Střih atelierového cvičení - Avid

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SAC Z 1 40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK, Tomáš DORUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK, Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

V Ateliérovém cvičení studenti tvůrčím způsobem a dle konkrétního zadání stříhají vybraný materiál jiných školních cvičení (16mm/35mm filmové cvičení, přepis negativu - např. Setkání, Velká etuda, Směry apod.).

Kromě tvůrčího střihu studenti na cvičení trénují ovládání nelineárního systému Avid a osvojují si postupy při kombinaci klasické filmové a digitální technologie v postprodukčním workflow (práce s TC a KeyCode, lab-Roll, camroll, EDL, Cut-list atd.). Výsledkem je filmová kopie ze staženého negativu.

Doporučená nebo povinná literatura

Urban, M., Filmová laboratoř, NAMU 2001, ISBN 80-85883-78-3

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné dokončení praktického cvičení, vypracování testu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů