Autorský film 1. ročníku KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306AFL zápočet 3 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 0 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Na rozdíl od Elementárního skladebného cvičení, které vyžaduje splnit konkrétní zadání, je Autorský

film volným počinem. Dává příležitost k osobnímu tvůrčímu rozvoji i možnost experimentovat.

Volba tématu a jeho pojetí, volba žánru i formálních prostředků je na svobodném rozhodnutí studenta,

na něm ale leží i autorská odpovědnost za výsledné dílo. Pod pedagogickým vedením prochází

student cestou tvorby již od geneze námětu, student činí rozhodnutí, která ho učí uvědomělé práci

a schopnosti sebereflexe při naplňování tvůrčího záměru. Pro střihače, který se ocitá v roli jediného

autora díla a ke svému materiálu má intimnější vazbu, je taková zkušenost zvláště důležitá - učí ho

empatii a porozumění vůči autorským záměrům druhých.

Student realizuje cvičení samostatně v profesích námět, scénář, kamera, režie, střih, zvuk.

Doporučenou technologií snímání je negativ 16mm. Postprodukce probíhá digitálně.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student realizuje cvičení samostatně (námět, scénář, režie, kamera, střih, zvuk), explikace reflektující vhodnost zvolených prostředků vzhledem k záměru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů