Tisk

Katedra střihové skladby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306ACR1 Archetypes of characters and situations in religions 1 anglicky Z 1 26S
306ACH1 Archetypes of characters and situations in religions 1
 
anglicky Z 2 2PT Předmět není vypsán
306ACR2 Archetypes of characters and situations in religions 2 anglicky St
13:10–15:35
Učebna KSS 311
ZK 2 26S
306ACH2 Archetypes of characters and situations in religions 2
 
anglicky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
306ALE1 Assistance to Live Editing 1 anglicky Z 2 30S
306ALE2 Assistance to Live Editing 2
 
anglicky Z 2 30CS Z 2 30CS Předmět není vypsán
306AM1 Assisting to Montage 1 anglicky Z 2 Z 2
306AM2 Assisting to Montage 2
 
anglicky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
306AFI Autorský film KSS česky Z 6
306AUPS Autorský projekt KSS česky Z 14
306BPP1 Bakalářská pedagogická praxe 1 česky Z 2 Z 2
306BPP2 Bakalářská pedagogická praxe 2 česky Z 2 Z 2
306BPP3 Bakalářská pedagogická praxe 3 česky Z 2 Z 2
306BAFI Bakalářský film KSS česky Z 10
306BE Basic 16mm exercise anglicky Z 1 16CS
306MBPT Basic of Pro Tools anglicky Z 1
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306CPP3 Character + psychology and personality profile 3
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
306MCBK Cined uvádí: Berlanga - Kat
 
česky Z 1 1D Předmět není vypsán
306MCM Cinergy s Yorgos Mavropsaridis
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
306MCJW Cinergy with Joe Walker
 
anglicky Z 1 2D Předmět není vypsán
306CE1 Commisional exam 1
 
anglicky ZK 1 Předmět není vypsán
306CE2 Commisional exam 2 anglicky ZK 1
306CSO1 Consulting and second opinion 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CO1 Consulting and second opinion 1 anglicky Z 2 2DT
306CSO2 Consulting and second opinion 2
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306CO2 Consulting and second opinion 2
 
anglicky Z 2 2DT Předmět není vypsán
306CSO3 Consulting and second opinion 3 anglicky Z 1 26S
306CSO4 Consulting and second opinion 4 anglicky Čt
09:00–12:15
Učebna KSS 311
Z 1 26S
306DAP1 Department assembly Poněšice 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306DP1 Department assembly Poněšice 1 anglicky Z 2 30SS
306DAP2 Department assembly Poněšice 2 anglicky Z 1 26S
306DP2 Department assembly Poněšice 2
 
anglicky Z 2 30SS Předmět není vypsán
306DAP3 Department assembly Poněšice 3 anglicky Z 1 26S
306DP3 Department assembly Poněšice 3
 
anglicky Z 2 30SS Předmět není vypsán
306DFP Documentary Film Editing Practise
 
anglicky Z 5 40CS Z 5 40CS Předmět není vypsán
306DFF1 Documentary or Fiction Film Editing Practise 1 anglicky Z 4 100S
306DFF2 Documentary or Fiction Film Editing Practise 2
 
anglicky Z 8 100S Předmět není vypsán
306MDRW Documentary rough-cut workshop dok.incubator
 
anglicky Z 2 2/D Předmět není vypsán
306DFI Dokumentární film KSS česky Z 7
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 česky Z 1 2T
306DZ2 Dramaturgie zvuku 2 česky ZK 2 2T
306DFU1 Dílna filmového učitelství 1
 
česky Z 4 24S Předmět není vypsán
306DFU2 Dílna filmového učitelství 2
 
česky Z 4 20S Předmět není vypsán
306DSS1 Dílna střihové skladby 1 česky Z 1 3T
306RSS1 Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 česky Z 2 3T
306RSS2 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 česky Út
14:50–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 3T
306DSS2 Dílna střihové skladby 2 česky viz detail Z 2 3T
306DSS3 Dílna střihové skladby 3 česky Z 1 3T
306DSS4 Dílna střihové skladby 4 česky viz detail Z 2 3T
306DSS5 Dílna střihové skladby 5 česky Z 1 3T
306DSS6 Dílna střihové skladby 6 česky viz detail Z 2 3T
306DSS7 Dílna střihové skladby 7 česky Z 1 3T
306DSS8 Dílna střihové skladby 8 česky viz detail Z 2 3T
306EH Ears to Hear and Eyes to See
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
306EH2 Ears to hear and eyes to see 2 anglicky ZK 2 16S
306EC1 Editing cooperation 1
 
anglicky Z 8 200S Předmět není vypsán
306EC2 Editing cooperation 2 anglicky Z 8 200S
306EC3 Editing cooperation 3 anglicky Z 4 100CS
306EC4 Editing cooperation 4
 
anglicky Z 4 100CS Předmět není vypsán
306EF Elementary film anglicky Čt
12:20–13:55
Učebna KSS 312
Z 4 100S
306EL Elementary film 16mm
 
anglicky Z 4 10PS+70CS Předmět není vypsán
306ESC Elementární skladební cvičení česky Z 3
306MEOP Ermanno Olmi – Il Posto
 
česky Z 1 1D Předmět není vypsán
306MFVN Fenomén vyprázdněné narace
 
česky Z 1 6S Předmět není vypsán
306FFP Fiction Film Editing Practise
 
anglicky Z 5 40CS Z 5 40CS Předmět není vypsán
306FTN Film theory - narratology anglicky ZK 2 26PS
306FT1 Film theory 1
 
anglicky ZK 2 26S Předmět není vypsán
306FT2 Film theory 2 anglicky ZK 2 26S
306MFP1 Filmař - Pedagog 1
 
česky Z 4 7 dní Předmět není vypsán
306MFP Filmař – Pedagog
 
česky Z 1 2/D Předmět není vypsán
306FH Filmová hudba
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
306FC1 Final Commission 1 anglicky ZK 1 10CS
306FC2 Final Commission 2
 
anglicky ZK 1 10CS Předmět není vypsán
306FPC Final Project CDM and Cinematography anglicky Z 10
306FC Final project CDM anglicky Z 10 260CS
306FS Fotoscénář česky Z 1
306GP Graduation Project anglicky Z 15
306GPR Graduation project
 
anglicky Z 18 500CS Předmět není vypsán
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky Čt
12:20–14:45
Učebna KSS 311
Z 1 2T
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2T
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Čt
14:50–17:15
Učebna KSS 311
Z 1 26S
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26T
306GFL1 Grammar of the film language 1
 
anglicky Z 1 26S Předmět není vypsán
306GF1 Grammar of the film language 1 anglicky ZK 2 2PT+20CS
306GFL2 Grammar of the film language 2
 
anglicky ZK 3 26S Předmět není vypsán
306GF2 Grammar of the film language 2
 
anglicky ZK 2 2PT+20CS Předmět není vypsán
306MIV Italské vize
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
306MJMC Juan Mora Catlett
 
anglicky, česky Z 1 Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–20:35
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KSOP1 Katederní soustředění v Poněšicích 1 česky Z 1 4/D
306KSOP2 Katederní soustředění v Poněšicích 2 česky Z 1 4/D
306KSOP3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 česky Z 1 4/D
306KSOP4 Katederní soustředění v Poněšicích 4 česky Z 1 4/D
306KSOP5 Katederní soustředění v Poněšicích 5 česky Z 1 4/D
306KLAZ1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1
306KLAZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 3
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 3
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1 česky Z 1
306KDBC2 Konzultační dílna 2.ročníku 2 česky Út
12:20–17:15
Učebna KSS 311
Z 1
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S
306MOC1 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 1 česky Z 3 Z 3
306MOC2 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2 česky Z 3 Z 3
306MOC3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3 česky Z 3 Z 3
306MOC4 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 4 česky Z 3 Z 3
306MOC5 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 5 česky Z 3 Z 3
306MW1 Montage workshop 1 anglicky Z 4 52S
306MW2 Montage workshop 2 anglicky St
09:00–12:15
Kancelář vedoucího KSS
Z 4 52S
306MW3 Montage workshop 3 anglicky Z 4 52S
306MW4 Montage workshop 4 anglicky St
09:00–12:15
Učebna KSS 311
Z 4 52S
306MW5 Montage workshop 5 anglicky Z 4 52S
306MW6 Montage workshop 6 anglicky Po
14:50–17:15
Učebna KSS 311
Z 4 52S
306MNFA NFA technology and excursions
 
anglicky Z 1 12S Předmět není vypsán
306NFE1 Narrative Film Editing Practise 1
 
anglicky Z 4 100S Předmět není vypsán
306NFE2 Narrative Film Editing Practise 2 anglicky Z 4 100S
306NSA1 Nelineární střih / Avid Media Composer 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
306NEA1 Non-linear editing/Avid Media Composer 1 anglicky Z 1 28S
306NEA2 Non-linear editing/Avid Media Composer 2 anglicky Z 1 28S
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26S
306OS2 Oborový seminář KSS 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26S
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26S
306OS6 Oborový seminář KSS 6 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26S
306OS8 Oborový seminář KSS 8 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OSP1 Oborový seminář KSS pro první ročník 1 česky Z 1 26S
306OSP2 Oborový seminář KSS pro první ročník 2 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 česky Z 1 2T
306OKP2 Obraz v klidu, obraz v pohybu 2 česky Po
17:20–18:55
Učebna KSS 311
Z 1 2T
306PEA Pedagogická asistence KSS česky Z 4 20S Z 4 20S
306VP Postava česky Z 2 16S
306PDF1 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 1
 
anglicky Z 1 52S Předmět není vypsán
306PDF2 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 2 anglicky Út
09:00–12:15
Kancelář vedoucího KSS
ZK 3 52S
306PDS Practical dramaturgy of a short film + projections and analyses
 
anglicky ZK 2 52S Předmět není vypsán
306MPCV Praktická cvičení filmové výchovy: Duch úlu
 
česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26PS
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 26S
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm česky Z 1 16S
306PIN1 Professional internship 1
 
anglicky Z 5 50CS Předmět není vypsán
306PIN2 Professional internship 2
 
anglicky Z 3 25CS Předmět není vypsán
306PI1 Professional intership 1 anglicky Z 4 100S
306PI2 Professional intership 2 anglicky Z 4 100S
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 česky ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26S
306PO2 Psychologie osobnosti 2 česky Čt
09:00–12:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 26S
306PAP Příprava autorského projektu česky Z 1
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
306SFF1 Script Editing of a Feature Film 1 anglicky Z 2 4PT
306SFF2 Script Editing of a Feature Film 2 anglicky St
13:10–15:35
Kancelář vedoucího KSS
ZK 3 4PT
306SSF Script Editing of a Short Film
 
anglicky ZK 2 4PT Předmět není vypsán
306SE1 Seminary of Script Editing 1 anglicky Čt
12:20–14:45
Učebna KSS 311
Z 3 48SS+12CS
306SSE1 Seminary of Script Editing 1 anglicky Čt
14:50–17:15
Učebna KSS 311
Z 2 60S
306SE2 Seminary of Script Editing 2
 
anglicky Z 3 48SS+12CS Předmět není vypsán
306STM1 Seminary to Theory of Montage 1 anglicky Čt
09:00–12:15
Učebna KSS 311
Z 1 14SS
306STM2 Seminary to Theory of Montage 2
 
anglicky ZK 2 14SS Předmět není vypsán
306SD1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 1 12S
306SD2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 1 12S
306SD4 Seminář k diplomové práci 4 česky Z 2 16S
306SD5 Seminář k diplomové práci 5 česky Z 2 12S
306SE Sound Editing anglicky ZK 2 26S ZK 2 26S
306MSE Sound editing anglicky
Učebna KSS 311
Z 2 26S Z 2 26S
306SD Sound in Documentary
 
anglicky Z 2 26PS Předmět není vypsán
306SPC1 Společná cvičení 1 česky Z 6
306SPC2 Společná cvičení 2 česky Z 6
306SPC3 Společná cvičení 3 česky Z 6
306SPC4 Společná cvičení 4 česky Z 8
306SPC5 Společná cvičení 5 česky Z 8
306SW1 Spolupráce na workshopu 1 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW2 Spolupráce na workshopu 2 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW3 Spolupráce na workshopu 3 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW4 Spolupráce na workshopu 4 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306MSFP Spontánní film v praxi
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid česky Z 1
306MSDS Střih dialogových scén workshop
 
česky Z 1 2/D Předmět není vypsán
306MEO3 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 3
 
anglicky Z 2 2/D Předmět není vypsán
306MEO4 Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 4
 
anglicky Z 2 Předmět není vypsán
306SSG1 Střihová skladba - Guest Lecture 1 česky Z 4 92S Z 4 92S
306SSG2 Střihová skladba - Guest lecture 2 česky Z 4 92S Z 4 92S
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1
 
česky Z 4 36S Předmět není vypsán
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2
 
česky Z 4 36S Předmět není vypsán
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu česky Z 1 20S
306SZ Střihová skladba zvuku
 
česky ZK 2 16S Předmět není vypsán
306SVE1 Světlozpyt 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
306SVE2 Světlozpyt 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
306SVE3 Světlozpyt 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih česky Z 2
306TP1 Teaching Practice 1 anglicky Z 2 10DS Z 2 10DS
306TP2 Teaching Practice 2
 
anglicky Z 4 15DS Z 4 15DS Předmět není vypsán
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio česky Z 1 12S
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm česky Z 1 12S
306TA Technology - audio anglicky Z 2 26S
306TV Technology - video anglicky Z 2 26S
306TZS Televizní střih záznamu a asistence pro 2. ročník česky Z 1 26S
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
306TZM Televizní záznam a moderní trendy TV techniky
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 česky ZK 2 3T
306TSS2 Teorie střihové skladby 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 česky ZK 2 2T
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 česky ZK 3 2T
306TSS5 Teorie střihové skladby 5 česky ZK 3 2T
306TM1 Theory of Montage 1 anglicky ZK 2 2PT+10CS
306TM2 Theory of Montage 2
 
anglicky ZK 2 2PT+10CS Předmět není vypsán
306TC1 Theses consultations 1 anglicky Z 1
306TC2 Theses consultations 2 anglicky Z 1
306TC3 Theses consultations 3 anglicky Z 1
306TS1 Theses seminary 1 anglicky Z 2 12S
306TS2 Theses seminary 2
 
anglicky Z 3 14PS Předmět není vypsán
306TS3 Theses seminary 3
 
anglicky Z 3 12PS Předmět není vypsán
306MVI Visione Italiane 2019: pásmo krátkých filmů
 
česky Z 1 1D Předmět není vypsán
306MWOP Workflow obrazové postprodukce (Avid, DaVinci)
 
česky Z 1 1D Předmět není vypsán
306FPFC1 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 1 anglicky Z 4
306FPFC2 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 2 anglicky Z 4
306FPFC4 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 4 anglicky Z 4
306FPFC3 Závěrečné projektyCDM a Cinematography 3 anglicky Z 4
306ZDP Záznam divadelního představení česky Z 2
306ZKKH Záznam koncertu klasické hudby česky Z 2
306UFW Účast na festivalech a workshopech česky Z 2 6S Z 2 6S
306ZSA Živý střih a asistence pro 3. ročník: Živý střih - hudba a scénické žánry česky Z 1 4S
306ZSD Živý střih: divadlo česky Z 1 4S
306ZSH Živý střih: hudba a scénické žánry česky Z 1 4S
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby česky Z 1 4S