English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

MgA. Tomáš DORUŠKA

Email:
tomas.doruska@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • MgA. Krajbich Josef – Postava Edvarda Beneše v poválečné kinematografii
  • MgA. Krajbich Josef – Stanislav Gross - upřímně
  • MgA. Krajbich Josef – K oblakům vzhlížíme
  • BcA. Walterová Zuzana – Do zbraně!
  • BcA. Walterová Zuzana – Menandros & Thaïs
  • BcA. Chernyak Daria – Překonání prostoru ve filmech Artavazda Pelešjana: za pomoci Sovětské formální školy 20-30 let
Platnost dat k 18. 6. 2018