Zjednodušený studijní plán Montage_2020

Katedra střihové skladby

Studijní program: Montage

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BE Basic 16mm exercise Z 1
306CO1 Consulting and second opinion 1 Z 2
306GF1 Grammar of the film language 1 ZK 2
306MW1 Montage workshop 1 Z 4
311OWEE Orientation Week Z 1
311PARA Prague Paranoia Z 1
311SWE Synchronization Week Z 1
306TV Technology - video Z 2
306TM1 Theory of Montage 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
306SFF1 Script Editing of a Feature Film 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DP1 Department assembly Poněšice 1 Z 2
306FC1 Final Commission 1 ZK 1
306MW2 Montage workshop 2 Z 4
306STM1 Seminary to Theory of Montage 1 Z 1
306TA Technology - audio Z 2
Kreditů z povinných předmětů 10
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306SFF2 Script Editing of a Feature Film 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 34
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CO2 Consulting and second opinion 2 Z 2
306GF2 Grammar of the film language 2 ZK 2
306MW3 Montage workshop 3 Z 4
306SSF Script Editing of a Short Film ZK 2
306TM2 Theory of Montage 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
306SFF1 Script Editing of a Feature Film 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DP2 Department assembly Poněšice 2 Z 2
306EL Elementary film 16mm Z 4
306FC2 Final Commission 2 ZK 1
306MW4 Montage workshop 4 Z 4
306STM2 Seminary to Theory of Montage 2 ZK 2
306TS1 Theses seminary 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306SFF2 Script Editing of a Feature Film 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 33
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306MW5 Montage workshop 5 Z 4
306TS2 Theses seminary 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 7
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306GPR Graduation project Z 18
306MW6 Montage workshop 6 Z 4
306TS3 Theses seminary 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses A Montage
výběr ze skupiny Required Elective Courses B Montage
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60