Teorie střihové skladby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS4 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabyté znalosti Studenti si na konci kurzu prohloubí znalosti o základních etapách ve vývoji teoretického myšlení o střihové skladbě, včetně orientace v dobovém teoretickém kontextu. V kurzu je kladen akcent na teoretické i praktické pojetí filmového střihu ze strany filmových tvůrců. Nabyté znalosti budou student schopni uplatnit při psaní kvalifikačních prací a ve vlastní kinematografické praxi. Má přehled o metodách tvorby audiovizuálních děl, zná zběžně současné tendence a přístupy k audiovizuálnímu dílu, zejména v oblastech gramatiky filmového jazyka, stylistických figur, typů skladby, předsnímacích jednot a orientace, principů grafické vazby, rytmické vazby, světlotonality. Má hluboké znalosti odborné literatury reflektující jednotlivé části tvůrčího procesu vzniku audiovizuálního díla.

Forma studia

přednášky semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsah kurzu

(analýza prezentovaných teoretických textů, rozbor filmových ukázek, diskuse.)

-Střih jako sémantický činitel v kognitivní teorii filmového diváctví, naratologie (David Bordwell, Seymour Chatman, Edward Branigan)

-Střih a hledisko ve filmech Kendžiho Mizogučiho (Robert Cohen)

Počátky evropského myšlení o filmu v 10. a 20. letech dvacátého století.

Kritické zhodnocení teorie střihové skladby André Bazina

Kritické zhodnocení teorie střihové skladby Jana Kučery

Kritické zhodnocení syntagmatické teorie střihové skladby Christiana Metze

Kritická revize Bazinovy teorie vnitrozáběrové montáže (J. Mitry, B. Henderson)

Cílem předmětu je seznámení se základními etapami v historickém vývoji myšlení o střihové skladbě v kontextu filmové teorie z let 1977–1995. Výklad prohlubuje a je srovnáván s obsahem Teorie střihové skladby 1, 2 a 3, které akcentují přínos sovětské montážní školy a pozdější vývoj filmového sdělování. Je zaměřen na klíčové koncepty, teoretické proudy, příkladové autory, jejich spisy, kinematografický a kulturní kontext.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura -

CHATMAN, Seymour. Dohodnuté termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc 2000.

CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.

METZ, Christian. Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha 1991.

Doporučená literatura -

BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film. Madison 1985.

BRANIGAN, Edward. Narrative Comprehension and Film. New York 1992.

CAVELL, Stanley. The World Viewed: Reflections on the Onthology of Film. Harvard University Press 1979.

COHEN, Robert. “Mizoguchi and Modernism: Structure, Culture, Point of View”. In: Sight and Sound 1978, č. 2, s. 110 -118.

CRITTENDEN, Roger. Fine Cuts: Theory of European Film Editing.Taylor & Francis, 2006

DMYTRYK, Edward. On Film Editing. New York 1984.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha 2004.

FAISERVICE, Don. Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

FRIERSON, Michael. Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018

GENETTE, Gérard. Palimpsests. Literature in the Second Degree. University of Nebraska Press 1997.PEARLMAN, Karen. Cutting Rhytm. Shaping the Film Edit. London/ New York 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, absolvování průběžných testů nebo referátů, absolvování závěrečné zkoušky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
HUDEC Z.
14:50–17:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–17:15 Zdeněk HUDEC Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů