Teorie střihové skladby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS4 ZK 3 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Tomáš PETRÁŇ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tomáš PETRÁŇ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami střihové skladby od počátků kinematografie až do nástupu zvuku.

Forma studia:

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, prezentace vlastních referátů na zadaná témata

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování Teorie střihové skladby 3

Obsah kurzu:

Předmět vychází z aplikace strukturálních a sémiotických teorií na rozbor konkrétního filmového díla nebo jeho části. Seznamuje studenty s konotacemi a způsoby užití pojmů jazyk, řeč, kód, znak, význam, označující, označované, text, metatext, vyprávění, sdělení. Zabývá se tříděním znaků, typologií znaků (znaky ikonické, symbolické atd.).

Doporučená nebo povinná literatura:

Guy Gauthier, 21 lecons sur l´ image et le sens.

J.Aumont, M.Marie, L´analyse des Films.

J.Aumont, L´Image.

M.Joly: L´image et son interpretation.

M.Petříček, Znaky každodennosti. Praha 1993.

M. Foucault, Slová a veci. Bratislava 1987.

J. Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. AMU, Praha2002.

J. Valušiak, Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU, Praha 2000.

Hodnoticí metody a kritéria:

aktivita na přednáškách

absolvování průběžných testů

absolvování závěrečné zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
PETRÁŇ T.
12:20–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–14:45 Tomáš PETRÁŇ Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: