Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TPZS zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seznámení se základními technickými a technologickými postupy při přípravy zvukového materiálu

pro přenos mezi obrazovou a zvukovou postprodukcí, jejich technologickými standardy a pravidly práce se zvukovou složkou AV děl.

Správné metody importu zvukových souborů do střihového SW.

Export a Import z Pro Tools.

Conforming zvukových dat mezi obrazovou a zvukovou složkou AV děl.

Nasazování stop 5.1 v DaVinci.

Nabyté znalosti - na konci kurzu budou studenti:

Výsledky učení

Budou chápat možné a korektní standardy přenosu informací (dat) mezi obrazovými střihovými postprodukčními systémy a zvukovou postprodukční stanicí Avid Pro Tools.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Avid ProTools Volume 101

AVID TECHNOLOGY. Avid Tutorials [online]. 2019. Dostupné z:

https://www.avid.com/tutorials

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, prezentace postupu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů