English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru střihová skladba: 16mm

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSF Z 1 16/S česky zimní
Garant předmětu:
Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV, Drahomira VIHANOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV, Drahomira VIHANOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je osvojení si základních praktických dovedností při práci s nelineární střihovou jednotkou 16 mm.

Forma studia:

analýza praktického cvičení a diskuse o procesu tvorby

Předpoklady a další požadavky:

Základní práce s PC.

Obsah kurzu:

Cíl praktika: Seznámení s technologií filmového střihu, osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole a střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

prezentace cvičení

účast na hodinách

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018