Obraz v klidu, obraz v pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306OKP2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jan DAŇHEL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DAŇHEL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvědomění si problematiky a jedinečnosti procesuality tvorby, na kterou se v době, jež upřednostňuje sterilní artefakty, jaksi zapomíná. Zohlednění latentních možností filmu, které film, jakožto neustále se regenerující jazyk, umožňuje a vyjevuje.

Forma studia

řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Schopnost studentů vnímat film jako živý organismus s ohledem na veškerou problematiku, kterou studium živých jevů přináší.

Obsah kurzu

Srovnávací seminář sledující dynamické vztahy řeči filmu a jiných jazykových systémů. Všímá si zjm. rozdílu mezi myšlením alfabetickým (jazyk v užším slova smyslu) a myšlením v obrazech ( překračujícím běžný sémiologický výklad). Seminář prosazuje myšlení o FILMU - jakožto PROCESU a staví jej proti reduktivnímu vnímání Filmu - jakožto ARTEFAKTU.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam doporučené literatury:

Antonín Artaud, Divadlo a jeho dvojenec

Gaston Bachelard, Psychoanalýza ohně

Roland Barthes, Camera Lucida

Robert Bresson, Poznámky o kinematografu

Lewis Carroll, Alenka v říši divů

Gilles Deleuze, Film 1: Obraz-pohyb

Vratislav Effenberger, Realita a poesie

Vratislav Effenberger, Surovost života a cynismus fantasie

Jean Epstein, Poetika obrazů

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie

Zbyněk Havlíček, Skutečnost snu

Iluminace, časopis pro teorii, historii a estetiku filmu

Vlastimil Jiřík, Film-řeč-obraz

Vlastimil Jiřík, Dialektika kinematografického obrazu a malířského díla

Christian Metz, Imaginární signifikant-psychoanalýza a film

Arthur Rimbaud, Verše

Jan Švankmajer, Hmat a imaginace

Jan Švankmajer, Síla imaginace

Seznam doporučených filmů:

Robert Bresson, Peníze

Oscar Fischiger, München - Berlin Wanderung

Jean-Luc Godard, Weekend

Jean-Luc Godard, Křestní jméno Karmen

Jean-Luc Godard, Bohužel pro mne

Nicolas Humbert-Werner Penzel, Step Across the Border

Miroslav Janek, Nespatřené

Carlos Saura, Starý dům uprostřed Madridu

Jan Švankmajer, Kostnice

Jan Švankmajer, Zánik domu Usherů

Agnes Varda, Štěstí

Wim Wenders, Stav věcí

Hodnoticí metody a kritéria

70% účast

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
DAŇHEL J.
17:20–18:55
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Jan DAŇHEL Učebna KSS 311
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů