Tisk studijního plánu

Studijní plán Montage_2020 – 3. ročník

Studijní program: Montage
Katedra střihové skladby
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Graduation project 306GPR Z 18 500CS
Montage workshop 306MW5 Z 4 52S 306MW6 Z 4 52S
Minimální počet kreditů za semestr 4 22
Povinné předměty
Theses seminary 306TS2 Z 3 14PS 306TS3 Z 3 12PS
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses A Montage V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů (maximálně 0)
Required Elective Courses B Montage V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 43 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Electives Courses Montage
Moduly Montage
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 7 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 23 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 306EM-1819

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Montage workshop 1 (306MW1) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 2 (306MW2) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 3 (306MW3) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 4 (306MW4) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 5 (306MW5) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 6 (306MW6) PZ Absolventským výkonem
Fiction Film Editing Practise (306FFP) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 1 (306FC1) PZ Absolventským výkonem
Documentary Film Editing Practise (306DFP) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 2 (306TS2) ZT Diplomovou prací
Graduation project (306GPR) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 3 (306TS3) ZT Diplomovou prací
Teaching Practice 1 (306TP1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 2 (306FC2) PZ Absolventským výkonem
Final project CDM (306FC) PZ Absolventským výkonem
Editing cooperation 1 (306EC1) PZ Absolventským výkonem
Editing cooperation 2 (306EC2) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 1 (306TS1) ZT Diplomovou prací
Script Editing of a Feature Film 1 (306SFF1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306MSE)
Script Editing of a Feature Film 2 (306SFF2) ZT
Script Editing of a Short Film (306SSF) ZT
Seminary of Script Editing 1 (306SE1) PZ
Seminary of Script Editing 2 (306SE2) PZ
Seminary to Theory of Montage 1 (306STM1) ZT Teorie střihové skladby (S306MTM)
Seminary to Theory of Montage 2 (306STM2) ZT
Theory of Montage 1 (306TM1) ZT
Theory of Montage 2 (306TM2) ZT