Dílna střihové skladby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DS3 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení a v řešení studijních otázek, ale i v širším rámci jejich budoucí profese. Na základě teoretických i praktických úvah nad konkrétními tématy se buduje jejich způsob specifického filmového myšlení.

Maximální počet studentů v dílně: 5. Výběr je vzájemný.

Zápis do dílen probíhá na konci měsíce září.

NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH DÍLEN:

Dílna Jana DAŇHELA

Forma studia

Vymezení a vyjasnění tématu, konzultace scénáře, storyboardu, způsobu natáčení, hrubého střihu, zvukové a hudební dramaturgie, případně analýza veškerého hrubého materiálu až po střih finální. Rozbory filmů, jejichž výběr je zacílen na individuální růst studentů.

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných, mimořádných a oborových cvičení. Zúročení teoretického diskurzu a praktická aplikace poznatků nabytých v rámci programu dílny do kompozice audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

Věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících

z realizace praktických cvičení. Nutno zdůraznit, že střihač je pro režiséra jakýmsi psychoterapeutem, neboť jej musí zbavit nánosů z procesu natáčení a naučit ho znovu vidět jen to, co záběry skutečně obsahují.

Studenti budou schopni:

o extrémnějších vzdálenostech mezi obrazem a zvukem.

ve spolupráci s režisérem.

Výsledky učení

Úspěšná realizace všech společných, mimořádných a oborových cvičení. Zúročení teoretického diskurzu a praktická aplikace poznatků nabytých v rámci programu dílny do kompozice audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Dílna Jana DAŇHELA:

Tuček, B. Do posledního okna. NAMU Praha 2002, 134 s., ISBN 80-85883-88-0,

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU Praha 2000, 59 s., ISBN 80-85883-58-9

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz - pohyb. Praha 2000, 320s., ISBN-10: 9780306802720, ISBN-13: 978-0306802720

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963, ISBN 80-7331-896-2

Płażewski, J. Dějiny filmu. Academia 2009, 901 s., ISBN 978-80-200-1689-8

Robert Bresson, Poznámky o kinematografu, Dauphin 1998, 115 s., ISBN 80-86019-68-3

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, Fra 2013, 104 s., ISBN 978-80-86603-79-7

Roland Barthes, Camera Lucida, Hill and Wang 2010, 144 s., ISBN-10: 0374532338, ISBN-13: 978-0374532338

Chris Marquand; Monika Andrae, The Film Photography Handbook. Rocky Nook 2016. ISBN- 1681980649

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

•aktivity na přednáškách

•prezentace vlastních spoluprací

•minimální účasti na 70% celkového počtu hodin

•dohotovení spolupráce na filmu a předložení explikace ke klauzurní zkoušce

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů