Záznam koncertu klasické hudby

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ZKKH Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK, Vítězslav ROMANOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je vytvořit Televizní cvičení, které zpracovává dílo klasické hudby.

Forma studia

Společné praktické cvičení, student KK spolupracuje ve funkcích hlavní kameraman a švenkr.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování teoretické přípravy v rámci předmětu Živý střih.

Obsah kurzu

Televizní realizace hudebního díla, cílem je:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě účasti studenta KK na cvičení ve funkcích hlavního kameramana a švenkra.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů