English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Karel MALIMÁNEK

Email:
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • MgA. Patcelt Miroslav – Přelomová 70. a 80. léta ve hře na tubu
  • MgA. Dvořák Michal DiS. – Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek
Platnost dat k 18. 6. 2018