Spolupráce na workshopu 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SW3 zápočet 4 česky zimní i letní

Garant předmětu

Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ověření znalostí v praxi.

Forma studia

Studenti se musí zúčastnit workshopů nebo festivalů pod vedením svých pedagogů. Typicky spolupracujeme s těmito workshopy a festivaly: ExOriente, Jihlava, MidPoint, DocInkubátor. Doporučujeme účast na dvou akcích.

Předpoklady a další požadavky

Měsíc před jeho začátkem dochází na každé z uvedených škol k výběru pěti nejvhodnějších studentů ze strany vedoucího katedry. Při posuzování uchazečů jsou hlavním měřítkem především tvůrčí schopnosti posluchače s ohledem na jeho dosavadní tvorbu, kreativita s přihlédnutím k jeho schopnosti kritické reflexe filmu a jeho obhajoby.

Obsah kurzu

Masterclass filmové montáže (European Editing Masterclass)

Tento atypický, ryze akademický, týdenní skladebný workshop je pořádán každoročně od roku 2010 pod vedením filmových profesionálů - pedagogů, kteří jsou zároveň vedoucími kateder Střihová skladba na vybraných renomovaných evropských filmových akademiích, jež mají jako jedny z mála specializaci na obor filmové montáže. Pražská FAMU má tuto specializaci již od roku 1964, záhřebská ADU od roku 1969, berlínská HFF od roku 1970, a tímto patří k nejstarším na světě. Na VŠMU v Bratislavě a PWSFTviT v Lodži byl samostatný obor střihu založen pedagogy, kteří absolvovali na FAMU. Na PWSFTviT v Lodži existuje obor střihu pouze 10let, ale celková úroveň akademie vychází v mezinárodních srovnáních spolu s FAMU jako špičková.

Organizace jednotlivých ročníků tohoto vzdělávacího workshopu spadá pod akademii příslušné hostitelské země.

Vzdělávací workshop je cílen na budoucí filmové profesionály z oblasti střihové skladby – tj. především na studenty magisterských studijních programů oboru střihové skladby těchto prestižních evropských univerzit:

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU), ČR

AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (ADU),

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTviT)

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)

Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg, Berlin (HFF)

V rámci samotného workshopu pak tito vybraní studenti každé ze škol tvoří jednu pětičlennou skupinku, u které se v roli lektora vystřídají 4 zahraniční pedagogové – vedoucí kateder, kteří jsou uznávanými filmovými profesionály, Bezpochybnou výhodou při praktické výuce dramaturgie a skladby filmu je pak práce studentů na materiálu z již existujících celovečerních filmů, které sami přítomní pedagogové stříhali. Úryvky a sekvence jsou vybrány na základě celkové kvality filmu s nárokem na kreativní použití filmového jazyka, musí být mezinárodně srozumitelné, pro potřeby přestřihu by měly mít potenciál víceré interpretace.

Jde tak o setkání nad sestřihem hrubého materiálu pedagogy připravených scén z celovečerního hraného filmu (v anglickém znění nebo s anglickými podtitulky), kdy pedagogové individuálně v malých skupinách konzultují práce studentů partnerské školy. Zadání je sestříhat a interpretovat několik scén hraného filmu, a to skrze dramaturgické konzultace se zahraničními pedagogy. Dvakrát za dobu konání workshopu probíhá společná projekce výsledků práce všech studentů, srovnávání tvůrčích přístupů a kritická analýza v diskuzi.

Program workshopu je každý den doplněn společnou projekcí filmů zúčastněných studentů jednotlivých akademií, kritickou analýzou použitých výrazových prostředků. Srovnává se přístup k filmovému jazyku v mezinárodním kontextu.

Pondělí

9.00 - 10.00 úvod a 1. rozdělení do studentů pěti skupin

10.00 - 13.00 zadání dramaturgického úkolu; skupinová práce na interpretaci a střihu sekvencí

14,00-17,30 střihový workshop pod vedením pedagoga (5x)

18,30-22.00 promítání školních filmů účastníků ( cca 30 ' na školu )

22.00 zahajovací večírek

Úterý

9,00-13,00 střihový workshop pod vedením pedagoga (5x)

14,00-18,00 střihový workshop pod vedením pedagoga (5x)

19.00 -21,30 promítání školních filmů účastníků ( cca 30 ' na školu )

příprava ranní projekce

Středa

9.00 - 12.00 srovnávací projekce výsledků střihové práce první půli WS - analýza, diskuse

12.00 - 13.00 přerozdělení pěti skupin studentů - pedagogové dostávají na starost skupinu studentů z jiné univerzity

14,00-17,00 zadání druhého dramaturgického úkolu na novém materiálu uvnitř skupin - práce na interpretaci a střihu sekvencí

18,00-19,30 případová studie: projekce vybraného oceněného filmu

20,00-21,30 hodnocení; přednáška; případová studie: strukturní analýza, projekce dílčích alternativních verzí vybraných scén, srovnání výsledné stavby filmu se scénářem a diskuse s autorem (střihač a režisér)

Čtvrtek

9.00-12.00 střihový workshop po skupinách pod vedením pedagoga (5x)

15,00-17,30 střihový workshop po skupinách pod vedením pedagoga (5x)

18,30-20,30 promítání školních filmů účastníků ( cca 30 ' na školu )

Pátek

9,00-13,00 střihový workshop po skupinách, příprava projekce

14,00-17,30 srovnávací projekce výsledků střihové práce druhé půli WS - analýza, diskuse

18,30-21,00 promítání školních filmů účastníků ( cca 30 ' na školu )

21.00 vyhodnocení workshopu (evaluační anketa) a slavnostní zakončení

Význam projektu a jeho dopady jsou zásadní, a to už proto, že má hned dvě roviny sdílení know how:

Mezi pedagogy škol se srovnává přístup k filmovému vzdělávání budoucích profesionálů a specialistů v oboru s přímým dopadem na změnu kurikula škol. Studenti mají možnost zakusit odlišné přístupy vedení kreativní činnosti, dostávají srovnání a jsou konfrontováni kvalitou zahraničních snímků (jak rozpracovaných, tak prezentovaných studenty).

V průběhu setkání je prostor pro diskuze nad studentskými filmy, z nichž krystalizují odlišné přístupy pedagogů k vedení studentů zúčastněných škol. Účastníci programu hodnotí setkání jako inspirující i bohaté na zkušenosti. Studenti mají dále možnost navázat mezi sebou mezinárodní kontakty a zvyšuje se jim šance na mobilitu a přeshraniční spolupráci při tvorbě filmů.

Program je koncipován jako akademický prostor především pro předávání zkušeností v oboru skladby, rozvoj řemeslné a kreativní schopnosti posluchačů nad hrubým materiálem už dokončeného a veřejnosti promítaného filmu, kdy je vyučující pedagog zároveň jeho spoluautorem (střihačem, dramaturgem) a může tak nahlížet problematiku zevnitř a zevrubně.

Na evropských dílnách se běžně podporují konkrétní projekty ve fázi dokončení, kdy lze předpokládat následnou distribuci a komerční využití filmu. Kombinace akademického a zároveň ryze praktického skladebného workshopu na magisterské úrovni jak je pojat „Masterclass filmové montáže“ je tak projektem ve světě zcela výjimečným a ojedinělým.

Vhodným prostorem pro pořádání workshopu se jeví učební a výcvikové středisko AMU v Poněšicích, kde lze za zvýhodněných finančních podmínek využít jak ubytovacích prostor, tak stravování pro všechny zúčastněné. FAMU pro potřeby workshopu poskytne 10 střižen, organizační a asistentské zázemí.

Doporučená nebo povinná literatura

Silman-James Pr; 2. revised edition (2001),

ISBN-10: 1879505622 | ISBN-13: 978-1879505629, 148 pages

The Technique of Film Editing

Compiled by Karel Reisz, Gavin Millar Editioni llustrated Publisher Focal Press, 2010 ISBN 0240521854, 9780240521855 Length 346 pages

Hodnoticí metody a kritéria

Konzultace v rámci dílen a skupinová prezentace s obhajobou a diskuzí

Poznámka

--

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů