English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Karel MALIMÁNEK

Email:
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • MgA. Patcelt Miroslav – Přelomová 70. a 80. léta ve hře na tubu
Platnost dat k 24. 11. 2017