Dílna střihové skladby 1. ročníku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RSS1 zápočet 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna střihové skladby je zaměřena na řemeslnou a tvůrčí část oboru. Prostřednictvím praktických úkolů, tedy realizací dílčích, oborových a společných praktických cvičení, jsou studenti seznamováni s povahou filmového média jako prostředku uměleckého vyjádření a jeho specifickými vlastnostmi, jsou vedeni

k aplikaci teoretických poznatků v praxi.

Důraz je kladen zejména na osvojení si dramaturgie filmového vyprávění (struktura dramatu dle Aristotela, tří-aktová struktura, protagonista, konflikt, motiv), základů filmové řeči (velikost záběrů, předsnímací jednoty, stylistické figury atd.) a funkcí střihové skladby (čas, prostor, tempo a rytmus, vazebnost záběrů, vedení pozornosti, obrazově-zvukový kontrapunkt). Kromě tradice filmové řeči

(v návaznosti na teoretické dědictví doc. Jana Kučery) jsou studenti rovněž seznamováni s vývojem střihové skladby v současné kinematografii i nekanonizovanými střihovými postupy tak, aby nahlédli tvůrčí rozmanitost nástroje střihu.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Aristoteles, Poetika. Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1

Arnheim, Rudolf - Film as Art, University of California Press, 1957. ISBN 9780520000353

Bernard, Jan - Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, 1995. ISBN 80-7004-079-3

Ejzenštejn, S.M. - Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Rozhovory Hitchcock-Truffaut. Čs.filmový ústav, 1987.

Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. New York: Harper Collins, 1997.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k zápočtům z dílen:

-dokončené a předělané Ateliérové cvičení Ještě žiju, důraz na zvukovou kompozici

-Reportáž; zkonzultovaná a přepracovaná verze

-Autorský film; zkonzultovaná a přepracovaná verze konceptu.

-Elementární cvičení, storyboard, půdorys, technický scénář. Hrubý materiál.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů