Postava

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306VP Z 2 26 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je objasnit posluchačům střihové skladby seminární formou proces zrodu postavy ve spolupráci herce a režiséra, protože střihač je jejím následujícím a stejně významným spolutvůrcem.

Pedagog se snaží studentům ukázat celý proces tvorby dramatické postavy od prvního čtení scénáře až po výsledné vyznění postavy během projekce na plátno. Na tento proces se dá též pohlížet z pohledu herce od začátku jeho práce, přes hledání vnějších a vnitřních charakteristik postavy, až po finální podmínky a vlivy filmového natáčení jako základu pro práci střihače. Zásadní je porozumění tvůrčímu vkladu herce a režiséra, jakož i odpovědnost střihače za rozeznání a zachování tohoto příspěvku - jeho srozumitelnosti a přesvědčivosti v konečné podobě. Stejné téma bude vnímáno z pohledu režiséra, počínaje výběrem herců, jejich inspirací a režií s ohledem na různé typy osobnosti.

Témata jednotlivých přednášek vždy z perspektivy vědomého vytváření charakteru postavy a jejího vlivu na strukturu filmu:

 1. realita a film (reference, uvěřitelnost atd.) a principy vyjadřování ve filmu
 2. příběh a prvky, které nezbytně obsahuje; film - pyramida, rozdíly mezi příběhem a způsobem vyprávění příběhu; interpretace - význam, reference, smysl, motiv (a jeho vztah k tématu)
 3. vypravěč, autor a divák; jejich pozice ve vyprávění a vzájemné vztahy; typy vypravěče podle úhlu pohledu; spolehlivost vypravěče
 4. děj - vnímání děje synchronické a diachronické, fenomén dějovosti, děj a téma
 5. čas - čas vyprávění, kategorie uspořádání, trvání, a frekvence, vztah prostoru a času, kontinuita časoprostoru
 6. příběhové struktury a jejich porovnání; struktura tragédie dle Aristotela; žánr a jeho funkce
 7. dramatická situace dramatu a její tři roviny
 8. prolog, epilog, expozice, „hook“(háček), rozdíl mezi prologem a expozicí
 9. tříaktová struktura, rozdíl mezi „plot point one“, „plot point two“ a dramatickou situací dramatu
 10. vztah „plot“ (zápletka, děj) a postavy; prvky které jí tvoří; ostenze

Získané znalosti a dovednosti:

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem je objasnit posluchačům střihové skladby seminární formou proces zrodu postavy ve spolupráci herce a režiséra, protože střihač je jejím následujícím a stejně významným spolutvůrcem.

Pedagog se snaží studentům ukázat celý proces tvorby dramatické postavy od prvního čtení scénáře až po výsledné vyznění postavy během projekce na plátno. Na tento proces se dá též pohlížet z pohledu herce od začátku jeho práce, přes hledání vnějších a vnitřních charakteristik postavy, až po finální podmínky a vlivy filmového natáčení jako základu pro práci střihače. Zásadní je porozumění tvůrčímu vkladu herce a režiséra, jakož i odpovědnost střihače za rozeznání a zachování tohoto příspěvku - jeho srozumitelnosti a přesvědčivosti v konečné podobě. Stejné téma bude vnímáno z pohledu režiséra, počínaje výběrem herců, jejich inspirací a režií s ohledem na různé typy osobnosti.

Témata jednotlivých přednášek vždy z perspektivy vědomého vytváření charakteru postavy a jejího vlivu na strukturu filmu:

 1. realita a film (reference, uvěřitelnost atd.) a principy vyjadřování ve filmu
 2. příběh a prvky, které nezbytně obsahuje; film - pyramida, rozdíly mezi příběhem a způsobem vyprávění příběhu; interpretace - význam, reference, smysl, motiv (a jeho vztah k tématu)
 3. vypravěč, autor a divák; jejich pozice ve vyprávění a vzájemné vztahy; typy vypravěče podle úhlu pohledu; spolehlivost vypravěče
 4. děj - vnímání děje synchronické a diachronické, fenomén dějovosti, děj a téma
 5. čas - čas vyprávění, kategorie uspořádání, trvání, a frekvence, vztah prostoru a času, kontinuita časoprostoru
 6. příběhové struktury a jejich porovnání; struktura tragédie dle Aristotela; žánr a jeho funkce
 7. dramatická situace dramatu a její tři roviny
 8. prolog, epilog, expozice, „hook“(háček), rozdíl mezi prologem a expozicí
 9. tříaktová struktura, rozdíl mezi „plot point one“, „plot point two“ a dramatickou situací dramatu
 10. vztah „plot“ (zápletka, děj) a postavy; prvky které jí tvoří; ostenze

Doporučená nebo povinná literatura

J. Císař - Základy dramaturgie, 2.část - Dramatická postava

M. Mathausová - 12 pádů scénáristiky

U. Ecco - Meze interpretace

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

absolvování závěrečné zkoušky

75% účast na přednáškách

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
TRAJKOV I.
10:40–13:05
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:05 Ivo TRAJKOV Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů