Teorie střihové skladby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS4 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami střihové skladby od počátků kinematografie až do nástupu zvuku.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, prezentace vlastních referátů na zadaná témata

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Teorie střihové skladby 3

Obsah kurzu

Předmět vychází z aplikace strukturálních a sémiotických teorií na rozbor konkrétního filmového díla nebo jeho části. Seznamuje studenty s konotacemi a způsoby užití pojmů jazyk, řeč, kód, znak, význam, označující, označované, text, metatext, vyprávění, sdělení. Zabývá se tříděním znaků, typologií znaků (znaky ikonické, symbolické atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Guy Gauthier, 21 lecons sur l´ image et le sens.

J.Aumont, M.Marie, L´analyse des Films.

J.Aumont, L´Image.

M.Joly: L´image et son interpretation.

M.Petříček, Znaky každodennosti. Praha 1993.

M. Foucault, Slová a veci. Bratislava 1987.

J. Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. AMU, Praha2002.

J. Valušiak, Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU, Praha 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na přednáškách

absolvování průběžných testů

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů