Praktika oboru střihová skladba: 16mm

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSF Z 1 16S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je osvojení si základních praktických dovedností při práci s nelineární střihovou jednotkou 16 mm.

Forma studia

analýza praktického cvičení a diskuse o procesu tvorby

Předpoklady a další požadavky

Základní práce s PC.

Obsah kurzu

Cíl praktika: Seznámení s technologií filmového střihu, osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole a střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

prezentace cvičení

účast na hodinách

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů