Praktická dramaturgie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306PD2 zkouška 2 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Ivo TRAJKOV

Obsah

Praktické seznámení s dramaturgií, s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů s přihlédnutím k typovému vymezení příběhu, které praktikuje americká kinematografie, stejně jako ke zdánlivé dramaturgické „bezbřehosti“ autorského a nezávislého filmu.

Témata:

• realita a film (reference, věrohodnost, důvěryhodnost atd.) a principy vyjadřování ve filmu

• příběh a jeho nezbytné prvky, film - pyramida, rozdíly mezi příběhem a způsobem vyprávění; interpretace - význam, reference, účel, motiv (a jeho vztah k tématu)

• vypravěč, autor a divák; jejich vztah a postavení ve vyprávění; typy vypravěčů v závislosti na úhlu pohledu; spolehlivost vypravěče

• příběh - synchronní a diachronické vnímání příběhu, příběhu a tématu

• narativní struktury a jejich srovnání, struktura tragédie podle Aristotela; žánr a jeho funkce

• dramatická situace dramatu a jeho tří částí

• prolog, epilog, expozice, „háček“, rozdíl mezi prologem a expozicí

• struktura tří aktů, rozdíl mezi „plot point one“, „plot point two“ a dramatickou situací dramatu

• vztah mezi spiknutím a charakterem; prvky charakteru; ostenze

Výsledky učení

Nabyté znalosti:

Student by měl být schopen nejen analyzovat existující filmová díla, ale především prakticky používat nabytých znalostí při vlastní dlouhometrážní tvorbě.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Kerr, W. Jak nepsat hru. Orbis Praha 1962, 214 stran, ISBN:11-039-62

Daniel, F., Dvořák, F.A., Kratochvíl, M.V. ABC scénáristiky. SPN, Praha 1963

Mathausová, M. 12 pádů scénáristiky. Victoria Publishing Praha 1996, ISBN 80-7187-071-4

Novotný, D.J. Chcete psát scénář? I. Základy dramaturgie. II. Žánry v hraném filmu. AMU Praha 2000, ISBN 80-85883-52-X

Škvorecký, J. Nápady čtenáře detektivek. Československý spisovatel 1967, 197 stran, ISBN:0-946352-53-4

The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. Margaret Mark, Carol Pearson, McGraw-Hill; 1st edition (February 6, 2001) , ISBN-10: 0071364153, ISBN-13: 978-0071364157

Robert McKee: Stor : Style, Structure, Substance and the Principles of Screenwriting. Methuen Publishing; 2005. ISBN 978-0413715609

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivita na přednáškách

•prezentace

•absolvování závěrečné zkoušky

•minimální účast 70% z celkového počtu hodin

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
TRAJKOV I.
14:00–17:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:15 Ivo TRAJKOV Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů