Character + psychology and personality profile 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306CPP3 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Man and Woman in Film (Christian Metz and Feminist Criticism)
  2. Perversion in Film (Ensayo un de crimen - Buňuel)
  3. The Oedipus Conflict and Woman (Rebecca? A. Hitchcock)
  4. Return of Displaced (Possession? A. Zulawski)
  5. The viewer as a child in front of a mirror (identification, voyeurism and exhibitionism - Lacan, Freud, Laplanche and Pontalis)

Výsledky učení

LEARNING RESULTS GIVEN BY THE CLASS:

Předpoklady a další požadavky

--

Literatura

Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and Narrative Cinema. Screen, 3.

Freud, S. (1999). Davová psychologie a analýza Já, in Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920 - 1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

Metz, Ch. (1990). Imaginární signifikant. Praha: Český filmový ústav.

Recommended literature:

Biróová,Y. Teorie filmové dramaturgie. Praha 1975

Císař, J. Základy dramaturgie. Situace. Praha 1999

Daniel, F. Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií. 1963

Daniel, F., Dvořák, F.A., Kratochvíl, M.V. ABC scénáristiky. Praha 1963

Kerr, W. Jak nepsat hru. Praha 1963

Mathausová, M. 12 pádů scénáristiky. Praha 1996

Novotný, D.J. Chcete psát scénář? I. Základy dramaturgie. II. Žánry v hraném filmu. Praha 2000

Škvorecký, J. Nápady čtenáře detektivek. 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Credit is awarded based on: - Activity in the lectures/exercises/classes

Poznámka

--

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů