Fotoscénář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306FTS zápočet 2 36 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1.Zdůvodnění výběru osobnosti (Pudovkin, Ejzenštejn, Dovženko, Vertov aj.) formou prezentace vybrané sekvence v rámci předmětu Teorie střihové skladby I.

2.Předložení námětu na Fotoscénář v textové podobě (téma, příběh, skladebná specifika).

3.Příprava kresleného storyboardu k Fotoscénaři.

4.Realizace formou série fotografií, doplněných o explikaci použitých výrazových prostředků. Obhajoba předkládané verze v dialogu s ostatními studenty a pedagogem.

5.Definitivní verzi Fotoscénáře student vystaví ve formě závěsného panelu (fotografie nalepené

na tuhém papíru společně s textem explikace) v prostorách katedry střihové skladby.

Výsledky učení

Výsledky:

Student dokáže aplikovat teoretické myšlení jednotlivých Montážníků a vtělit je do konkrétního záběrování sekvence.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

S. M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha, 1961, 477 str. (nebo jiné vydání)

Jan Kučera: Alexandr Dovženko - básník revoluce. ČFÚ, Praha, 1971.

Alexandr Dovženko: Z deníků. Československý spisovatel, Praha 1964, 136 stran

Vsevolod Pudovkin Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982, 473 stran

Lev Kulešov: Základy filmové režie. Skripta FAMU, SPN, Praha 1974, 348 str.

Antonín Navrátil: Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974., 252 str.

Josef Valušiak: Základy střihové skladby. NAMU, Praha, 2005, 146 str. ISBN 80-7331-039-2 (případně i jiná vydání)

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967. Orbis, Praha, 1967, 461 str.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. NAMU, Praha, 2002, 234 str., ISBN 80-7331-896-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961, 315 str.

Karel Reisz: Umění filmového střihu. Ústřední půjčovna filmů, Praha 1962, 169 str.

Ernest Lindgren: Filmové umění. ÚPF, Praha 1961, 215 str.

Don Faiservice, Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

Michael Frierson, Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Základním hodnotícím kritériem je soulad s výrazovými prostředky vybraného tvůrce a schopnost reflexe výsledného tvaru Fotoscénáře formou krátkého názorného textu – explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů