Praktika oboru střihová skladba: 16mm

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSF Z 1 16S česky zimní

Garant předmětu

Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je osvojení si základních praktických dovedností při práci s nelineární střihovou jednotkou 16 mm.

Forma studia

analýza praktického cvičení a diskuse o procesu tvorby

Předpoklady a další požadavky

Základní práce s PC.

Obsah kurzu

Cíl praktika: Seznámení s technologií filmového střihu, osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole a střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

prezentace cvičení

účast na hodinách

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů