Praktika oboru střihová skladba: 16mm

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSF zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah kurzu:

  1. Seznámení se střihacím stolem.
  2. Seznámení s lepičkou a adhésní páskou a doplnění materiálu zaváděcími a koncovými pasy

s popisem (jméno studenta, obor studia, vročení aj.).

  1. Projekce denních prací na střihacím stole – analýza natočeného materiálu ve vztahu k původnímu

Storyboardu.

  1. Seznámení se závazným technologickým postupem při střihu filmového materiálu.
  2. „Rozkotoučkování“ – rozstříhání veškerého materiálu na jednotlivé kamerové záběry, jejich

rozmístění „na base“ a označení jednotlivých záběrů papírky (způsob evidence materiálu a odstřižků).

  1. Chronologické seřazení materiálu, hrubý střih a jeho analýza s vyučujícím.
  2. První verze střihu a jeho analýza s vyučujícím.
  3. Čistý střih a jeho analýza s vyučujícím, vyhodnocení.
  4. Závěrečná příprava materiálu pro projekci, podlepení.
  5. Úklid zbytků materiálu z basy a očištění stolu i jeho okolí.

Výsledky učení

Cílem Praktik 16mm střih je netoliko seznámení s technologií filmového střihu a osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole (16mm), ale především osobní fyzická zkušenost s filmovou matérií, která dovolí studentům uvědomit si vlastní podstatu kinematografie a umožní jim tak analyzovat záběry (jejich vnitřní obsah a skladebné možnosti) a dovést ke zdárnému konci střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. (zkrácená verze) v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Historický vývoj střihové skladby v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Střihová skladba – pokus o definici a třídění v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Doporučená literatura:

Valušiak, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.

Płażewski, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. vydalo NAMU, Praha 2016, 3. vydání, 214 stran,

ISBN 978-80-7331-386-9,

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961,1. vyd., 315 s

Valerie Orpen, Film Editing: The Art of Expressive. Columbia University Press 2003.

Karen Pearlman, Cutting Rhytm. Shaping the Film Edit. London/ New York 2009.

Poznámka: Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia je v tištěné podobě k dispozici v knihovně FAMU, ve formě PDF je zde: https://archive.org/details/strihantologiefamu2019

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivní účasti v průběhu celého praktika.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů