Fotoscénář

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306FTS Z 2 36 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky:

Student dokáže aplikovat teoretické myšlení jednotlivých Montážníků a vtělit je do konkrétního záběrování sekvence.

Forma studia

cvičení, dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

1.Zdůvodnění výběru osobnosti (Pudovkin, Ejzenštejn, Dovženko, Vertov aj.) formou prezentace vybrané sekvence v rámci předmětu Teorie střihové skladby I.

2.Předložení námětu na Fotoscénář v textové podobě (téma, příběh, skladebná specifika).

3.Příprava kresleného storyboardu k Fotoscénaři.

4.Realizace formou série fotografií, doplněných o explikaci použitých výrazových prostředků. Obhajoba předkládané verze v dialogu s ostatními studenty a pedagogem.

5.Definitivní verzi Fotoscénáře student vystaví ve formě závěsného panelu (fotografie nalepené

na tuhém papíru společně s textem explikace) v prostorách katedry střihové skladby.

Doporučená nebo povinná literatura

S. M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha, 1961, 477 str. (nebo jiné vydání)

Jan Kučera: Alexandr Dovženko - básník revoluce. ČFÚ, Praha, 1971.

Alexandr Dovženko: Z deníků. Československý spisovatel, Praha 1964, 136 stran

Vsevolod Pudovkin Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982, 473 stran

Lev Kulešov: Základy filmové režie. Skripta FAMU, SPN, Praha 1974, 348 str.

Antonín Navrátil: Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974., 252 str.

Josef Valušiak: Základy střihové skladby. NAMU, Praha, 2005, 146 str. ISBN 80-7331-039-2 (případně i jiná vydání)

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967. Orbis, Praha, 1967, 461 str.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. NAMU, Praha, 2002, 234 str., ISBN 80-7331-896-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961, 315 str.

Karel Reisz: Umění filmového střihu. Ústřední půjčovna filmů, Praha 1962, 169 str.

Ernest Lindgren: Filmové umění. ÚPF, Praha 1961, 215 str.

Don Faiservice, Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

Michael Frierson, Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Základním hodnotícím kritériem je soulad s výrazovými prostředky vybraného tvůrce a schopnost reflexe výsledného tvaru Fotoscénáře formou krátkého názorného textu – explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů