Praktika oboru střihová skladba: 16mm

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSF zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Adam BROTHÁNEK, Katarína BUCHANAN GEYEROVÁ, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Obsah

Obsah kurzu:

  1. Seznámení se střihacím stolem.
  2. Seznámení s lepičkou a adhésní páskou a doplnění materiálu zaváděcími a koncovými pasy

s popisem (jméno studenta, obor studia, vročení aj.).

  1. Projekce denních prací na střihacím stole – analýza natočeného materiálu ve vztahu k původnímu

Storyboardu.

  1. Seznámení se závazným technologickým postupem při střihu filmového materiálu.
  2. „Rozkotoučkování“ – rozstříhání veškerého materiálu na jednotlivé kamerové záběry, jejich

rozmístění „na base“ a označení jednotlivých záběrů papírky (způsob evidence materiálu a odstřižků).

  1. Chronologické seřazení materiálu, hrubý střih a jeho analýza s vyučujícím.
  2. První verze střihu a jeho analýza s vyučujícím.
  3. Čistý střih a jeho analýza s vyučujícím, vyhodnocení.
  4. Závěrečná příprava materiálu pro projekci, podlepení.
  5. Úklid zbytků materiálu z basy a očištění stolu i jeho okolí.

Výsledky učení

Cílem Praktik 16mm střih je netoliko seznámení s technologií filmového střihu a osvojení si základních dovedností při práci na střihacím stole (16mm), ale především osobní fyzická zkušenost s filmovou matérií, která dovolí studentům uvědomit si vlastní podstatu kinematografie a umožní jim tak analyzovat záběry (jejich vnitřní obsah a skladebné možnosti) a dovést ke zdárnému konci střih cvičení Setkání z praktika kamery.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. (zkrácená verze) v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Historický vývoj střihové skladby v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Jerzy Płażewski: Střihová skladba – pokus o definici a třídění v Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia. 2., rev. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 203 s.

Doporučená literatura:

Valušiak, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.

Płażewski, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. vydalo NAMU, Praha 2016, 3. vydání, 214 stran,

ISBN 978-80-7331-386-9,

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961,1. vyd., 315 s

Valerie Orpen, Film Editing: The Art of Expressive. Columbia University Press 2003.

Karen Pearlman, Cutting Rhytm. Shaping the Film Edit. London/ New York 2009.

Poznámka: Antologie textů k úvodům pro 1. ročník bakalářského studia je v tištěné podobě k dispozici v knihovně FAMU, ve formě PDF je zde: https://archive.org/details/strihantologiefamu2019

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivní účasti v průběhu celého praktika.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů