Katederní soustředění v Poněšicích 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KSO2 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky semináře:

-schopnost reflektovat vlastní kreativní práci

-zlepšení prezentačních a komunikačních schopností

-schopnost vést a moderovat dialog

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Náplní soustředění jsou projekce, analýzy a diskuse nad obsahem, fomou a sdělením filmového díla. Soustředění je obohaceno o sportovní a společenské aktivity v OVS Poněšice.

Soustředění v Poněšicích je především prostor pro projekci rozpracovaných filmů studentů i pedagogů. Součástí procesu je diskuze. Setkání lze také chápat jako klauzury nanečisto. Soustředění je často spojeno s Katedrou zvukové tvorby a je otevřeno i dalším studentům FAMU.

Obvyklý program soustředění:

čtvrtek

14.00 - projekce dílen MONTAGE II

19.00 – projekce z dílny prvního ročníku KSS

/Elementární cvičení 16mm na dvoupásu, spolupráce s KR, KDT, CAS či KAT/

22.00 – projekce filmu z 35mm pásu

pátek

9.00 – projekce druhého ročníku KSS

10.30 – projekce vznikajícího filmu některého pedagoga a diskuze

14.00 - projekce třetího ročníku KSS

16.00 – projekce dílen MONTAGE I

19.00 – projekce hotového filmu některého z pedagogů a následná případová studie

sobota

9.00 – 21.00 - společná projekce magisterského stupně KSS a všech ročníků KZT

14.00 - schůze katedry - aktualizace studijního plánu a prostor pro připomínky

21.00 – projekce filmu z 35mm pásu

neděle

9.00 – 13.00 prostor pro projekce KSS a KZT

Doporučená nebo povinná literatura

35mm distribuční filmy. Dále filmy studentů a pedagogů.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast alespoň po dobu 48 hodin. Pomoc s přípravou, logistikou a organizací.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů