Dílna střihové skladby 1. ročníku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RSS1 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je uvedení do základů teorie a praxe střihové skladby a příprava realizace oborových cvičení 1. ročníku.

Forma studia

lektorská činnost, řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, esejí, kontaktní výuka srovnávacích studií, projekcí

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení a zároveň schopnost soustředění na sledování programu dílny.

Obsah kurzu

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy střihové skladby filmu a vést je v realizaci jejich praktických cvičení. Základními tématy jsou vytváření časoprostorových vztahů v kinematografickém díle, realizace elementárních střihových situací (osa, paralelní, křížový střih atd.) a reprodukce stylotvorných skladebných postupů němé éry.

Kalendář dílny:

29.9. ? Rozbory odevzdaných prací z přijímaček. Představení; diskuze. Přehled cvičení prvního ročníku. Zadání storyboardu na praktikum kamery, půdorys + postavení kamery.

6.10. ? Klimentská: exkurze po postprodukčním studiu FAMU. Zakládání filmového materiálu a práce s filmovou střižnou. Systém značení, archivace. Návštěva různých pracovišť ve Studiu FAMU.

Kontrola storyboardu Praktika kamery.

13.10. ? Zadání Ateliérového cvičení ?Ještě žiju? ? 35mm film stříhaný na Avidu: synchronizace, hrubý a čistý střih, EDL.

Zadání Elementárky: /16mm film 90m, postup práce, návaznost kontinuálního pohybu, setkání/.

Inspirace filmy předchozích studentů /VHS, DVD, 16mm/.

20.10. ? 18.30 hod. Prezentace námětu na vlastní projekt Elementárka. Konzultace k Ateliérovému cvičení.

27.10. ? 18.30 hod. Zadání Reportáže. Konzultace k Ateliérovému cvičení.

3.11. ? Práce na Elementárce. Odevzdání storyboardu, půdorysu; technický scénář k ?Elementárce?.

10.11. ? Návštěva výstavy či jiné kulturní nefilmové akce

17.11. - Mezinárodní den studentů. Samostudium.

24.11. ? porovnání práce film a video ? estetika; technika; pre/post/produkce

/Váš referát s konkrétní praktickou ukázkou do 20ti minut+diskuze/.

sobota 28.11. - Technologie 16/35mm filmu. Klimentská 9.30 - 18.00. Práce s filmovou střižnou 16 a35mm; objasnění synchronizace obrazu se zvukem. Základy technologie klasického filmového střihu 16mm a 35 mm.

1.12. ? Tempo, rytmus. Vyjasnění pojmů, ukázky fungování z kinematografie.

Čas a prostor. Praktická ukázka vytváření časoprostoru ve střižně. Práce na Ateliérovém cvičení.

8.12. ? Prezentace námětů na Autorský film. Reportáž - pracovní projekce.

15.12. - Prezentace Ateliérového cvičení ?Ještě žiju?, důraz na vertikální montáž, zvukovou stopu.

5.1. ? Autorský film. Koncept.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Karel Reisz, Umění filmové skladby. skripta FAMU

Jerzy Plažewski, Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

S. M. Ejzenštejn, Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Béla Balász, Film, vývoj a podstata nového umenia. SVKL, Bratislava 1957

Ernest Lindgren, Filmové umění. ÚPF, Praha 1961

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k zápočtům z dílen:

-dokončené a předělané Ateliérové cvičení Ještě žiju, důraz na zvukovou kompozici

-Reportáž; zkonzultovaná a přepracovaná verze

-Autorský film; zkonzultovaná a přepracovaná verze konceptu.

-Elementární cvičení, storyboard, půdorys, technický scénář. Hrubý materiál.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
BROTHÁNEK A.
10:40–13:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:05 Adam BROTHÁNEK Učebna KSS 311
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů