Technologie střihu 16 a 35 mm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSF Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK, Tomáš DORUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK, Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si řemeslných dovedností při práci s 16mm a 35 mm střihacím stolem a seznámení se základními technologiemi při dokončovacích pracích klasickými filmovými postupy.

Forma studia

kontaktní výuka s praktickými ukázkami

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti specifik jednotlivých filmových formátů.

Obsah kurzu

Hlavní náplní předmětu je osvojení si řemeslných dovedností při práci s 16mm a 35 mm střihacím stolem a seznámení se základními technologiemi při dokončovacích pracích klasickými filmovými postupy.

Doporučená nebo povinná literatura

M. Dufek: Technologie střihové skladby 16mm

J. Kresslová: Technologie střihové skladby 35mm

M. Urban: Filmová laboratoř

Hodnoticí metody a kritéria

absolvování závěrečného testu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů