Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KLA3 ZK 1 16SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky semináře:

schopnost reflektovat vlastní kreativní práci

zlepšení prezentačních a komunikačních schopností

schopnost vést dialog

učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznává oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Na závěr prvního ročníku magisterského studijního programu studenti konají klauzurní zkoušku. Při této zkoušce student předkládá práce vytvořené v daném roce. Soubor dvou praktických prací je hlavní částí klauzur, přičemž do výsledku se započítává předem sepsaná explikace i ústní obhajoba.

Spolupráce je preferovaná s katedrami KR a KDT, dále je doporučená spolupráce s KAT, CAS, KK i Montage a KSS.

Doporučená nebo povinná literatura

vlastní cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita vlastních praktických cvičení, písemná explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů