Autorský film 1. ročníku KSS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306AFL zápočet 3 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 0 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK

Obsah

Na rozdíl od Elementárního skladebného cvičení, které vyžaduje splnit konkrétní zadání, je Autorský

film volným počinem. Dává příležitost k osobnímu tvůrčímu rozvoji i možnost experimentovat.

Volba tématu a jeho pojetí, volba žánru i formálních prostředků je na svobodném rozhodnutí studenta,

na něm ale leží i autorská odpovědnost za výsledné dílo. Pod pedagogickým vedením prochází

student cestou tvorby již od geneze námětu, student činí rozhodnutí, která ho učí uvědomělé práci

a schopnosti sebereflexe při naplňování tvůrčího záměru. Pro střihače, který se ocitá v roli jediného

autora díla a ke svému materiálu má intimnější vazbu, je taková zkušenost zvláště důležitá - učí ho

empatii a porozumění vůči autorským záměrům druhých.

Student realizuje cvičení samostatně v profesích námět, scénář, kamera, režie, střih, zvuk.

Doporučenou technologií snímání je negativ 16mm. Postprodukce probíhá digitálně.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student realizuje cvičení samostatně (námět, scénář, režie, kamera, střih, zvuk), explikace reflektující vhodnost zvolených prostředků vzhledem k záměru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů