Pedagogická asistence - výuka KSS 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306PEV1 zápočet 3 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 56 až 71 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA

Obsah

Pedagogická praxe v rámci katedry. Pomáhá posluchačům posílit vyjadřovací schopnosti v rámci přednášek, které připravují a navíc vykonávají pedagogickou činnost v rámci Praktik 1. ročníku BcA.

Cílem je netoliko seznámení s technologií filmového střihu a osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole (16mm), ale především osobní fyzická zkušenost s filmovou matérií, která dovolí studentům uvědomit si vlastní podstatu kinematografie a umožní jim tak analyzovat záběry (jejich vnitřní obsah a skladebné možnosti) a dovést ke zdárnému konci střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Obsah kurzu:

  1. seznámení se střihacím stolem
  2. seznámení s lepičkou a adhésní páskou a doplnění materiálu zaváděcími a koncovými pasy

s popisem (jméno studenta, obor studia, vročení aj.)

  1. projekce denních prací na střihacím stole – analýza natočeného materiálu ve vztahu k původnímu

storyboardu

  1. seznámení se závazným technologickým postupem při střihu filmového materiálu
  2. „rozkotoučkování“ – rozstříhání veškerého materiálu na jednotlivé kamerové záběry, jejich

rozmístění na base a označení jednotlivých záběrů papírky (způsob evidence materiálu a odstřižků)

  1. chronologické seřazení materiálu, hrubý střih a jeho analýza s vyučujícím
  2. první verze střihu a jeho analýza s vyučujícím
  3. čistý střih a jeho analýza s vyučujícím, vyhodnocení
  4. závěrečná příprava materiálu pro projekci, podlepení.
  5. úklid zbytků materiálu z basy a očištění stolu i jeho okolí.

Výsledky učení

Výsledky učení

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

• pracovat s 16mm stříhacím stolem a tyto schopnosti předat

• přenést získané znalosti, základní zkušenosti a základní filmové dovednosti

• prokázat základní pedagogické dovednosti

• pomáhat pedagogovi připravit obsah přednášek

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. (zkrácená verze) v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Historický vývoj střihové skladby v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Střihová skladba – pokus o definici a třídění v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Doporučená literatura:

Valušiak, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.

Płażewski, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. vydalo NAMU, Praha 2016, 3. vydání, 214 stran,

ISBN 978-80-7331-386-9,

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961,1. vyd., 315 s

Poznámka: Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia je v tištěné podobě k dispozici v knihovně FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivní účasti v průběhu celého praktika, tedy na základě snahy analyzovat vnitřní obsah a skladebné možnosti záběrů i schopnosti reflexe výsledného sestřihu cvičení Setkání (a to nejen na materiálu vlastním, ale i na materiálu spolu studentů) z hlediska dramaturgického i z hlediska použitých výrazových prostředků.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů