk

Katedra střihové skladby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306ACR1 Archetypes of characters and situations in religions 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306ACH1 Archetypes of characters and situations in religions 1
 
anglicky Z 2 2PT Předmět není vypsán
306ACR2 Archetypes of characters and situations in religions 2
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306ACH2 Archetypes of characters and situations in religions 2
 
anglicky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
306ATS Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu česky Z 1 26S
306AZS Asistence pro 3. ročník: Živý střih - malá hudební skupina
 
česky Z 1 4CS Předmět není vypsán
306ALE1 Assistance to Live Editing 1 anglicky Z 2 30S
306ALE2 Assistance to Live Editing 2 anglicky Z 2 30CS Z 2 30CS
306AM1 Assisting to Montage 1 anglicky Z 2 Z 2
306AM2 Assisting to Montage 2 anglicky Z 2 Z 2
306AFL Autorský film 1. ročníku KSS česky Z 3 100CS
306AFI Autorský film KSS
 
česky Z 6 Předmět není vypsán
306AFK Autorský magisterský film KSS česky Z 10 220CS+40DS
306AUPS Autorský projekt KSS česky Z 14
306BPP1 Bakalářská pedagogická praxe 1 česky Z 2 Z 2
306BPR1 Bakalářská pedagogická praxe 1 (Praktika) česky Z 1 26S
306BPP2 Bakalářská pedagogická praxe 2 česky Z 2 Z 2
306BPR2 Bakalářská pedagogická praxe 2 (Praktika)
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306BPP3 Bakalářská pedagogická praxe 3 česky Z 2 Z 2
306BPR3 Bakalářská pedagogická praxe 3 (Praktika)
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306BAFI Bakalářský film KSS česky Z 10
306BAF Bakalářský film KSS
 
česky Z 8 200CS+20DS Předmět není vypsán
306BE Basic 16mm exercise anglicky Z 1 16CS
306MBPT Basic of Pro Tools
 
anglicky Z 1 Předmět není vypsán
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 anglicky Z 1 2PT
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 anglicky ZK 2 2PT
306CPP3 Character + psychology and personality profile 3
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
306CE1 Commisional exam 1
 
anglicky ZK 1 Předmět není vypsán
306CE2 Commisional exam 2
 
anglicky ZK 1 Předmět není vypsán
306CSO1 Consulting and second opinion 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CO1 Consulting and second opinion 1 anglicky Po
09:00–12:15
Učebna KSS
Z 2 2DT
306CSO2 Consulting and second opinion 2
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CO2 Consulting and second opinion 2 anglicky Út
09:00–12:15
Učebna KSS
Z 2 2DT
306CSO3 Consulting and second opinion 3
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CSO4 Consulting and second opinion 4
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CCC Cvičení Cinematography CIN KK anglicky Z 2 30CS
306DAP1 Department assembly Poněšice 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306DP1 Department assembly Poněšice 1 anglicky Z 2 30SS
306DAP2 Department assembly Poněšice 2
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306DP2 Department assembly Poněšice 2 anglicky Z 2 30SS
306DAP3 Department assembly Poněšice 3 anglicky Z 1 26S
306DP3 Department assembly Poněšice 3
 
anglicky Z 2 30SS Předmět není vypsán
306DFP Documentary Film Editing Practise
 
anglicky Z 5 40CS Z 5 40CS Předmět není vypsán
306DFF1 Documentary or Fiction Film Editing Practise 1
 
anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306DFF2 Documentary or Fiction Film Editing Practise 2
 
anglicky Z 8 100S Předmět není vypsán
306DFI Dokumentární film KSS česky Z 7
306DP Dokumentární portét
 
česky Z 5 100CS Předmět není vypsán
306DAN1 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2PT
306DAN2 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 2 česky ZK 2 2PT
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
306DZ2 Dramaturgie zvuku 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
306DFU Dílna filmového učitelství
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
306DFU1 Dílna filmového učitelství 1
 
česky Z 4 24S Předmět není vypsán
306DFU2 Dílna filmového učitelství 2
 
česky Z 4 20S Předmět není vypsán
306DSS1 Dílna střihové skladby 1 česky Po
10:40–13:05
Učebna KSS 312
Z 1 3T
306DS1 Dílna střihové skladby 1
 
česky Z 2 3T+20CS Předmět není vypsán
306RSS1 Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 česky Út
10:40–13:05
Učebna KSS 311
Z 2 3DT
306RSS2 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 česky Z 2 3DT
306DSS2 Dílna střihové skladby 2 česky Z 2 3T
306DS2 Dílna střihové skladby 2
 
česky Z 2 3T+20CS Předmět není vypsán
306DSS3 Dílna střihové skladby 3 česky Po
10:40–13:05
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 3T
306DS3 Dílna střihové skladby 3
 
česky Z 2 3T+20CS Předmět není vypsán
306DSS4 Dílna střihové skladby 4 česky Z 2 3T
306DS4 Dílna střihové skladby 4
 
česky Z 2 3T+20CS Předmět není vypsán
306DSS5 Dílna střihové skladby 5
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
306DSM5 Dílna střihové skladby 5 česky viz detail Z 3 3T
306DSS6 Dílna střihové skladby 6
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
306DSM6 Dílna střihové skladby 6 česky Z 3 3T
306DSS7 Dílna střihové skladby 7 česky viz detail Z 1 3T
306DSM7 Dílna střihové skladby 7
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
306DSS8 Dílna střihové skladby 8 česky Z 2 3T
306DSM8 Dílna střihové skladby 8
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
306EH Ears to Hear and Eyes to See
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
306EH2 Ears to hear and eyes to see 2
 
anglicky ZK 2 16S Předmět není vypsán
306EC1 Editing cooperation 1 anglicky Z 8 200S
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S
306EC3 Editing cooperation 3 anglicky Z 4 100CS
306EC4 Editing cooperation 4
 
anglicky Z 4 100CS Předmět není vypsán
306EF Elementary film
 
anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306EL Elementary film 16mm anglicky Z 4 10PS+70CS
306ESK Elementární skladebné cvičení česky Z 4 80CS
306ESC Elementární skladební cvičení
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
306EEM1 European Editing Masterclass 1 anglicky, česky Z 4 80CS+12DS Z 4 80CS+12DS
306EEM2 European Editing Masterclass 2 anglicky, česky Z 4 80CS+12DS Z 4 80CS+12DS
306EEM3 European Editing Masterclass 3 anglicky, česky Z 4 80CS+12DS Z 4 80CS+12DS
306EEM4 European Editing Masterclass 4
 
anglicky, česky Z 4 80CS+12DS Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán
306FFP Fiction Film Editing Practise
 
anglicky Z 5 40CS Z 5 40CS Předmět není vypsán
306FTN Film theory - narratology
 
anglicky ZK 2 26PS Předmět není vypsán
306FT1 Film theory 1
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306FT2 Film theory 2
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306FH Filmová hudba
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
306FC1 Final Commission 1 anglicky ZK 1 10CS
306FC2 Final Commission 2 anglicky ZK 1 10CS
306FPC Final Project CDM and Cinematography
 
anglicky Z 10 Předmět není vypsán
306FC Final project CDM anglicky Z 10 260CS
306FS Fotoscénář
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
306FTS Fotoscénář česky Út
16:30–18:05
Učebna KSS 311
Z 2 36CS
306GP Graduation Project anglicky Z 15
306GPR Graduation project
 
anglicky Z 18 500CS Předmět není vypsán
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky Z 1 2T
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky St
16:30–18:55
Učebna KSS 311
ZK 2 2T
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky St
10:40–13:05
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 26SS
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky St
13:10–15:35
Učebna KSS 311
ZK 3 26SS
306GFL1 Grammar of the film language 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306GF1 Grammar of the film language 1 anglicky St
10:40–13:05
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 2PT+20CS
306GFL2 Grammar of the film language 2
 
anglicky ZK 3 26S Předmět není vypsán
306GF2 Grammar of the film language 2 anglicky St
13:10–15:35
Učebna KSS 311
ZK 2 2PT+20CS
306HPK1 Hostování na projekcích klauzur 1 česky Z 1 16CS
306HPK2 Hostování na projekcích klauzur 2
 
česky Z 1 16CS Předmět není vypsán
306HPK3 Hostování na projekcích klauzur 3
 
česky Z 1 16CS Předmět není vypsán
306HPK4 Hostování na projekcích klauzur 4 česky Z 1 16CS
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Z 2 2PT
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Z 2 2PT
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Z 2 2PT
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Z 2 2PT
306KDSS4 Kapitoly z dějin střihové skladby 4 česky Z 2 2ST
306KDSS5 Kapitoly z dějin střihové skladby 5 česky Z 2 2ST
306KSOP1 Katederní soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 1 4/D Předmět není vypsán
306KSO1 Katederní soustředění v Poněšicích 1 česky Z 2 12PS+24SS
306KSOP2 Katederní soustředění v Poněšicích 2 česky Z 1 4/D
306KSO2 Katederní soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 2 12PS+24SS Předmět není vypsán
306KSOP3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 česky Z 1 4/D
306KSO3 Katederní soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 2 12PS+24SS Předmět není vypsán
306KSOP4 Katederní soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 1 4/D Předmět není vypsán
306KSO4 Katederní soustředění v Poněšicích 4 česky Z 2 12PS+24SS
306KSOP5 Katederní soustředění v Poněšicích 5 česky Z 1 4/D
306KSO5 Katederní soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 2 12PS+24SS Předmět není vypsán
306KLAZ1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
306KLA1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 12CS
306KLAZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 3
306KLA2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 12CS Předmět není vypsán
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
306KLA3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 16SS
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1
 
česky Z 1 3DT Předmět není vypsán
306KDBC2 Konzultační dílna 2.ročníku 2
 
česky Z 1 3DT Předmět není vypsán
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S
306MOC1 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 1
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
306MOCI1 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 1 česky Z 2 40CS+4DS Z 2 40CS+4DS
306MOC2 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2 česky Z 3 Z 3
306MOCI2 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2
 
česky Z 2 40CS+4DS Z 2 40CS+4DS Předmět není vypsán
306MOC3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3 česky Z 3 Z 3
306MOCI3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3
 
česky Z 2 40CS+4DS Z 2 40CS+4DS Předmět není vypsán
306MOC4 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 4
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
306MOCI4 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 4 česky Z 2 50CS Z 2 50CS
306MOC5 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 5 česky Z 3 Z 3
306MOCI5 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 5
 
česky Z 2 50CS Z 2 50CS Předmět není vypsán
306MW1 Montage workshop 1 anglicky St
13:10–16:25
Kancelář vedoucího KSS
Z 4 52S
306MW2 Montage workshop 2 anglicky Z 4 52S
306MW3 Montage workshop 3 anglicky St
09:00–12:15
Učebna KSS 311
Z 4 52S
306MW4 Montage workshop 4 anglicky Z 4 52S
306MW5 Montage workshop 5 anglicky Po
14:50–17:15
Učebna KSS 311
Z 4 52S
306MW6 Montage workshop 6 anglicky Z 4 52S
306MNFA NFA technology and excursions
 
anglicky Z 1 12S Předmět není vypsán
306NFE1 Narrative Film Editing Practise 1
 
anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306NFE2 Narrative Film Editing Practise 2
 
anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306NSA1 Nelineární střih / Avid Media Composer 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
306NEA1 Non-linear editing/Avid Media Composer 1 anglicky Z 1 2ST
306NEA2 Non-linear editing/Avid Media Composer 2 anglicky Z 1 2ST
306OSE1 Oborový seminář 1 česky 18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSE0 Oborový seminář 10
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OSE2 Oborový seminář 2 česky Z 1 26S
306OSE3 Oborový seminář 3
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OSE4 Oborový seminář 4
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OSE5 Oborový seminář 5
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OSE6 Oborový seminář 6
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OSE7 Oborový seminář 7 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSE8 Oborový seminář 8 česky Z 1 26S
306OSE9 Oborový seminář 9
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS2 Oborový seminář KSS 2
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Z 1 26S
306OS5 Oborový seminář KSS 5
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Z 1 26S
306OSP1 Oborový seminář KSS pro první ročník 1 česky Z 1 26S
306OSP2 Oborový seminář KSS pro první ročník 2
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 česky Po
17:20–18:55
Učebna KSS 311
Z 1 2PT
306OKP2 Obraz v klidu, obraz v pohybu 2 česky Z 1 2PT
306PEV1 Pedagogická asistence - výuka KSS 1 česky Z 3 26SS Z 3 26SS
306PEV2 Pedagogická asistence - výuka KSS 2
 
česky Z 3 26SS Z 3 26SS Předmět není vypsán
306PEA Pedagogická asistence KSS česky Z 4 20S Z 4 20S
306PPM Pedagogická praxe (mimo Praktik) česky Z 3 26CS+42DS Z 3 26CS+42DS
306VP Postava
 
česky Z 2 26PS Předmět není vypsán
306PDF1 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 1
 
anglicky Z 1 52S Předmět není vypsán
306PDF2 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 2
 
anglicky ZK 3 52S Předmět není vypsán
306PDS Practical dramaturgy of a short film + projections and analyses
 
anglicky ZK 2 52S Předmět není vypsán
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26SS
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky ZK 2 26SS
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm česky Z 1 20CS
306PIN1 Professional internship 1 anglicky Z 5 50CS
306PIN2 Professional internship 2 anglicky Z 3 25CS
306PI1 Professional intership 1 anglicky Z 4 100S
306PI2 Professional intership 2 anglicky Z 4 100S
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
306PO1 Psychologie osobnosti 1
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306PO2 Psychologie osobnosti 2
 
česky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306PAF Příprava autorského magisterského filmu KSS česky Z 1 16DS
306PAP Příprava autorského projektu
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 24S
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
306SFF1 Script Editing of a Feature Film 1
 
anglicky Z 2 4PT Předmět není vypsán
306SFF2 Script Editing of a Feature Film 2
 
anglicky ZK 3 4PT Předmět není vypsán
306SSF Script Editing of a Short Film
 
anglicky ZK 2 4PT Předmět není vypsán
306SE1 Seminary of Script Editing 1 anglicky Z 3 48SS+12CS
306SSE1 Seminary of Script Editing 1
 
anglicky Z 2 60S Předmět není vypsán
306SE2 Seminary of Script Editing 2 anglicky Z 3 48SS+12CS
306STM1 Seminary to Theory of Montage 1 anglicky Z 1 14SS
306STM2 Seminary to Theory of Montage 2 anglicky ZK 2 14SS
306SD1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 1 12S
306SP1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 1 12SS Předmět není vypsán
306SD2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 1 12S
306SP2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 2 24SS Předmět není vypsán
306SP3 Seminář k diplomové práci 3
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
306SD4 Seminář k diplomové práci 4 česky Z 2 8PS+8SS
306SD5 Seminář k diplomové práci 5 česky Z 2 8PS+8SS
306SD6 Seminář k diplomové práci 6
 
česky Z 2 4PS+12SS Předmět není vypsán
306SE Sound Editing anglicky ZK 2 26S ZK 2 26S
306MSE Sound editing
 
anglicky Z 2 26S Z 2 26S Předmět není vypsán
306SD Sound in Documentary
 
anglicky Z 2 26PS Předmět není vypsán
306SPC1 Společná cvičení 1 česky Z 6 120CS+36DS
306SPC2 Společná cvičení 2 česky Z 6 120CS+36DS
306SPC3 Společná cvičení 3 česky Z 6 120CS+36DS
306SPC4 Společná cvičení 4
 
česky Z 8 Předmět není vypsán
306SP4 Společná cvičení 4 česky Z 5 140CS
306SPC5 Společná cvičení 5 česky Z 8
306SP5 Společná cvičení 5
 
česky Z 5 140CS Předmět není vypsán
306SW1 Spolupráce na workshopu 1 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW2 Spolupráce na workshopu 2 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW3 Spolupráce na workshopu 3 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW4 Spolupráce na workshopu 4 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid česky Z 1 40CS
306MSDS Střih dialogových scén workshop
 
česky Z 1 2/D Předmět není vypsán
306MEO Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film anglicky
Z 2 7S
306SSG1 Střihová skladba - Guest Lecture 1 česky Z 4 12SS+80CS Z 4 12SS+80CS
306SSG2 Střihová skladba - Guest lecture 2 česky Z 4 12SS+80CS Z 4 12SS+80CS
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1
 
česky Z 4 36S Předmět není vypsán
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2
 
česky Z 4 36S Předmět není vypsán
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu česky Z 1 20SS
306SZ Střihová skladba zvuku česky ZK 2 16S
306SZV Střihová skladba zvuku
 
česky ZK 1 16S Předmět není vypsán
306MSUR Surrealismus anglicky 10:00–16:00
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 6S
306SVE1 Světlozpyt 1 česky Z 2 26SS
306SVE2 Světlozpyt 2 česky Z 2 26SS
306SVE3 Světlozpyt 3
 
česky Z 2 26SS Předmět není vypsán
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih česky Z 2 2PS+20CS
306TP1 Teaching Practice 1 anglicky Z 2 10DS Z 2 10DS
306TP2 Teaching Practice 2
 
anglicky Z 4 15DS Z 4 15DS Předmět není vypsán
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
 
česky Z 1 12SS Předmět není vypsán
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm česky Z 1 12S
306TA Technology - audio anglicky Z 2 26S
306TV Technology - video anglicky Z 2 26S
306TZS Televizní střih záznamu a asistence pro 2. ročník
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
306TETE Televizní technika a technologie česky ZK 2 2T
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 česky Út
14:00–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 2ST
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 česky Út
12:20–14:45
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 2ST
306TSS3 Teorie střihové skladby 3
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 12PS+12SS
306TSS5 Teorie střihové skladby 5 česky ZK 3 12PS+12SS
306TM1 Theory of Montage 1 anglicky Čt
09:00–12:15
Učebna KSS 311
ZK 2 2PT+10CS
306TM2 Theory of Montage 2 anglicky Čt
09:00–12:15
Učebna KSS 311
ZK 2 2PT+10CS
306TC1 Theses consultations 1
 
anglicky Z 1 Předmět není vypsán
306TC2 Theses consultations 2 anglicky Z 1
306TC3 Theses consultations 3 anglicky Z 1
306TS1 Theses seminary 1 anglicky Z 2 12S
306TS2 Theses seminary 2
 
anglicky Z 3 14PS Předmět není vypsán
306TS3 Theses seminary 3
 
anglicky Z 3 12PS Předmět není vypsán
306ZPC1 Závěrečné projekty CDM 1
 
anglicky Z 4 120CS Předmět není vypsán
306ZPC2 Závěrečné projekty CDM 2
 
anglicky Z 4 120CS Z 4 120CS Předmět není vypsán
306ZPC3 Závěrečné projekty CDM 3
 
anglicky Z 4 120CS Předmět není vypsán
306ZPC4 Závěrečné projekty CDM 4
 
anglicky Z 4 120CS Předmět není vypsán
306FPFC1 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 1 anglicky Z 4
306FPFC2 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 2 anglicky Z 4
306FPFC4 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 4 anglicky Z 4
306FPFC3 Závěrečné projektyCDM a Cinematography 3 anglicky Z 4
306ZDP Záznam divadelního představení
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
306ZD Záznam divadelního představení česky Z 4 12PS+48CS
306ZKKH Záznam koncertu klasické hudby česky Z 2
306ZKK Záznam koncertu klasické hudby
 
česky Z 4 12PS+48CS Předmět není vypsán
306UFW Účast na festivalech a workshopech česky Z 2 6S Z 2 6S
306UFW1 Účast na festivalech a workshopech 1 česky Z 2 40CS Z 2 40CS
306ZSA Živý střih a asistence pro 3. ročník: Živý střih - hudba a scénické žánry česky Z 1 4S
306ZSD Živý střih: divadlo
 
česky Z 1 4S Předmět není vypsán
306ZSH Živý střih: hudba a scénické žánry česky Z 1 4S
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby česky Z 1 4S
306ZSM Živý střih: malá hudební skupina
 
česky Z 3 68CS Předmět není vypsán