Konzultační dílna KSS 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KD2 Z 1 9S česky letní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je upevňovat meziooborové a mezikatedrální vazby mezi studenty (pedagogy).

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, realizace vlastního praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 1. ročníku BC studia

Obsah kurzu

Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr) lze získat 1 kredit.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

účast

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů